รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นที่นำออกใช้ของ SharePoint 2010 และ Office Server 2010 SP1

สรุป

บทความนี้อธิบายข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง Service Pack 1 (SP1) แต่ละโปรแกรมที่นำออกใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint 2010 และ Office Server บทความนี้อธิบายถึงสิ่งต่อไปนี้สำหรับแฟ้มการปรับปรุงแต่ละแฟ้มใน SP1:
  • การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจนี้ บทความฐานความรู้ของ Microsoft ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประกอบอยู่ใน Service Pack แต่ละแพคเกจ
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแพคเกจเหล่านี้ได้
  • ตารางที่แสดงข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Windows Installer

หมายเหตุ ตารางเหล่านี้แสดงรายการเฉพาะแฟ้มของรุ่นเหล่านี้ที่รวมอยู่ใน SP1 แฟ้มเพิ่มเติมที่ไม่มีรุ่น เช่น แฟ้มภาพหรือ .xml จะแยกออกจากรายการนี้

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง SP1 ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint 2010 และ Office Server

การแก้ไข

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจจะไม่ได้มีไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นรุ่นล่าสุดโดยสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งแสดงรายการไว้ในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นส่วนกลางใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer ในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ใน แผงควบคุม

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460045
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม


Microsoft SharePoint and Project Server 2010 SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460047
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม


Microsoft Office Online SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460073
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft Search Server 2010 SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460070
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460039
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft Groove Server 2010 SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460067
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft 2010 Servers Language Pack SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460056
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460058
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack 2010 SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460059
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

ข้อมูลแพคเกจ
ชื่อแพคเกจวิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exeดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้2460054
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

คอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้ม .msp ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .exe นี้ คอลัมน์ที่สองแสดงรายการแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ในแฟ้ม .msp แต่ละแฟ้ม คอลัมน์ที่สามแสดงรายการหมายเลขรุ่นของแฟ้ม
ชื่อ MSPชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2532120 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 24 เม.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม