จะทำอย่างไรหากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 ได้


หากคุณลักษณะ "ถอนการติดตั้งโปรแกรม" ไม่ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 9 อย่างถูกต้อง ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงไว้


การแก้ไขปัญหา 1: เรียกใช้ตัวช่วยสร้าง Fix it

คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง Fix itการแก้ไขปัญหา 2: เรียกใช้คำสั่งบรรทัดคำสั่ง
การแก้ไขปัญหา 3: ใช้การคืนค่าระบบ

ค้นหาเคล็ดลับ คำแนะนำ และโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://smallbusiness.support.microsoft.com
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2579295 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 31 ต.ค. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม