คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel Web App (wacmui-xx-xx.msp, xlwacmui xx xx.msp): 28 มิถุนายน 2011


สรุป


บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft Excel Web App ที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel Web App เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2011

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  • ชื่อฟังก์ชัน2551525การเปลี่ยนแปลงใน Excel 2010 SP1 รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
    หมายเหตุปัญหานี้เป็นแก้ไขใน Office Web Apps SP1 ตามที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
    2460073คำอธิบายของ Apps SP1 เว็บของ Microsoft Office


การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน


มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้การแก้ไขด่วนนี้กับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Excel Web App ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม


ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Webapps-kb2544029-fullfile-x64-glb.exe14.0.6106.500058,322,83214-Jun-117:23

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Wacmui-cs-cz.mspไม่มีข้อมูล5,441,02413-Jun-1119:30
Wacmui-da-dk.mspไม่มีข้อมูล7,248,89613-Jun-1119:30
Wacmui-es-es.mspไม่มีข้อมูล5,575,68013-Jun-1119:29
Wacmui-it-it.mspไม่มีข้อมูล5,396,48013-Jun-1119:29
Wacmui-nb-no.mspไม่มีข้อมูล5,396,99213-Jun-1119:30
Wacmui-nl-nl.mspไม่มีข้อมูล5,294,59213-Jun-1119:30
Wacmui-pt-br.mspไม่มีข้อมูล5,412,35213-Jun-1119:29
Wacmui-pt-pt.mspไม่มีข้อมูล5,428,73613-Jun-1119:30
Wacmui-sv-se.mspไม่มีข้อมูล5,401,08813-Jun-1119:30
Wacmui-tr-tr.mspไม่มีข้อมูล5,415,42413-Jun-1119:29
Xlwacmui-cs-cz.mspไม่มีข้อมูล2,391,04013-Jun-1119:29
Xlwacmui-da-dk.mspไม่มีข้อมูล2,386,43213-Jun-1119:30
Xlwacmui-es-es.mspไม่มีข้อมูล2,389,50413-Jun-1119:30
Xlwacmui-it-it.mspไม่มีข้อมูล2,387,45613-Jun-1119:29
Xlwacmui-nb-no.mspไม่มีข้อมูล2,385,40813-Jun-1119:29
Xlwacmui-nl-nl.mspไม่มีข้อมูล2,389,50413-Jun-1119:29
Xlwacmui-pt-br.mspไม่มีข้อมูล2,390,01613-Jun-1119:29
Xlwacmui-pt-pt.mspไม่มีข้อมูล2,388,48013-Jun-1119:30
Xlwacmui-sv-se.mspไม่มีข้อมูล2,385,92013-Jun-1119:30
Xlwacmui-tr-tr.mspไม่มีข้อมูล2,387,96813-Jun-1119:29

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft