คำอธิบายของกรอบงานการซิงค์๒.๑รุ่นที่เผยแพร่หลังจากการซิงค์ Framework ๒.๑ถูกเผยแพร่แล้ว


ข้อความนำ


บทความนี้จะแสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่เผยแพร่สำหรับ Microsoft Sync Framework ๒.๑ตั้งแต่การวางจำหน่ายเริ่มต้นในวันที่18สิงหาคม๒๐๑๐ บันทึกย่อเนื่องจากการแก้ไขจะสะสมแต่ละรุ่นใหม่จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่รวมอยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้าการซิงค์ Framework ๒.๑

ข้อมูลเพิ่มเติม


สร้าง2.1.2504.0 (โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นของกรอบการซิงค์๒.๑)

รุ่นนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่9เมษายน2011รุ่นหลักของรุ่นนี้คือ2.1.2503.0 รุ่นนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้
หมายเลข bug ของ VSTSหมายเลขบทความ KBชื่อบทความ KB
๗๔๘๐๗๙2567595 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ExecuteReader" หรือการใช้งาน CPU สูงหลังจากการเชื่อมต่อสำหรับการซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลล้มเหลวในการซิงค์กรอบงาน๒.๑

สร้าง 2.1.2503.00 (โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นของกรอบการซิงค์๒.๑)

รุ่นนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่9เมษายน2011รุ่นหลักของรุ่นนี้คือ2.1.1648.0 รุ่นนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้
หมายเลข bug ของ VSTSหมายเลขบทความ KBชื่อบทความ KB
๗๐๐๙๑๒2535671 การแก้ไข: เหตุการณ์ ChangesApplied อย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในคิวการลองส่งต่อไปยังฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันที่ใช้๒.๑กรอบงานการซิงค์
๗๐๐๘๖๙2530271 การแก้ไข: ไม่ใช่บรรจบเมื่อการดำเนินการ DML และการซิงโครไนซ์ข้อมูลเรียกใช้พร้อมกันในกรอบงานการซิงค์๒.๑
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง2.1.2503.00 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๕๓๑๓๒๑ คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ถูกนำออกใช้ในกรอบงานการซิงค์๒.๑รุ่น2.1.2503.00

สร้าง 2.1.1648.0 (เวอร์ชันวางจำหน่ายของการซิงค์กรอบงาน๒.๑)

นี่คือเวอร์ชันวางจำหน่ายของการซิงค์ Framework ๒.๑ รุ่นนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่18สิงหาคม๒๐๑๐ รุ่นนี้เป็นรุ่นหลักของการซิงค์ Framework 2.1.To ดาวน์โหลดแพคเกจ SDK ของการซิงค์ Framework ๒.๑แวะไปที่เว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้: เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจที่สามารถเผยแพร่ต่อได้แวะไปที่เว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้:

อ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการซิงค์ของ Microsoft ให้ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:เมื่อต้องการส่งคำติชมที่เกี่ยวข้องกับการซิงค์ Framework ๒.๑ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Connect ต่อไปนี้: