วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้งาน Microsoft Safety Scanner

อาการ

คุณเรียกใช้งาน Microsoft Safety Scanner คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่ามีการพบข้อผิดพลาดระหว่างการสแกน และระบบจะนำคุณไปยังบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดบางอย่างเป็นข้อความที่แสดงข้อมูลหรือเป็นปัญหาเล็กน้อยซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะ ความผิดพลาดที่มีการทำเครื่องหมายกำกับเป็นคำเตือนในบันทึกจะมีความร้ายแรงน้อยกว่าความผิดพลาดที่มีการทำเครื่องหมายกำกับว่าเป็นข้อผิดพลาด

การแก้ไข

วิีธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่กำหนด

การพิจารณาสาเหตุที่ทำให้คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: %systemroot%\debug คลิก ตกลง
  1. หมายเหตุ: %systemroot% คือพาธและชื่อโฟลเดอร์ที่จัดเก็บแฟ้มของระบบ Windows โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็น C:\Windows แต่คุณสามารถกำหนดไดรฟ์หรือโฟลเดอร์อื่นได้เมื่อคุณติดตั้ง Windows
 3. ดับเบิลคลิกที่แฟ้มชื่อ msert Notepad จะเปิดขึ้น
 4. ในหน้าต่าง Notepad ใหม่ ให้เลื่อนไปจนกว่าคุณจะพบข้อผิดพลาด ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วย 0x
 5. จับคู่รหัสข้อผิดพลาดกับข้อผิดพลาดในตารางด้านล่าง จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในหัวข้อ ใช้กระบวนการนี้ หากไม่มีรหัสข้อผิดพลาดของคุณแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ให้ดูหัวข้อ วิธีการรับความช่วยเหลือและการสนับสนุน 
รหัสแสดงข้อผิดพลาดสาเหตุใช้กระบวนการนี้
0x80508019ไม่มีไดรฟ์หรือแฟ้มปลายทางของการสแกนอยู่เปลี่ยนไดรฟ์หรือแฟ้มปลายทางของการสแกน
0x80508007ระบบเหลือหน่วยความจำน้อยดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x8050800Cข้อความของระบบห้ามการสแกนจากการเรียกใช้งานในบริบทของผู้ใช้ที่กำหนดเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วลองสแกนอีกครั้ง
0x8050A005ไม่มีการเซ็นชื่อในลายเซ็นดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x8050A002ฐานข้อมูลลายเซ็นเสียหายดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x8050A004ฐานข้อมูลลายเซ็นไม่ถูกต้องหรือเสียหายดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x80508002ฐานข้อมูลลายเซ็นเสียหายดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x80508004ฐานข้อมูลลายเซ็นเสียหายดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x8050A001เอ็นจินไม่สามารถโหลดได้เนื่องจากลายเซ็นหายไปดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x80508001เอ็นจินไม่สามารถโหลดได้ดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
0x80508025เพื่อให้การทำงานเสร็จสิ้น ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของระบบ ปฏิบัติตามคำแนะนำในบันทึกหรือการแจ้งเตือน
0x80508024เพื่อให้การทำงานเสร็จสิ้น ผู้ใช้ต้องเรียกใช้การสแกนเต็มรูปแบบแล้วจึงดำเนินการอีกครั้งเรียกใช้การสแกนเต็มรูปแบบ
0x80508026หนึ่งในทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของที่บรรจุ ตัวอย่างเช่น หนึ่งในทรัพยากรคือแฟ้มในที่จัดเก็บถาวรระบุที่จัดเก็บแฟ้มถาวร และนำแฟ้มออกด้วยตนเอง

ในการดำเนินขั้นตอนที่แสดงอยู่ในตาราง ให้ดูกระบวนการต่อไปนี้:

เปลี่ยนไดรฟ์หรือแฟ้มปลายทางการสแกน
 1. เริ่มต้น Microsoft Safety Scanner
 2. ใน ประเภทการสแกน คลิก การสแกนแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เลือกโฟลเดอร์
 3. ใน เรียกดูโฟลเดอร์ คลิกแฟ้มหรือไดรฟ์อื่น คลิก ตกลง จากนั้นคลิก ถัดไป
ลองทำการสแกนใหม่
 1. เริ่มต้น Microsoft Safety Scanner แล้วคลิก ถัดไป
 2. ใน ประเภทการสแกน เลือกประเภทของการสแกนที่คุณต้องการจากนั้นคลิก ถัดไป
เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วลองสแกนอีกครั้ง
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. สำหรับ Windows XP: คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก ชัตดาวน์ ภายใต้รายการแบบดึงลง คลิก เริ่มต้นใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง
  2. สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7: คลิกปุ่ม เริ่มต้น คลิกลูกศรตรงมุมขวาล่างของเมนู เริ่มต้น จากนั้นคลิก เริ่มต้นใหม่
 2. เริ่มต้น Microsoft Safety Scanner แล้วคลิก ถัดไป
 3. ใน ประเภทการสแกน เลือกประเภทของการสแกนที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ถัดไป
ดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner อีกครั้ง
 1. ไปยัง http://safety.live.com เพื่อค้นหาลิงค์ในการดาวน์โหลด
ปฏิบัติตามคำแนะนำในบันทึกหรือในการแจ้งเตือน

หาก Microsoft Safety Scanner แจ้งเตือนคุณให้ทราบว่ามีข้อผิดพลาดและให้คำแนะนำแก่คุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว หากไม่มีคำแนะนำจากเครื่องมือ คุณสามารถค้นหาคำแนะนำในแฟ้มบันทึกสำหรับเครื่องมือ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: %systemroot%\debug คลิก ตกลง
  1. หมายเหตุ: %systemroot% คือพาธและชื่อโฟลเดอร์ที่จัดเก็บแฟ้มของระบบ Windows โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็น C:\Windows แต่คุณสามารถกำหนดไดรฟ์หรือโฟลเดอร์อื่นได้เมื่อคุณติดตั้ง Windows
 3. ดับเบิลคลิกที่แฟ้มชื่อ msert Notepad จะเปิดขึ้น
 4. ในหน้าต่าง Notepad ใหม่ ให้เลื่อนไปจนกว่าคุณจะพบข้อผิดพลาด ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วย 0x
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในรายการล่าสุดของบันทึก หากไม่มีคำแนะนำให้จดหมายเลขรหัสข้อผิดพลาดและดูหัวข้อ วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่กำหนด
เรียกใช้การสแกนเต็มรูปแบบ
 1. เริ่มต้น Microsoft Safety Scanner จากนั้นคลิก ถัดไป
 2. ใน ประเภทการสแกน คลิก การสแกนเต็มรูปแบบ จากนั้นคลิก ถัดไป
ระบุที่จัดเก็บแฟ้มถาวร และนำแฟ้มออกด้วยตนเอง

ในระหว่างการสแกน Microsoft Safety Scanner จะตรวจจับซอฟต์แวร์ที่อาจมีอันตรายซึ่งอยู่ในที่จัดเก็บแฟ้มถาวร ได้แก่ แฟ้ม a .zip คุณควรพิจารณาว่าแฟ้มนั้นๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีอันตรายหรือไม่ และลบออกจากที่จัดเก็บถาวรด้วยตนเอง ในการพิจารณาว่าแฟ้มนั้นๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีอันตรายหรือไม่ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:
 1. เยี่ยมชมศูนย์การป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft ได้ที่: http://www.microsoft.com/security/portal/
 2. คลิก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลแวร์
 3. ในช่อง ค้นหาสารานุกรม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม และคลิก ปุ่มแว่นขยาย
 4. หากมีการแสดงว่าแฟ้มเป็นอันตราย:
  1. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ชื่อแฟ้มแล้วคลิก ตกลง
  3. Windows Explorer จะปรากฏขึ้น ค้นหาแฟ้มในหน้าต่าง และคลิกขวาที่แฟ้ม จากนั้นคลิก ลบ
  4. หากหน้าต่างบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่
 5. หากแฟ้มไม่แสดงอยู่ในสารานุกรม และคุณมั่นใจว่ามันมีอันตราย ให้คลิก ส่งตัวอย่าง ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อส่งแฟ้มให้เราพิจารณา


ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการรับความช่วยเหลือและการสนับสนุน

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้รหัสข้อผิดพลาดที่ Microsoft Safety Scanner แสดง หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ เรามีการบริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ฟรีโดยการส่ง กรณีสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสาขาย่อยของ Microsoft ในพื้นที่ของคุณ โปรดดูที่เว็บไซต์การสนับสนุนของประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=th

นอกจากนี้ Microsoft ยังมี Microsoft Security Essentials ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ให้ติดไวรัสและมัลแวร์ ในการดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:  http://windows.microsoft.com/th-th/windows/security-essentials-download
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2520970 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 พ.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม