การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนสิงหาคม 2554 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การสนับสนุน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เมื่อต้องการรับโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้งาน Windows Vista ที่มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บเพจของ Microsoft นี้:
สิ่งสำคัญ การปรับปรุงนี้จะทดแทนและแทนที่การปรับปรุง 2443685 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือนธันวาคม 2553 การปรับปรุงนี้ยังรวมการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่นำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากการประกาศการปรับปรุง 2443685 อีกด้วย

ถ้าคุณปรับใช้การปรับปรุง 2443685 แล้ว ให้อ่านคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปรับใช้การปรับปรุงนี้ทันทีหรือไม่ ถ้าระบบไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง คุณสามารถกำหนดเวลาการปรับใช้เมื่อมีโอกาสในครั้งต่อไปได้

เราแนะนำให้คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาสะสมล่าสุดของ Windows เพื่อรับรองความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาบนระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่คุณจะนำการปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ไปใช้ คุณควรทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667 วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังใช้งาน Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับรองการทำงานของ Exchange Server ที่ถูกต้อง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ของ Exchange ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018 วิธีการจัดการกับการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทินของ Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาสะสมมีเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงหรือที่ถูกเพิ่มเพื่อรักษาพาริตี้กับระบบปฏิบัติการรุ่นอื่นเท่านั้น ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลาถูกลบ ค่าดั้งเดิมบางค่าอาจไม่ถูกจัดเก็บหลังจากคุณนำการปรับปรุงโซนเวลาสะสมไปใช้

  เราไม่แนะนำให้คุณลบรีจิสทรีย์คีย์ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ อันดับแรก ให้จัดเก็บคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ใช้งานได้ที่เป็นที่รู้จัก จากนั้นจึงนำการปรับปรุงไปใช้

บทนำ

การปรับปรุงที่บทความนี้อธิบายจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

การปรับปรุงที่บทความนี้อธิบายคือโปรแกรมปรับปรุงรวมสะสมที่รวมการเปลี่ยนแปลงที่นำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ (KB) ของ Microsoft เลขที่ 2543367, 2523087, 2519231 และ 2515337 การปรับปรุงสะสมนี้ยังรวมการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมต่างๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกมาใช้ก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง DST ต่อผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลต่อผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อื่นๆ ให้ดูที่บทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ เมื่อคุณนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงได้เนื่องจากการปรับปรุงโซนเวลาที่ใหม่กว่าหรือการปรับปรุงโซนเวลาเดิมได้ถูกติดตั้งลงในระบบแล้ว
ข้อความนี้ระบุว่าคุณได้นำการปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือ Windows Updates หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows 7 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows 7 สำหรับระบบ x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Vista SP2 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Vista SP2 สำหรับระบบ x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 SP2 รุ่น (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 SP2 รุ่น x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Vista XP SP3 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Vista XP SP3 รุ่น x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 SP2 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 SP2 รุ่น x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 SP2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Embedded Standard 7 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Embedded Standard 7 สำหรับระบบ x64 (KB2570791) เดี๋ยวนี้

วันที่ออก: 9 สิงหาคม 2554

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่ประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมของ Windows ก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ทำขึ้นตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของ Windows ก่อนหน้านี้
 • เวลามาตรฐานของตุรกี:
  โซนเวลาใหม่ของ Windows ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้น: เวลามาตรฐานของตุรกี เวลาที่แสดงคือ "(UTC+2:00) อิสตันบูล" รัฐบาลของตุรกีได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดเวลา DST ปี 2554 ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคมแทนวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม
  "อิสตันบูล" ถูกลบออกจากชื่อที่แสดงของโซนเวลา "(UTC+2:00) เอเธนส์, บูคาเรสต์, อิสตันบูล"
 • เวลามาตรฐานของอียิปต์ [ชื่อที่แสดง "(UTC+2:00) ไคโร"]:
  รัฐบาลของอียิปต์ได้ตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล
 • เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก [ชื่อที่แสดง "(UTC-4:00) ซานติอาโก"]:
  ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น DST ของปี 2554 ให้เริ่มในเดือนสิงหาคมและวันที่สิ้นสุดของปี 2555 ในเดือนมีนาคม 
 • เวลามาตรฐานของโมร็อกโก [ชื่อที่แสดง "(UTC) คาซาบลังกา"]:
  ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด DST ของปี 2554 ในเดือนกรกฎาคม
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ [ชื่อที่แสดง "(UTC+12:00) ฟิจิ"]:
  ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด DST ของปี 2554 เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม
 • เวลามาตรฐานของซามัว [ชื่อที่แสดง "(UTC-11:00) ซามัว"]:
  ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด DST ของปี 2554 ให้ช้ากว่าหนึ่งชั่วโมง
ชื่อคีย์โซนเวลา ชื่อที่แสดง เริ่ม DST ของปี 2554 สิ้นสุด DST ของปี 2554คีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของตุรกี(UTC+2:00)อิสตันบูลวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม

03:00:00.000
วันอาทิตย์สุดท้าย ของเดือนตุลาคม

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอียิปต์(UTC+02:00) ไคโรไม่มีไม่มี"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก(UTC-04:00)ซานติเอโกวันเสาร์ที่สามของเดือนสิงหาคม

23:59:59.999
วันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
เวลามาตรฐานของโมร็อกโก(UTC)คาซาบลังกาวันเสาร์แรกของเดือนเมษายน

23:59:59.999
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
เวลามาตรฐานของฟิจิ(UTC+12:00)ฟิจิวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนตุลาคม

02:00:00.000
วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของซามัว(UTC-11:00)ซามัววันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน

00:00:00.000
วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
นอกจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว การปรับปรุง DST สะสมของเดือนสิงหาคมปี 2554 ยังมีการแก้ไขสำหรับโซนเวลาต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงออฟเซ็ต UTC และลบ DST ออกสำหรับโซนเวลาที่อยู่ในตาราง
โซนเวลาเก่าใหม่
เวลามาตรฐานของรัสเซีย (UTC +3:00) มอสโก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวลโกกราด(UTC +4:00) มอสโก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวลโกกราด
เวลามาตรฐานของเอคเตอรินเบิร์ก(UTC +5:00) เอคเตอรินเบิร์ก(UTC +6:00) เอคเตอรินเบิร์ก
เวลามาตรฐานของเอเชียกลางเหนือ(UTC +6:00) โนโวซิเบิรสก์(UTC +7:00) โนโวซิเบิรสก์
เวลามาตรฐานของเอเชียเหนือ(UTC +7:00) กราสโนยาร์สก์(UTC +8:00) กราสโนยาร์สก์
เวลาฝั่งตะวันออกมาตรฐานเอเชียเหนือ(UTC +8:00) อีร์กุตสก์(UTC +9:00) อีร์กุตสก์
เวลามาตรฐานของยากุตสก์(UTC +9:00) ยากุตสก์(UTC +10:00) ยากุตสก์
เวลามาตรฐานของวลาดิวอสต็อก(UTC+10:00) วลาดิวอสต็อก(UTC +11:00) วลาดิวอสต็อก
เวลามาตรฐานของมากาดาน(UTC +11:00) มากาดาน(UTC +12:00) มากาดาน
 • เวลามาตรฐานของกาลีนินกราด [ชื่อที่แสดง "(UTC+3:00) กาลีนินกราด"]:
  โซนเวลาใหม่ของ Windows ถูกสร้างขึ้นและมีชื่อแสดงว่า "(UTC+3:00) กาลีนินกราด" โซนเวลานี้ไม่ใช้การปรับเวลาตามฤดูกาล
 • เวลามาตรฐานของนิวฟาวด์แลนด์ [ชื่อที่แสดง "(UTC-3:30) นิวฟาวด์แลนด์"]:
  เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด DST ได้รับการปรับปรุงจาก 00:01 น. ถึง 2:00 น.
ชื่อคีย์โซนเวลา ชื่อที่แสดง เริ่ม DST ของปี 2554 สิ้นสุด DST ของปี 2554คีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของรัสเซีย(UTC +4:00) มอสโก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวลโกกราดไม่มีไม่มี“TZI”=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเอคเตอรินเบิร์ก(UTC +6:00) เอคเตอรินเบิร์กไม่มีไม่มี“TZI”=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเอเชียกลางเหนือ(UTC +7:00) โนโวซิเบิรสก์ไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเอเชียเหนือ(UTC +8:00) กราสโนยาร์สก์ไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลาฝั่งตะวันออกมาตรฐานเอเชียเหนือ(UTC +9:00) อีร์กุตสก์ไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของยากุตสก์(UTC +10:00) ยากุตสก์ไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของวลาดิวอสต็อก(UTC +11:00) วลาดิวอสต็อกไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของมากาดาน(UTC +12:00) มากาดานไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของกาลีนินกราด(UTC +3:00) กาลีนินกราดไม่มี ไม่มี “TZI”=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟาวด์แลนด์(UTC-3:30) นิวฟาวด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม

00:01:00:000
วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน

02:00:00:000
“TZI”=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


ปัญหาที่ทราบ

หลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ การแปลงวันที่เก่าในฤดูหนาวของปี 2554 จาก UTC เป็นโซนเวลาของรัสเซียจะใช้ออฟเซ็ตที่ไม่ถูกต้อง (+4 แทนที่ +3 ในกรณีของเวลามาตรฐานของรัสเซีย) ปัญหานี้จะมีผลต่อวันที่ในฤดูหนาวเท่านั้น (มกราคมปี 2554 จนถึงวันที่เริ่มต้น DST ในปี 2554)

ข้อกำหนดเบื้องต้นของ

Windows XP

คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) เพื่อนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีขอรับ Windows XP service pack ล่าสุด

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงรวมสะสมหลังจากคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2443685 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมเดือนธันวาคม ปี 2553 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 เพื่อนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงรวมสะสมหลังจากคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2443685 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนธันวาคม 2553 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 เพื่อนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงรวมสะสมหลังจากคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2443685 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนธันวาคม 2553 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น แพคเกจเดียวกันจะติดตั้งบนรุ่น RTM เช่นเดียวกับรุ่น SP1 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงรวมสะสมหลังจากคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2443685 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนธันวาคม 2553 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2570791 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Embedded Standard 7

คำติชม