คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Language Interface Pack 2007 SP3

บทนำ

Microsoft Office Language Interface Pack 2007 Service Pack 3 (SP3) จัดให้มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office Language Interface Pack 2007 การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสองประเภทหลักดังต่อไปนี้:
  • การแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้ว การแก้ไขปัญหายังรวมถึงการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • การปรับปรุงด้านสาธารณะ การปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงแบบสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่นำออกใช้ตลอดเดือนสิงหาคม 2554
เนื่องจาก Office Service Pack เป็นแบบสะสม คุณจึงไม่ต้องติดตั้ง Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ก่อนที่จะติดตั้ง Service Pack 3 ทั้งนี้ Service Pack 3 จะประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Service Pack 1 และ Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม


วิธีการขอรับและติดตั้ง Service Pack

ดาวน์โหลดแพคเกจ SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ภาษารหัสภาษาตำแหน่งที่ตั้งการเชื่อมโยงสำหรับการดาวน์โหลด
แอฟริกานส์(af-za)แอฟริกาใต้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อัมฮาริก(am-et)เอธิโอเปียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อัสสัม(as-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บังคลา(bn-bd)บังกลาเทศดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เบงกาลี(bn-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บอสเนีย (ละติน)(bs-latn-ba)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บอสเนีย (ซิริลลิก) (bs-cyrl-ba)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คาตาลัน(ca-es)คาตาลันดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เวลช์(cy-gb)สหราชอาณาจักรดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บาสก์(eu-es)บาสก์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เปอร์เซีย(fa-ir)อิหร่านดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ไอริช(ga-ie)ไอร์แลนด์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เกลิเซียน(gl-es)สเปนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คุชราตี(gu-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เฮาซา(ha-latn-ng)ไนจีเรียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อาร์เมเนีย(hy-am)อาร์เมเนียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อินโดนีเซีย(id-id)อินโดนีเซียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อิกโบ(ig-ng)ไนจีเรียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ไอซ์แลนด์(is-is)ไอซ์แลนด์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อินุกติตัต(iu-latn-ca)แคนาดาดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
จอร์เจีย(ka-ge)จอร์เจียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เขมร(km-kh)กัมพูชาดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กัณณาท(kn-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คอนคานี(kok-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คีร์กีซ(ky-kg)คีร์กีซสถานดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ลักเซมเบิร์ก(lb-lu)ลักเซมเบิร์กดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ลาว(lo-la)ลาวดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เมารี(mi-nz)นิวซีแลนด์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มาซิโดเนีย(mk-mk)สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยูโกสลาเวียเดิม)ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มะละยาลัม(ml-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มาราฐี(mr-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มลายู(ms-bn)บรูไนดารุสซาลามดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มลายู(ms-my)มาเลเซียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เนปาล(ne-np)เนปาลดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
นอร์เวย์ (ไนนอสก์)(nn-no)นอร์เวย์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เซโซโทซาเลบาว(nso-za)แอฟริกาใต้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โอเดีย(or-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปัญจาบ(pa-in)ปากีสถานดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ปัญจาบ (คุรุมุขคี)(pa-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เคชวา(quz-pe)เปรูดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สิงอะลา(si-lk)ศรีลังกาดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แอลเบเนีย(sq-al)แอลเบเนียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เซอร์เบีย (ซิริลลิก)(sr-cyrl-cs)สาธารณรัฐเซอร์เบีย (ยูโกสลาเวียเดิม) และมอนเตเนโกรดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กีสวาฮีลี(sw-ke)เคนยาดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ทมิฬ(ta-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เตลุคู(te-in)อินเดียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ฟิลิปปินส์(fil-ph)ฟิลิปปินส์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เซซวานา(tn-za)แอฟริกาใต้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตาตาร์(tt-ru)รัสเซียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อูรดู(ur-pk)ปากีสถานดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อุซเบก (ละติน)(uz-latn-uz)อุซเบกิสถานดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เวียดนาม(vi-vn)เวียดนามดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อีซีโซซา(xh-za)แอฟริกาใต้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โยรูบา(yo-ng)ไนจีเรียดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อีซีซูลู(zu-za)แอฟริกาใต้ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อค้นหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


ภาษาของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

Service Pack จะปรับปรุงภาษาของ Language Interface Pack ที่แสดงรายการอยู่ในตารางดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการปรับปรุง Language Interface Pack ยังจะแสดงรายการอยู่ด้วย


ภาษาตำแหน่งที่ตั้ง
แอฟริกานส์แอฟริกาใต้
อัมฮาริกเอธิโอเปีย
อัสสัมอินเดีย
บังคลาบังกลาเทศ
เบงกาลีอินเดีย
บอสเนีย (ละติน)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนีย (ซิริลลิก) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คาตาลันคาตาลัน
เวลส์สหราชอาณาจักร
บาสก์บาสก์
เปอร์เซียอิหร่าน
ไอริชไอร์แลนด์
กาลิเซียสเปน
คุชราอินเดีย
เฮาซาไนจีเรีย
อาร์เมเนียอาร์เมเนีย
อินโดนีเซียอินโดนีเซีย
อิกโบไนจีเรีย
ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์
อินุกติตัตแคนาดา
จอร์เจียจอร์เจีย
เขมรกัมพูชา
กัณณาทอินเดีย
คอนคานีอินเดีย
คีร์กีซคีร์กีซสถาน
ลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์ก
ลาวลาว
เมารีนิวซีแลนด์
มาซิโดเนียอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย
มะละยาลัมอินเดีย
มราฐีอินเดีย
มลายูบรูไนดารุสซาลาม
มลายูมาเลเซีย
เนปาลเนปาล
นอร์เวย์ (นีนอสก์)นอร์เวย์
เซโซโทซาเลบาวแอฟริกาใต้
โอเดียอินเดีย
ปัญจาบปากีสถาน
ปัญจาบ (คุรุมุขคี)อินเดีย
เคชวาเปรู
สิงอะลาศรีลังกา
แอลเบเนียแอลเบเนีย
เซอร์เบีย (ซิริลลิก)สาธารณรัฐเซอร์เบีย (ยูโกสลาเวียเดิม) และมอนเตเนโกร
กีสวาฮีลีเคนยา
ทมิฬอินเดีย
เตลุคูอินเดีย
ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์
เซซวานาแอฟริกาใต้
ตาตาร์รัสเซีย
อูรดูปากีสถาน
อุซเบก (ละติน)อุซเบกิสถาน
เวียดนามเวียดนาม
อีซีโซซาแอฟริกาใต้
โยรูบาไนจีเรีย
อีซีซูลูแอฟริกาใต้


ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานที่พบ
2591067 ปัญหาที่คุณอาจพบเวลาที่คุณติดตั้ง SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ รวมถึงรายการของแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2591039 รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ SP3 ของระบบ Office 2007


การลบ Service Pack

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 รองรับการลบการปรับปรุงไคลเอ็นต์โดยใช้ทั้งบรรทัดคำสั่งและเครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack มีให้บริการเป็นการดาวน์โหลดที่แยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

954914 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2526307 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม