BranchCache ไม่สามารถแคชแฟ้มใน Office PowerPoint 2007 ได้

อาการ

คุณลักษณะ BranchCache ใน Microsoft PowerPoint 2007 ไม่แคชแฟ้มเมื่อคุณเปิดใช้งาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้


2512790 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Office PowerPoint 2007 (powerpoint-x-none.msp, pptconv-x-none.msp): 26 เมษายน 2554

ข้อมูลรีจิสทรีคีย์

ข้อสำคัญ ส่วนนี้ วิธีการนี้ หรืองานนี้ ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ที่อธิบายถึงวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดู Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานการแก้ไขด่วนให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • โปรดติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2512790 ก่อนที่คุณจะเรียกใช้การแก้ไขปัญหา Fix it
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้
  HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD (รุ่น 32 บิต)
 4. พิมพ์ VistaOfflineFilesCompatMode แล้วกด ENTER
 5. ในบานหน้าต่าง รายละเอียด คลิกขวาที่ VistaOfflineFilesCompatMode แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลมาให้เรา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2528389 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม