ข้อความแสดงข้อผิดพลาด “0x8007042c” จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มต้นการทำงานของ Windows Firewall

นำไปใช้กับ: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Professional

อาการ


เมื่อคุณพยายามเริ่มต้นการทำงานของ Windows Firewall คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ หากบริการไฟร์วอลล์ปิดการทำงาน หรือหากคอมพิวเตอร์ของคุณติดมัลแวร์
0x8007042c

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สแกนหาและลบมัลแวร์โดยทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 1. หากไม่ได้ผลให้ลองวิธีที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาของ Windows Firewall

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Firewall ให้ไปที่ Windows Firewall

Microsoft ได้จัดเตรียม Microsoft Security Essentials ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากมัลแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials ให้ไปที่ ศูนย์สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft