ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเพิ่มขนาดการโอนข้อมูล USB สูงสุดใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

บทนำ

โดยค่าเริ่มต้น ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดของ USB สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB คือ 64 กิโลไบต์ (KB) การตั้งค่าเริ่มต้นนี้ถููกกำหนดค่าในโปรแกรมควบคุมพอร์ต USB (Usbport.sys) ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ขณะนี้มีการปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มขนาดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดของ USB เป็น 2 เมกกะไบต์ (MB) ดูหัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหลังติดตั้งการปรับปรุง

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางประเภท ประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่มขนาดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดของ USB เกินกว่าการตั้งค่าเริ่มต้นที่ 64 KB การปรับปรุงนี้ีสามารถทำได้เมื่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ให้แฟ้มข้อมูลอุปกรณ์ (.inf) สำหรับค่านี้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB มาด้วย

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่เกิดปัญหาตามที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ ขอแนะนำให้รอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความใน Knowledge Base หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องแก้ไขปัญหาใดๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมดหรือการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงในภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ ถ้าภาษาของคุณไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งานบนระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

ในการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรีจิสทรี

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนเวอร์ชั่นทั่วโลกจะติดตั้งแฟ้มที่มีคุณสมบัติตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มนี้แสดงเป็น Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มนี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณและการปรับเวลาตามฤดูกาลปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และของ Windows Server 2008 R2 ถูกรวมไว้ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนในหน้าขอโปรแกรมแก้ไขด่วนแสดงอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง หากต้องการขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสอง โปรดเลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงอยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในเพจนั้น โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความนี้เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละรายการ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ SR_Level (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 และสำหรับ Windows 7" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (.cat) ที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสถานะคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684975,77615-Jul-201103:01
Usbstor.sys6.1.7600.2100975,77615-Jul-201102:58
Usbstor.sys6.1.7601.1765076,28815-Jul-201102:55
Usbstor.sys6.1.7601.2177176,28815-Jul-201103:53
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.1684991,13615-Jul-201103:30
Usbstor.sys6.1.7600.2100991,13615-Jul-201103:34
Usbstor.sys6.1.7601.1765091,64815-Jul-201103:39
Usbstor.sys6.1.7601.2177191,64815-Jul-201103:23
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64 ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTime
Usbstor.sys6.1.7600.16849238,59215-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7600.21009239,10415-Jul-201102:43
Usbstor.sys6.1.7601.17650238,59215-Jul-201102:37
Usbstor.sys6.1.7601.21771239,61615-Jul-201102:42

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เพื่อเพิ่มขนาดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ regedit ในช่อง เริ่มค้นหา แล้วกด Enter
 2. ค้นหาและคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbstor\VVVVPPPP
 3. คลิก แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิกค่า DWORD
 4. พิมพ์ MaximumTransferLength จากนั้นกด Enter
 5. คลิก แก้ไข จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า พิมพ์ค่าในช่วง 64 กิโลไบต์ถึง 2 เมกะไบต์ ตัวอย่างเช่น เลือก ฐานสิบ และพิมพ์ค่าในช่วง 65535 (64 KB) ถึง 2097120 (2 MB)
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ
 • VVVV แทน idVendor ตัวแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ในเลขฐานสิบหก
 • PPPP แทน idProduct ตัวแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ในเลขฐานสิบหก

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488bef2ff902980f.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:08
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4940a3cd11fffb57.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:00
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a5e79aff6393bdd.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)04:58
File nameX86_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad376ed0f662ce0.manifest
File versionNot applicable
File size2,087
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:12
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับเวอร์ชัน x64 ที่สนับสนุน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทั้งหมด
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_a4aa8ab3b1600945.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:04
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a55f3f50ca5d6c8d.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:49
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_a67d1533ae96ad13.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:03
File nameAmd64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a6f21270c7c39e16.manifest
File versionNot applicable
File size2,091
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:59
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16849_none_488d9325f900a10b.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)06:05
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_494247c311fe0453.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)08:44
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17650_none_4a601da5f63744d9.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)05:53
File nameIa64_usbstor.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4ad51ae30f6435dc.manifest
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)15-Jul-2011
Time (UTC)07:25
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2581464 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 26 ก.พ. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม