วิธีการใช้มุมมองที่ใช้ร่วมกันใน Internet Explorer 9

สรุป

บางเว็บไซต์อาจแสดงว่างหรืออาจแสดงผลไม่ถูกต้องใน Windows Internet Explorer 9 คำอธิบายที่เป็นไปได้คือ: ไซต์อาจถูกออกแบบมาสำหรับเวอร์ชัน Internet Explorer ก่อนหน้านี้

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้คุณสมบัติ มุมมองที่ใช้ร่วมกัน ใน Internet Explorer 9 เพื่อดูเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของ Internet Explorer

วิธีที่ 1: คลิกปุ่มมุมมองที่ใช้ร่วมกันบนแถบที่อยู่

 1. เมื่อ Internet Explorer จดจำได้ว่าเว็บเพจไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ คุณจะเห็นปุ่ม มุมมองที่ใช้ร่วมกัน บนแถบ ที่อยู่ ลองคลิก 2. เมื่อเปิดมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ปุ่มจะเปลี่ยนจากเค้าร่างเป็นสีที่ชัดเจนเมื่อคุณดูเพจวิธีที่ 2: ตั้งค่าและใช้มุมมองที่ใช้ร่วมกันบนแถบเมนู

 1. หากต้องการใช้มุมมองที่ใช้ร่วมกัน:
  1. เปิดเว็บเพจใน Internet Explorer แล้วคลิก มุมมองที่ใช้ร่วมกัน บนเมนู เครื่องมือ หากคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด ALT  2. เมื่อเปิดมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ปุ่มจะเปลี่ยนจากเค้าร่างเป็นสีที่ชัดเจนเมื่อคุณดูเพจ


 2. หากต้องการตั้งค่ามุมมองที่ใช้ร่วมกัน:
  1. ใน Internet Explorer คลิก การตั้งค่ามุมมองที่ใช้ร่วมกัน บนเมนู เครื่องมือ หากคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด ALT

  2. ในหน้าต่าง การตั้งค่ามุมมองที่ใช้ร่วมกัน พิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจ แล้วคลิก เพิ่ม


วิธีที่ 3: ใช้เครื่องมือนักพัฒนาเปิดมุมมองที่ใช้ร่วมกัน

 1. เปิดเว็บเพจใน Internet Explorer กด F12 หรือคลิก  แล้วคลิก เครื่องมือนักพัฒนา F12


 2. คลิก โหมดเบราเซอร์ แล้วเลือกโหมดเบราเซอร์ที่คุณต้องการใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ
 • หลังจากเปิดมุมมองที่ใช้ร่วมกันสำหรับเว็บเพจ เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมเว็บเพจนี้ เว็บเพจจะแสดงในมุมมองที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ดี หากเว็บเพจได้รับอัพเดตเพื่อแสดงอย่างถูกต้องในเวอร์ชันปัจจุบันของ Internet Explorer มุมมองที่ใช้ร่วมกันจะปิดอัตโนมัติ 
 • เว็บไซต์ที่แสดงปัญหาบางเว็บไซต์ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเบราเซอร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกัน ปัญหาอาจเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตติดขัด มีการใช้งานจำนวนมาก หรือปัญหาจากเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลของเว็บเพจ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2536204 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม