แสดงพร้อมท์ข้อมูลประจำตัวที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync 2010 โดยใช้บริการออนไลน์ของ Lync

นำไปใช้กับ: Lync 2010

อาการ


เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของไคลเอนต์ Microsoft Lync 2010 โดยใช้บริการออนไลน์ Lync แสดงพร้อมท์ข้อมูลประจำตัวจะแสดงขึ้นอีกครั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
2540951 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Lync 2010:2011 เมษายน

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"