วิธีแก้ไขข้อความ "คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้เรียกใช้ Windows ของแท้" หลังจากที่คุณปรับรุ่น Windows 7

อาการ

หลังจากที่ฉันปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของฉันจาก Windows 7 Home Premier ไปเป็น Windows 7 Professional หรือไปเป็น Windows 7 Ultimate ฉันได้รับข้อความว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้เรียกใช้ Windows ของแท้ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

การแก้ไข

1. คลิก เริ่ม พิมพ์ services.msc ในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER
2. คลิกขวาที่ การป้องกันซอฟต์แวร์ แล้วคลิก หยุด

3. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

4. ในแถบที่อยู่ ให้ใส่ %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\ แล้วกด ENTER

5. คลิกขวาที่แฟ้ม tokens.dat แล้วคลิก ลบ

6. คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ cmd ในกล่องค้นหา คลิกขวาที่ cmd ในรายการ โปรแกรม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

เมื่อคุณได้รับพร้อมท์สำหรับการยืนยัน ให้คลิก ใช่

7. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ slmgr /rilc แล้วกด ENTER

8. หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วเริ่ม Windows 7
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2553108 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม