การสร้างแผ่น Windows PE เพื่อใช้งาน Windows Deployment [Step by Step]

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Suttipan Passorn ตำแหน่ง Management Infrastructure MVP  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mvpskill.com/  คุณ Suttipan Passorn เป็นผู้ดูแล.


ทำความรู้จักที่มาของแผ่น Windows PE

Windows Automated Installation Kit (Windows AIK)
เป็นเครื่องมีฟรีที่มีให้ Download ผ่าน Web ของ Microsoft โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องมือเพื่อให้ช่วยให้การ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการมีความสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้น เครื่องมือหลัก ๆ ที่มีมากับ (Windows AIK) คือ

- Windows PE Tools Command Prompt
เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแผ่น Windows PE = Windows Preinstallation Environment
โดยชุดคำสั่งเป็น Command Line ทั้งสิ้น (ซึ่งใน Step By Step นี้จะแสดงวิธีสร้างแผ่น Windows PE)

- Windows System Image Manager
เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยสร้างไฟล์คำตอบ (autounattend.xml) เพื่อให้การติดตั้งระบบปฏิบัติการเป็นไปได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: สามารถ Download แผ่น Windows AIK ได้ฟรีที่ http://www.microsoft.com/download/ หรือที่นี่

วิธีการสร้างแผ่น Windows PE แบบ Step by Step

Step By Step การสร้างแผ่น Windows PE = Windows Preinstallation Environment โดยใช้ Windows AIK

แผ่น Windows PE มีประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไปคือสามารถนำไปใช้ Boot เข้าเครื่องที่เราจัดเตรียมไว้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือหากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้แล้วเราก็สามารถใช้แผ่น Windows PE ในการสร้างไฟล์ Image Base โดยโปรแกรม ImageX.exe ที่มีมากับแผ่น Windows PE

หากเราสามารถสร้างแผ่น Windows PE ได้เองจาก Command Line ของเครื่องมือ Windows AIK จะทำได้การติดตั้งระบบปฏิบัติการและการซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Step By Step: ขั้นตอนสำหรับการสร้างแผ่น Windows PE จากเครื่องมือ Windows AIK


Step1:

ทำการ Download แผ่น Windows AIK ได้ฟรีที่ http://www.microsoft.com/download/ โดยใช้คำ ค้นหา "Windows Automated Installation Kit (Windows AIK)" หรือที่นี่ หลัง จาก Download เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปทำการ Burn โดยโปรแกรม DVD Burning แล้วนำไปติดตั้งที่เครื่องที่เราต้องการใช้เป็นเครื่องสร้างแผ่น Windows PE

เตรียม ติดตั้ง Windows AIK

Step2: หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มการสร้างแผ่น Windows PE ด้วยการ
เข้าไปเปิดเครื่องมือ Microsoft Windows AIK ทำการเลือก Windows PE Tools Command Prompt

เลือกเปิดโปรแกรม Windows PE Tools Command PromptStep3: [Command Line คำสั่งที่ 1/5] สำหรับสร้าง WinPE Boot Disk = copype.cmd x86 c:\winpe_x86
หมายเหตุ จากตัวอย่าง คำสั่งแผ่น Windows PE นี้เป็นแผ่นที่ทำไว้รองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ x86 เท่านั้น
รูปแบบคำสั่งสำหรับ Architecture อื่นคือ = copype.cmd <architecture> <destination>

คำสั่ง copype.cmd x86 c:winpe_x86


Step4: จากนั้นสังเกตุ Folder ปลายทาง จะมี Folder ถูกสร้างขึ้นตามรูปด้านล่างนี้ ให้สังเกตุไว้เพื่อการปรับแต่งขั้นสูงไว้ด้วยครับ

Windows PE Folder


Step5: [Command Line คำสั่งที่ 2/5] ให้ทำการ Copy ImageX.exe ไปไว้ที่ Path \ISO โดยคำสั่ง
copy "C:\Program Files \Windows AIK\Tools\x86\ImageX.exe" C:\winpe_x86\iso\
หมายเหตุ: ImageX.exe เป็นโปรแกรมเอาไว้สร้าง Image เหมือนการ Clone Harddisk ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการสร้าง Image และ Restore Image

copy imagex.exe

Step6: [Command Line คำสั่งที่ 3/5] เป็นคำสั่งพิเศษ จะทำหรือไม่ก็ได้ครับ คือการสร้าง Exclusion List (เพื่อให้ยกเว้นการ Clone File ที่ยกเว้นไฟล์ที่มีสถานะ Lock หรือไฟล์ที่ไม่จำเป็น) โดยสร้างไฟล์ ด้วย NotePad แล้ว Save เป็นไฟล์
"Wimscript.ini" เอาไว้ที่เดียวกับ ImageX.exe
ตัวอย่างข้อความใน ไฟล์ "Wimscript.ini" อย่าลืม Save เอาไว้ที่เดียวกับ ImageX.exe นะครับ
====================
[ExclusionList]


ntfs.log
hiberfil.sys
pagefile.sys
"System Volume Information"
RECYCLER
Windows\CSC
[CompressionExclusionList]


*.mp3
*.zip
*.cab
\WINDOWS\inf\*.pnf
========================

Windows PE โครงสร้างแผ่น

Step7: [Command Line คำสั่งที่ 4/5] สร้าง Boot Loader โดย copy c:\winpe_x86\winpe.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim /y

Command Line create boot loader windows PE


Step8: [Command Line คำสั่งที่ 5/5] สร้างแผ่น ISO ด้วยคำสั่ง
oscdimg -n -bc: \winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO c:\winpe_x86\winpe_x86.iso

Create ISO

Step9: เย้ ! เสร็จแล้วครับ 9 ขั้นตอนกับ 5 คำสั่งง่าย ๆ คุณก็จะได้แผ่น ISO ที่เป็น Windows PE (winpe_x86.iso) ที่สร้างด้วยฝีมือตัวเอง ลองเอาไป Burn เป็นแผ่น CD/DVD แล้ว Boot ทดสอบกับเครื่องที่ต้องการดูครับ

แผ่น WindowsPE


การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความ เสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2580685 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ส.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม