OneNote 2010 เปิดโฟลเดอร์เป็นสมุดบันทึกถ้าไม่มีแฟ้ม.onetoc2 อยู่ในโฟลเดอร์

นำไปใช้กับ: Microsoft OneNote 2010

อาการ


สมมติว่า คุณลองเปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.onetoc2 ไม่มีใน Microsoft OneNote 2010 ในสถานการณ์นี้ OneNote 2010 เปิดโฟลเดอร์เป็นสมุดบันทึก

การแก้ปัญหา


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2523130 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2523130คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): 26 เมษายน 2011
 2. เปิดใช้งานแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Vista คลิกเริ่มthe Start button พิมพ์regeditในกล่องเริ่มการค้นหาจากนั้น กด ENTER

   User Account Control permission
   หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแล พิมพ์รหัสผ่าน หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน ทำการยืนยัน


   ใน Windows XP คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regeditในกล่องเปิดแล้ว คลิ กตกลง
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\OneNote\Options\
  3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
  4. พิมพ์EnableOpenFolderAsNotebookและจากนั้น กด ENTER
  5. คลิกขวาที่EnableOpenFolderAsNotebookและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  6. ในกล่องValue dataพิมพ์0และจากนั้น คลิกตกลง
  7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ขณะนี้ ถ้าไม่มีแฟ้ม.onetoc2 อยู่ในโฟลเดอร์ OneNote 2010 เปิดส่วนเพียงส่วนเดียว ถ้าพบแฟ้ม.onetoc2 ในโฟลเดอร์ OneNote 2010 เปิดแฟ้ม.onetoc2 ที่เป็นสมุดบันทึก

หมายเหตุ นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint