การติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 ล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาด 0x8004a029 หรือ 0x80004005 - E_FAIL

อาการ

การติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 อาจล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาดใดข้อผิดพลาดหนึ่งต่อไปนี้

0x80004005 - E_FAIL

0x8004a029

สาเหตุ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้าจำนวนโปรแกรมควบคุมตัวกรองเครือข่ายที่ติดตั้งเกินขีดจำกัดที่ระบุไว้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Windows 7 จะมีขีดจำกัดอยู่ที่ 8 โดยมีขีดจำกัดที่อนุญาตสูงสุดคือ 14

การแก้ไข

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปรับเปลี่ยนค่าของ รีจิสทรีซับคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\ ในการดำเนินการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง

2. ค้นหาและคลิกที่รีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\

3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ MaxNumFilters แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

4. เปลี่ยนค่าเป็น “14” แล้วคลิกเพื่อเลือกตัวเลือก ทศนิยมแล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นคือ 8, 14 คือค่าสูงสุด

5. ปิด Registry Editor

ถ้ามีโปรแกรมควบคุมตัวกรองมากกว่า 14 โปรแกรมติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ รีจิสทรีย์คีย์ด้านบนจะไม่แก้ไขปัญหา ถ้าคุณมีโปรแกรมควบคุมตัวกรองเครือข่ายมากกว่า 14 โปรแกรมติดตั้งอยู่ ให้ลบจำนวนโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ติดตั้งเพื่อให้การติดตั้ง Service Pack สำเร็จ สามารถลบโปรแกรมควบคุมตัวกรองเครือข่ายได้จากคุณสมบัติของการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Ncpa.cpl

หมายเหตุ: อย่าลบโปรแกรมควบคุมตัวกรองเครือข่ายเริ่มต้นของ Microsoft เช่น ไคลเอ็นต์สำหรับ Microsoft Networks ตัวกำหนดเวลากลุ่มข้อมูล QoS การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Microsoft Networks หรือรายการอินเตอร์เน็ตโพรโทคอลใดๆ ที่มีอยู่ ตัวอย่างของโปรแกรมควบคุมตัวกรองเครือข่ายของผู้ผลิตอื่นคือ ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ QoS หรือซอฟต์แวร์การสร้างเครือข่ายเสมือน


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2530477 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม