"แสดงผล" และ "วัน" คอลัมน์ไม่ถูกต้องในการประเมินค่าสินค้าคงคลัง - รายงาน WIP (5802) ใน Microsoft Dynamics NAV 2009

นำไปใช้กับ: Dynamics NAV 2009

บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Dynamics NAV สำหรับประเทศทั้งหมดและตำแหน่งที่ตั้งภาษาทั้งหมด

อาการ


บทความนี้ได้ถูกแทนที่ โดย KB 2786792