ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจได้" ของ Internet Explorer เนื่องจากพร็อกซีเสีย เซิร์ฟเวอร์หมดเวลา

อาการ

ในสถานการณ์ที่พบได้ยาก ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์บางอย่างอาจส่งผลให้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกเพิ่มลงในรายการพร็อกซีเสียอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ Internet Explorer หมุนผ่านรายการพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุจนกว่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานชั่วคราว ณ จุดนี้ Internet Explorer จะแสดงข้อผิดพลาด “ไม่สามารถแสดงเพจได้” จนกว่ารายการพร็อกซีเสียจะถูกล้างออก (30 นาทีหลังจากนั้นตามค่าเริ่มต้น)


สาเหตุ

ด้วยเหตุผลทางประสิทธิภาพการทำงาน ในกรณีที่ Internet Explorer ไม่สามารถสร้างพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์นั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เสียเพื่อที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์นั้นจะไม่ถูกนำมาใช้ใหม่ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาตามค่าเริ่มต้นคือ 30 นาที ถ้าสคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีโดยอัตโนมัติส่งรายการ PROXY ที่ระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หลายรายการกลับคืน จะมีความพยายามในการเชื่อมต่อไปยังพร็อกซีต่อไปในรายการ ถ้าการเชื่อมต่อนั้นล้มเหลว กระบวนการจะทำซ้ำจนกว่าการเชื่อมต่อจะถูกสร้างหรือรายการจะถูกใช้จนหมด ถ้ารายการถูกใช้จนหมดและไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ ผู้ใช้จะรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจได้" ใน Internet Explorer


การแก้ไข

Microsoft กำลังตรวจสอบปัญหาและตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน หากคุณพบปัญหานี้ มีวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวที่สามารถคืนค่าการเชื่อมต่อได้

สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้ได้:

วิธีที่ 1
เริ่มการทำงาน Internet Explorer ใหม่เพื่อล้างรายการพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เสีย


วิธีที่ 2
คำเตือน:อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีนี้เอง

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ตั้งค่าช่วงการลองใหม่แบบกำหนดเองสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เสียภายใต้รีจิสทรีย์คีย์ต่อไปนี้:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settingsสร้างค่า DWORD ในคีย์นี้ชื่อ BadProxyExpiresTime แล้วกำหนดค่าเป็น 0 โปรดทราบว่าค่านี้มีค่าเป็นวินาที
การตั้งค่านี้เป็น 0 จะป้องกันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จากการถูกเพิ่มลงในรายการพร็อกซีเสีย

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา


ข้อมูลเพิ่มเติม

BadProxyExpiresTime ถูกนำมาใช้กับ Internet Explorer 5.01 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการต่อไปนี้

Internet Explorer ไม่ลองพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นเวลา 30 นาที
http://support.microsoft.com/kb/320507คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2551554 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม