ข้อความแสดงข้อผิดพลาด “0x8007042c” จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มต้นการทำงานของ Windows Firewall

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มต้นการทำงานของ Windows Firewall คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ หากบริการไฟร์วอลล์ปิดการทำงาน หรือหากคอมพิวเตอร์ของคุณติดมัลแวร์
0x8007042c

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สแกนหาและลบมัลแวร์โดยทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 1. หากไม่ได้ผลให้ลองวิธีที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาของ Windows Firewall
วิธีที่ 1: สแกนหาและลบมัลแวร์
วิธีที่ 2: แก้ไขปัญหาของ Windows Firewall โดยอัตโนมัติ
วิธีที่ 3: เริ่มการทำงานของ Windows Firewall ด้วยตนเอง
วิธีที่ 4: เริ่มให้บริการที่เชื่อมโยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Firewall ให้ไปที่ Windows Firewall

Microsoft ได้จัดเตรียม Microsoft Security Essentials ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากมัลแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials ให้ไปที่ ศูนย์สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2530126 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic

คำติชม