การปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics CRM 2011

ข้อความนำ


บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขด่วนที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑

ข้อมูลเพิ่มเติม


ยกเลิกการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสะสมปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ ยกเลิกการปรับปรุงรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้สำหรับการกระจายที่จำกัด โปรแกรมปรับปรุงสะสมรวมเปลี่นปรับปรุงก่อนหน้านี้ทั้งหมด
หมายเลขบทความ ชื่อบทความ วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน
๓๑๗๙๕๙๓ การปรับปรุงขั้นสุดท้ายสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ 20ตุลาคม๒๐๑๖ 5.0.9690.4439

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการกระจายทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกนำออกใช้สำหรับการกระจายทั่วไป หากต้องการดูบทความเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงให้คลิกการเชื่อมโยงเพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่แสดงไว้ในตาราง หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงอย่างน้อยหนึ่งรายการที่แสดงไว้ในบทความนี้แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเลขบทความ ชื่อบทความ วันที่เผยแพร่ เวอร์ชัน
๒๙๕๘๗๒๔ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม18 กันยายน, ๒๐๑๔ 5.0.9690.4374
๒๔๓๔๔๕๕ วิธีการขอรับการปรับปรุงการติดตั้งสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ 13พฤษภาคม๒๐๑๑ Not applicable
๒๔๖๑๐๘๑ การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑จะพร้อมใช้งาน 30มกราคม๒๐๑๑ 5.0.9688.53
๒๔๖๑๐๘๒ การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ผู้สมัครที่วางจำหน่ายจะพร้อมใช้งาน 22กุมภาพันธ์๒๐๑๑ 5.0.9688.583
๒๔๖๑๐๘๓ การปรับปรุง๒๐๑๑มีนาคมสำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑จะพร้อมใช้งาน 22 มีนาคม 2011 5.0.9688.590
๒๔๖๖๐๘๔ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม1 4เมษายน๒๐๑๑ 5.0.9688.1045
๒๔๖๖๐๘๖ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม2 2มิถุนายน๒๐๑๑ 5.0.9688.1155
๒๕๔๗๓๔๗ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม3 28กรกฎาคม๒๐๑๑ 5.0.9688.1244
๒๕๕๖๑๖๗ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม4 22กันยายน๒๐๑๑ 5.0.9688.1450
๒๕๖๗๔๕๔ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม5 8พฤศจิกายน๒๐๑๑ 5.0.9688.1533
๒๖๐๐๖๔๐ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม6 12มกราคม๒๐๑๒ 5.0.9690.1992
๒๖๐๐๖๔๓ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม7 22มีนาคม๒๐๑๒ 5.0.9690.2165
๒๖๐๐๖๔๔ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม8 3พฤษภาคม๒๐๑๒ 5.0.9690.2243
๒๗๑๐๕๗๗ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม10 16สิงหาคม๒๐๑๒ ๙๖๙๐.๒๗๓๐๕.๐
๒๗๓๙๕๐๔ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม11 11ตุลาคม๒๐๑๒ 5.0.9690.2835
๒๗๙๕๖๒๗ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงสะสม12 มกราคม, ๒๐๑๓ 5.0.9690.3236
๒๗๙๑๓๑๒ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงสะสม13 มีนาคม, ๒๐๑๓ 5.0.9690.3448
๒๘๔๙๗๔๔ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม14 กรกฎาคม, ๒๐๑๓ 5.0.9690.3557
๒๘๔๓๕๗๑ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม15 ตุลาคม, ๒๐๑๓ 5.0.9690.3731
๒๘๗๒๓๖๙ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม16 มกราคม, ๒๐๑๔ 5.0.9690.3911
๒๙๑๕๖๘๗ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ปรับปรุงค่าสะสม17 พฤษภาคม, ๒๐๑๔ 5.0.9690.4150
หมายเหตุสำคัญ เกิดอะไรขึ้นกับการปรับปรุงค่าสะสม9สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑?ปรับปรุงสะสม9สำหรับ Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑จะไม่ถูกนำออกใช้เนื่องจากมีการหน่วงเวลาในการปรับปรุงบริการ Q2 ปรับปรุงสะสม10แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม9 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft Dynamics ต่อไปนี้:https://community.dynamics.com/product/crm/crmnontechnical/b/crmconnection/archive/2012/07/06/q2-2012-service-update-new-delivery-schedule.aspx

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการกระจายที่จำกัด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM ที่ถูกนำออกใช้ในการแจกจ่ายที่จำกัด โปรแกรมแก้ไขด่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนให้คลิกหมายเลขบทความเพื่อเข้าถึงการเชื่อมโยงไปยังบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: 
หมายเลขบทความ ชื่อบทความ วันที่เผยแพร่
๒๕๓๕๒๔๕ คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเมื่อคุณดำเนินการแบบสอบถามในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ใน Microsoft Dynamics CRM ๒๐๑๑ 2มิถุนายน๒๐๑๑
๒๖๖๔๑๕๐ การควบคุมการเข้าถึงวัตถุหลักการเติบโตใน CRM ๒๐๑๑ 12มกราคม๒๐๑๑