คำอธิบายเกี่ยวกับ 2007 Office Servers SP3 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3

บทนำ

2007 Microsoft Office Servers Service Pack 3 (SP3) และ 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP3 จัดให้มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Office Servers และ 2007 Office Servers Language Pack แพคเกจนี้ครอบคลุม 2007 Microsoft Project Server การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลักดังต่อไปนี้: 
  • การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้ว การแก้ไขปัญหายังรวมถึงการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • การปรับปรุงด้านสาธารณะ การปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงแบบสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่นำออกใช้ตลอดเดือนกันยายน 2554

หมายเหตุ บางผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ใน Service Pack นี้ มีการติดตั้งบน Windows SharePoint Services 3.0 ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ Windows SharePoint Services 3.0 SP3

หมายเหตุ สำหรับการเผยแพร่ Microsoft Office Servers 2007 SP3 ในเบื้องต้นจาก Microsoft Update สถานการณ์สมมุติที่เกิดจากผู้ใช้บางอย่างทำให้เกิดการส่ง Microsoft Office Servers  2007 SP3 ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มีหลายเซิร์ฟเวอร์ (multi-server farms) แทนที่จะส่งไปเพียงเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มีเซิร์ฟเวอร์เดียว (single-server farms) ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในเดือนพฤศจิกายน 2554 ขณะนี้ มีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่มีเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นที่ได้รับการปรับปรุง Microsoft Office servers SP3

ก่อนที่จะปรับใช้ Service Pack นี้ โปรดอ่านบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ดังต่อไปนี้:
945013 วิธีการปรับใช้ 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 และ Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1


เนื่องจาก Office Service Pack เป็นแบบสะสม คุณจึงไม่ต้องติดตั้ง Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ก่อนที่จะติดตั้ง Service Pack 3 ทั้งนี้ Service Pack 3 จะประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Service Pack 1 และ Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีขอรับและติดตั้ง Service Pack


ดาวน์โหลดแพคเกจ SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 2007 Office Servers SP3 รุ่น 32 บิต ตอนนี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ 2007 Office Servers SP3 รุ่น 64 บิต ตอนนี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Language Pack 2007 SP3 รุ่น 32 บิต ตอนนี้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ Office Servers Language Pack 2007 SP3 รุ่น 64 บิต ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อค้นหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานที่พบ
2591067 ปัญหาที่คุณอาจพบเวลาที่คุณติดตั้ง SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ รวมถึงรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591050 รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ 2007 Office Servers SP3

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2526299 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม