การเปลี่ยนแปลงกับเขตข้อมูล CRM ในการนัดหมายจะสูญหายเมื่อคุณปรับปรุงเขตข้อมูล CRM เหล่านั้น โดยใช้ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Outlook

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics CRM 2011

อาการ


สมมติว่า คุณปรับปรุงเขตข้อมูล CRM ในการนัดหมายในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง และเปิดการนัดหมายนั้น คุณสังเกตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้กับเขตข้อมูล CRM ในการนัดหมาย จะหายไป

การแก้ไข


ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในการยกเลิกการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2555051 โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 2011
หมายเหตุ แต่เดิมปัญหานี้ถูกแก้ไขใน 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 3 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2547347 Update Rollup 3 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จะพร้อมใช้งาน

สถานะ


Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โซลูชัน Business Microsoft ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจคำศัพท์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887283 โซลูชันทางธุรกิจของ Microsoft CRM ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจตั้งชื่อมาตรฐาน