หน้าต่างหรือแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงใน Internet Explorer 8

อาการ

เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงใน Windows Internet Explorer 8 เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่หรือแท็บใหม่ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เสียหาย:
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{EAB22AC0-30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B}

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ไขปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2539060 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม