ไม่สามารถพิมพ์จาก Internet Explorer 9 โดยใช้เครื่องพิมพ์ Canon บางรุ่น

อาการ


หมายเหตุ เครื่องพิมพ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ imageRUNNER, imageCLASS, imagePRESS, Satera, i-SENSYS, LASER SHOT และ imagePROGRAF

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งเครื่องพิมพ์ Canon และโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ Canon บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • คุณพยายามพิมพ์เว็บเพจใน Windows Internet Explorer 9
ในสถานการณ์สมมตินี้ งานพิมพ์อาจล้มเหลว นอกจากนี้ เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ Canon บางรุ่น (ได้แก่ โปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ imageRUNNER, imageCLASS, imagePRESS, Satera, i-SENSYS, LASER SHOT และ imagePROGRAF) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
ข้อผิดพลาดแบบผุดขึ้น: ข้อผิดพลาดของสคริปต์
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในสคริปต์บนเพจนี้

ข้อผิดพลาดแบบผุดขึ้น: ข้อความจากเว็บเพจ
มีข้อผิดพลาดภายใน และ Internet Explorer ไม่สามารถพิมพ์เอกสารนี้
หมายเหตุ
 • Internet Explorer 9 ใช้ API งานพิมพ์ XPS สำหรับงานพิมพ์
 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ Canon ให้พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่างเช่น คุณคลิก 2 ใน 1 ในรายการ เค้าโครงหน้ากระดาษ เมื่อคุณพยายามจะพิมพ์เว็บเพจ แต่ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นเมื่อการตั้งค่าบางอย่าง เช่น การปรับมาตราส่วน โหมดสี เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นด้วย
 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ API งานพิมพ์ XPS สำหรับงานพิมพ์

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับการปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มนี้จะเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อแฟ้มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
หมายเหตุ เมื่อต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ใน Windows Vista หรือใน Windows Server 2008 คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ก่อน
971512 Description of the Windows Graphics, Imaging, and XPS Library
2117917 Platform Update Supplement for Windows Vista and for Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ ซึ่งแสดงรายการอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่จะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณ พร้อมการปรับเวลาตามฤดูกาลปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาความเข้ากันไม่ได้ระหว่างโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บางโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่แสดงรายการอยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

คลิกที่นี่เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Server 2008 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

968849 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 คุณต้องมี Platform Update Supplement for Windows Vista and for Windows Server 2008 และ Windows Graphics, Imaging, and XPS Library ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งการปรับปรุงนี้และ Internet Explorer 9 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Internet Explorer 9 ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2399238 ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง Internet Explorer 9
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Platform Update Supplement for Windows Vista and for Windows Server 2008 ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2117917 Platform Update Supplement for Windows Vista and for Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Graphics, Imaging, and XPS Library ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
971512 Description of the Windows Graphics, Imaging, and XPS Library
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ฉะนั้น Microsoft จะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยทางอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2522422 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม