คุณไม่สามารถเปิดไฟล์ .xls โดยใช้ Microsoft Office Excel 2010 ได้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office 2010 แล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้ม .xls ได้ และคุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้มนี้เสียหาย ไม่สามารถเปิดได้

นอกจากนี้ คุณอาจพบปัญหาการหยุดทำงานของโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word หรือ Outlook เมื่อคุณเปิดไฟล์ .xls 

การแก้ไข


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้น คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. เลือก Microsoft Office
  3. คลิก เปลี่ยน แล้วรอในขณะที่การเปลี่ยนแปลงและการซ่อมแซมดำเนินการอยู่ 
  4. จบการทำงานเมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  5. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Excel ที่คุณต้องการเปิด หรือเปิดแฟ้มนั้นผ่านการเชื่อมโยง HTML ในแบบเดียวกับที่คุณสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมรุ่นก่อนหน้า  
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2528682 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Excel 2010

คำติชม