ไม่สามารถใช้งานการแยกแท็บใน Internet Explorer 9

อาการ

คุณลักษณะการทำงานแยกต่างหากของแท็บไม่สามารถใช้งานได้อีกใน Windows Internet Explorer 9

การแก้ไข

ข้อสำคัญ ส่วนวิธีการหรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ดี หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ก็อาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้ ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการแก้ไข หากเกิดปัญหา คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่องค้นหา แล้วคลิก regedit ในรายการ โปรแกรม


  หากคุณได้รับพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. ใน Registry Editor ให้ค้นหาแล้วเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

 3. ในหน้าต่างขวา คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง คลิก ใหม่ แล้วคลิก ค่า DWORD (32 บิต) 4. ป้อนชื่อ TabProcGrowth สำหรับรายการรีจิสทรีที่สร้างขึ้นใหม่ 5. คลิกสองครั้งที่ TabProcGrowth พิมพ์ 1 ในเขตข้อมูล ข้อมูลของค่า แล้วคลิก ตกลง


  ตั้งค่า ข้อมูลของค่า เป็น 1 เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการแยกแท็บใน Internet Explorer ตั้งค่า ข้อมูลของค่า เป็น 0 เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าของรีจิสทรี TabProcGrowthไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2581603 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows Internet Explorer 9

คำติชม