คุณไม่สามารถเริ่มการทำงานเครื่องเสมือนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และบนเครื่องที่ติดตั้ง CPU ซึ่งสนับสนุนคุณลักษณะ AVX

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณมี Intel CPU ที่สนับสนุนคุณลักษณะ Advanced Vector Extensions (AVX) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

  หมายเหตุ
  Intel แนะนำการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะ AVX ในตัวประมวลผลตระกูล Sandy Bridge
 • คุณติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ Hyper-V บนคอมพิวเตอร์
 • คุณพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือนหลังจากที่คุณได้สร้างเครื่องเสมือนบนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือนได้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะคล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือน
<ชื่อเครื่องเสมือน> ไม่สามารถเริ่มต้นได้

<ชื่อเครื่องเสมือน> ไม่สามารถเริ่มต้นได้ (ID เครื่องเสมือน <GUID เครื่องเสมือน>)
นอกจากนี้ เหตุการณ์ 3040 ยังถูกบันทึกไว้ในโหนด Hyper-V-Worker ภายใต้บันทึกโปรแกรมประยุกต์และบริการ ซึ่งมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
<ชื่อเครื่องเสมือน> ไม่สามารถตั้งค่า/เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพาร์ติชัน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2008 R2 ไม่สนับสนุนคุณลักษณะ AVX

การแก้ไข

หมายเหตุ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปิดใช้งานคุณลักษณะ AVX บนตัวประมวลผลเสมือน เพื่อให้เครื่องเสมือนสามารถเริ่มการทำงานได้สำเร็จ คุณจะต้องปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 R2 SP1 เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะ AVX เพื่อให้เครื่องเสมือนสามารถทำงานได้อย่างที่คาดหวัง และเพื่อใช้ประโยชน์ของคำสั่ง AVX

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่เกิดปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับดาวน์โหลด จะมีส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่นๆ หรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมดหรือการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม"โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงขึ้นในภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์จะต้องใช้ Windows Server 2008 R2 และจะต้องติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ Hyper-V

ข้อมูลรีจิสทรี

ในการใช้โปรแกรมปรับปรุงในแพคเกจนี้ ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นส่วนกลางของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงอยู่ใน Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับเวลาออมแสงปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ กำหนดเวลาหนึ่งๆ โดยเฉพาะ (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:

  รุ่นผลิตภัณฑ์MilestoneService branch
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งไว้สำหรับแต่ละการทำงานจะปรากฏแบบแยกต่างหากในหัวข้อ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (.cat) ที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีการอื่นๆ สำหรับ Windows Server 2008 R2

สำหรับวิธีการอื่นๆ ในการแก้ปัญหานี้ คุณสามารถบังคับค่าสถานะ CPU ที่เข้ากันได้โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ WMI คุณสมบัตินี้ไม่สามารถเข้าถึงได้จากส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ถูกบันทึกไว้บนเว็บไซต์ Microsoft Software Developer Network (MSDN) คุณอาจต้องทำการแก้ปัญหานี้สำหรับเครื่องเสมือนทั้งหมดที่สร้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่อย่างถาวรหลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำการแก้ปัญหานี้ จะมีสองปัญหาที่ทราบ นอกจากนี้ ให้ดูตัวอย่างสคริปต์ Windows PowerShell ต่อไปนี้
 • วิธีแก้ปัญหานี้ยังทำการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับคุณลักษณะอื่นๆ ของ CPU เช่น ขนาดของแคชไลน์ เพราะฉะนั้น เครื่องเสมือนจึงไม่สามารถใช้ CPU ได้เต็มความสมรรถภาพ
 • จึงต้องเรียกใช้การแก้ปัญหาทุกครั้งที่เครื่องเสมือนใหม่ถูกสร้างขึ้น
ต่อไปนี้คือตัวอย่างสคริปต์ Windows PowerShell.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ AVX ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Intel:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม


ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2517374 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม