Internet Explorer 9 - แสดงแถบเมนู และปิดใช้งานแถบเครื่องมือ Skype

อาการ

ฉันมีปัญหาสองเรื่องเมื่อใช้ Windows Internet Explorer 9 ปัญหาหนึ่งคือ แถบเมนูไม่ปรากฏขึ้นอีกเลย และอีกปัญหาคือ มีการเน้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เห็นบนเว็บเพจ

การแก้ไข

หมายเหตุ: ตอนนี้คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Internet Explorer 9 สำหรับ Windows Vista และ Windows 7 รุ่น 32 บิตและ 64 บิต ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การแสดงแถบเมนูชั่วคราวหรือถาวร

Internet Explorer 9 ออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่แสดงเนื้อหาบนเว็บให้มากที่สุดด้วยเหตุนี้ แถบเมนูจึงถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้นแต่แน่นอนว่าคุณสามารถแสดงแถบเมนูเป็นเวลาสั้นๆ หรือถาวรก็ได้หากจำเป็น
  1. เมื่อต้องแสดงแถบเมนูเป็นเวลาสั้น ๆ เพียงแค่กด [ALT] บนแป้นพิมพ์ของคุณหรือคุณจะกด [F10] ก็ได้  2. หากต้องการให้แสดงแถบเมนูทุกครั้ง คลิกขวาที่ใดก็ได้ที่ด้านบนแถบที่อยู่ และคลิก แถบเมนู
Add-on ของ Skype:มีการเน้นหมายเลขโทรศัพท์บนเว็บเพจ

ถ้าคุณใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของSkype บนเครื่องพีซีของคุณ และติดตั้ง Add-on ของเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ Internet Explorer หมายเลขโทรศัพท์จะถูกเน้นบนเว็บเพจหมายเลขเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับฟังก์ชันการทำงานของ Skype โดยอัตโนมัติ
หากคุณไม่ต้องการฟังก์ชันการทำงานนี้ คุณสามารถปิดใช้งานแถบเครื่องมือของ Skype หรือถอนการติดตั้งส่วนขยายของ Skype สำหรับเบราว์เซอร์ออกอย่างสมบูรณ์คุณยังคงสามารถใช้ Skype ได้โดยไม่มีแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์


ปิดใช้งานแถบเครื่องมือ Skype

ถ้าคุณปิดใช้งานแถบเครื่องมือ ฟังก์ชันการทำงานของ Skypeใน Internet Explorer 9 จะถูกปิดชั่วคราวคุณสามารถเปิดใช้งานแถบเครื่องมืออีกเมื่อใดก็ได้ถ้าจำเป็น
  1. บนไอคอนรายการเล็กๆ ของ Skype ทางขวาของแถบเมนู คุณสามารถเปิดหรือปิด เน้นหมายเลขโทรศัพท์ คุณต้องกด [F5] เพื่อรีเฟรชเพจนี้

    ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะทั้งหมด คลิกขวาไอคอนรายการ Skype  2. คลิก แถบเครื่องมือ Skype สำหรับ Internet Explorer


  3. ในกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ ให้เลือกโปรแกรม add-on ที่คุณต้องการปิดการใช้งาน และคลิก ปิดใช้งาน  4. กด [F5] เพื่อรีเฟรชเพจนี้การเน้นหมายเลขโทรศัพท์หายไปเคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดใช้งานส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Skype โดยใช้ฟังก์ชัน จัดการ Add-on ใน Internet Explorer 9ให้ดูที่รายการ Sky Technologies SA ในแถบเครื่องมือและส่วนขยาย ทำเครื่องหมายตรงรายการย่อยที่เหมาะสม แล้วปิดใช้งาน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2552163 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม