วิธีการเปิดใช้งานการตรวจหา Plug and Play สำหรับพอร์ตขนานอุปกรณ์ ใน Windows 2000, Windows XP และ ใน Windows Server 2003


สรุป


บางอุปกรณ์ Plug and Play ที่ใช้พอร์ตขนาน เช่นไดรฟ์ไปรษณีย์ Iomega รุ่นก่อนหน้า อาจไม่สามารถตรวจพบ โดย Windows บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานแบบพลักแอนด์เพลย์บนอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์เป็นพอร์ตขนาน

วิธีการเปิดใช้งานการตรวจหารายการแบบพลักแอนด์เพลย์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจหารายการแบบพลักแอนด์เพลย์:

  1. คลิกขวาไอคอนMy Computerบนเดสก์ท็อปของคุณ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
  2. คลิกแท็บฮาร์ดแวร์และจากนั้น คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
  3. คลิก เพื่อขยายพอร์ตคลิกขวาพอร์ตเครื่องพิมพ์ (LPT1), แล้ว คลิกคุณสมบัติ

    หมายเหตุ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเครื่องพิมพ์พอร์ตที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกLPT2หรือLPT3
  4. คลิกแท็บการตั้งค่าพอร์ตคลิกเปิดใช้งานการตรวจหา Plug and Play ที่ดั้งเดิมและจากนั้น คลิกตกลง
  5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น
หลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ตรวจพบฮาร์ดแวร์แบบพลักแอนด์เพลย์ของคุณ และตัวช่วยสร้างการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่เริ่มต้นถ้าฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบดั้งเดิม Plug and Play ที่เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดที่โปรแกรมติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณพยายามติดตั้งไดรฟ์ Zip ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:

232450 Windows 2000 ตรวจไม่พบไดรฟ์ Iomega ขนานพอร์ตรหัสไปรษณีย์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้


หมายเหตุ เมื่อปล่อย 2 Service Pack สำหรับ Windows Server 2003 อุปกรณ์บางประเภทเพิ่มเติมของพอร์ตขนานจะต้องให้คุณเปิดใช้งานการตรวจหารายการแบบพลักแอนด์เพลย์ก่อนที่คุณสามารถทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะต้องเปิดใช้งานการตรวจหารายการแบบพลักแอนด์เพลย์ก่อนที่คุณติดตั้งไดรฟ์ไปรษณีย์ Iomega ใด ๆ