การติดตั้ง Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 หรือ Internet Explorer 5.1 ด้วยการดาวน์โหลดเพียงอย่างเดียวใน Windows XP หรือ Windows 2000

อาการ

คุณไม่สามารถทำการติดตั้ง Microsoft Internet Explorer ด้วยการดาวน์โหลดเพียงอย่างเดียวใน Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP ได้

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมการติดตั้ง Internet Explorer ซึ่งอนุญาตให้ติดตั้งใน Windows 2000 หรือ Windows XP ได้ เนื่องจาก Internet Explorer ติดตั้งเฉพาะเบราว์เซอร์หลักและแฟ้มการเขียนสคริปต์ใน Windows 2000 หรือ Windows XP ตัวเลือก 'ติดตั้งแบบน้อยที่สุด' หรือ 'กำหนดเบราว์เซอร์เอง' จะไม่ทำงานในระหว่างการติดตั้ง ดังนั้น กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกคอมโพเนนต์ จะไม่ทำงาน เพื่อให้คุณใช้ตัวเลือก ดาวน์โหลดเท่านั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการติดตั้งด้วยการดาวน์โหลดเพียงอย่างเดียวจากอินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในหน้าดาวน์โหลด Internet Explorer ต่อไปนี้ ให้ค้นหาและคลิกเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชัน Internet Explorer ที่ต้องการ:
 2. ให้ทำตามคำแนะนำบนเว็บเพจเพื่อดาวน์โหลด Internet Explorer
 3. คลิก บันทึกลงบนดิสก์ (หรือ บันทึก) แล้วบันทึกแฟ้ม IExSetup.exe ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. คลิกที่ เริ่ม และคลิก เรียกใช้
 5. คลิก เรียกดูเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้ม Ie5setup.exe หรือแฟ้ม Ie6setup.exe ไว้ คลิกเพื่อเน้นแฟ้ม แล้วคลิก เปิด
 6. ในกล่อง เปิด ให้คลิกที่ส่วนท้ายของคำสั่ง เพิ่มช่องว่าง และพิมพ์คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้
  สำหรับ Internet Explorer 5 ให้พิมพ์
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  สำหรับ Internet Explorer 6 ให้พิมพ์
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  เช่น ถ้าคุณบันทึกแฟ้มติดตั้ง Ie5setup.exe ไว้ในโฟลเดอร์ C:\Windows Update Setup Files คำสั่งจะมีลักษณะดังนี้
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  หมายเหตุ ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่คร่อมตัวแปร #E เนื่องจาก #E จะระบุเส้นทางของแหล่งข้อมูล รวมทั้งการกระทำการของแฟ้ม Ie5setup.exe หรือ Ie6setup.exe ตามความเหมาะสม ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้
  • /d - ดาวน์โหลด Internet Explorer สำหรับแพลตฟอร์มปัจจุบันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มทั้งหมด คุณสามารถใช้ค่าสวิตช์ /d:1 เพื่อเรียกแพลตฟอร์มทั้งหมดได้ สวิตช์นี้มีเพียงสองค่าเท่านั้น ได้แก่ /d และ /d:1
  • /s:""#E"" - ระบุเส้นทางของแหล่งข้อมูลของ Ie5setup.exe ค่า ""#E"" หมายถึงเส้นทางและชื่อทั้งหมดของแฟ้ม .exe โปรดสังเกตว่าเครื่องหมายอัญประกาศคู่ทั้งสองต้องคร่อมเส้นทาง
 7. กด ENTER เลือกรายการที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการ
หมายเหตุ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer มายังไดรฟ์เครือข่าย คุณต้องแมปไดรฟ์เครือข่ายเป็นอักษรไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ คุณไม่สามารถดาวน์โหลด Internet Explorer มายังเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสวิตช์บรรทัดคำสั่ง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

200007 สวิตช์การติดตั้งโหมดแบตช์ Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
223371 การติดตั้ง Internet Explorer 5 ใน Windows NT 4.0 โดยใช้ SMS 1.2 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 257249 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม