คำอธิบายของการอัปเดต SharePoint Foundation ๒๐๑๐:13 กันยายน๒๐๑๑

นำไปใช้กับ: Microsoft SharePoint Foundation 2010

ข้อความนำ


Microsoft ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ SharePoint Foundation ๒๐๑๐ นอกจากนี้การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน 

การแก้ไข


ปัญหาที่การอัปเดตนี้แก้ไข

การอัปเดต Windows ในเดือนธันวาคม๒๐๑๐จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ นำการอัปเดตที่มีอยู่ในบทความนี้ไปใช้เพื่ออัปเดตระโซนเวลาที่คุณใช้ใน SharePoint Foundation ๒๐๑๐ในปัจจุบัน  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
๒๕๔๓๓๖๗ โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนเวลาออมแสงตามฤดูกาลของ Windows สำหรับชิลีอียิปต์และโมร็อกโก
 

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับและติดตั้งการอัปเดต

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้ 

ข้อมูลไฟล์

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่มีเวอร์ชันที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้: 
File name File version File size วันที่ เวลา
Addgallery.globalization.resources.dll_1033 14.0.6015.1000 ๓๔,๖๘๘ 21-Dec-2010 3:03
Bform.debug.js_1033 Not Applicable ๓๗๙,๒๐๐ 19-May-2011 6:52
Bform.js_1033 Not Applicable ๒๔๖,๙๓๒ 19-May-2011 6:52
Core.debug.js_1033 Not Applicable ๓๖๖,๔๕๑ 17-Mar-2011 8:05
Core.js_0001_1033 Not Applicable ๒๓๘,๓๙๒ 30-Mar-2011 10:02
Core.rsx_1033 Not Applicable ๓๙๐,๐๗๗ 28-Oct-2010 21:15
Ctp.debug.js_1033 Not Applicable ๖,๑๐๒ 20-Oct-2010 20:51
Ctp.js_1033 Not Applicable ๓,๗๙๕ 30-Mar-2011 10:02
Cvtp.debug.js_1033 Not Applicable ๓,๖๔๘ 20-Oct-2010 20:51
Cvtp.js_1033 Not Applicable ๒,๓๐๙ 30-Mar-2011 10:02
Form.debug.js_1033 Not Applicable ๒๑๑,๐๑๒ 19-May-2011 6:52
Form.js_1033 Not Applicable ๑๒๖,๖๙๙ 19-May-2011 6:52
Ie50up.debug.js_1033 Not Applicable ๖๐,๔๘๕ 20-Oct-2010 20:51
Ie50up.js_1033 Not Applicable ๓๕,๗๑๔ 30-Mar-2011 10:02
Ie55up.debug.js_1033 Not Applicable ๑๑๘,๒๓๓ 19-May-2011 6:52
Ie55up.js_1033 Not Applicable ๗๗,๑๐๖ 19-May-2011 6:52
Imglib.debug.js_1033 Not Applicable ๖๘,๔๑๑ 20-Oct-2010 20:51
Imglib.js_1033 Not Applicable ๔๘,๗๖๗ 30-Mar-2011 10:02
Init.debug.js_1033 Not Applicable ๑๗๑,๕๓๒ 20-Oct-2010 20:51
Init.js_0001_1033 Not Applicable ๑๑๗,๑๕๗ 30-Mar-2011 10:02
Itp.debug.js_1033 Not Applicable ๑๕,๙๙๘ 20-Oct-2010 20:51
Itp.js_1033 Not Applicable ๑๑,๕๗๖ 30-Mar-2011 10:02
Non_ie.debug.js_1033 Not Applicable ๗๖,๗๔๒ 19-May-2011 6:52
Non_ie.js_1033 Not Applicable ๕๓,๘๗๘ 19-May-2011 6:52
Ows.debug.js_1033 Not Applicable ๓๓๕,๐๒๙ 17-Mar-2011 8:05
Ows.js_1033 Not Applicable ๒๑๘,๑๘๓ 30-Mar-2011 10:02
Rgnlstng.xml_1033 Not Applicable ๒๕,๔๐๓ 19-May-2011 6:37
Search.css.1033 Not Applicable ๔๕,๓๒๙ 20-Oct-2010 21:04
Searchthemable.css.1033 Not Applicable ๔๕,๓๒๙ 20-Oct-2010 21:04
Spmsg.dll_1033 14.0.6106.5000 ๒๕๖,๔๑๖ 12-Jun-2011 15:38
Spmsgp.dll_1033 14.0.6106.5000 ๑๑๔,๕๙๒ 12-Jun-2011 15:38
Srchadm.css.1033 Not Applicable ๖๔๔ 20-Oct-2010 21:04
Wsslcid.rsx_1033 Not Applicable ๕๙๙,๑๘๖ 28-Oct-2010 21:11
Wssmanifest.man_1033 Not Applicable ๗๔๓,๔๔๑ 08-Jun-2011 18:29
Xtp.debug.js_1033 Not Applicable ๒,๔๖๕ 20-Oct-2010 20:51
Xtp.js_1033 Not Applicable ๑,๔๒๒ 30-Mar-2011 10:02