แนะนำการกำหนดค่า "ฮาร์ทบีท" ส่วนตัวบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์

สรุป

การสื่อสารระหว่างโหนดเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์มีความสำคัญต่อการทำงานที่ราบรื่นของคลัสเตอร์ ดังนั้น คุณต้องกำหนดค่าเครือข่ายที่ใช้ในการสื่อสารคลัสเตอร์อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ในการกำหนดค่าเครือข่าย เครือข่ายอิสระสองเครือข่ายขึ้นไปต้องเชื่อมต่อโหนดคลัสเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากจุดเดียว การใช้เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) สองเครือข่ายเป็นเรื่องปกติ (Microsoft Product Support Services ไม่สนับสนุนการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่มีโหนดที่เชื่อมต่อเพียงเครือข่ายเดียว)

ต้องกำหนดค่าเครือข่ายคลัสเตอร์อย่างน้อยสองเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสื่อสารแบบฮาร์ทบีทระหว่างโหนดคลัสเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากจุดเดียว โดยกำหนดค่าบทบาทเครือข่ายนี้ไปที่ "การสื่อสารภายในคลัสเตอร์เท่านั้น" หรือ "การสื่อสารทั้งหมด" สำหรับบริการคลัสเตอร์ โดยทั่วไป หนึ่งในเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายส่วนตัวกับการสื่อสารภายในคลัสเตอร์

นอกจากนี้ การล้มเหลวของเครือข่ายคลัสเตอร์แต่ละเครือข่ายจะเป็นอิสระจากเครือข่ายคลัสเตอร์อื่นทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าเครือข่ายคลัสเตอร์ทั้งสองไม่มีส่วนที่เหมือนกันที่อาจทำให้เกิดความล้มเหลวพร้อมกัน เช่น การใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายหลายพอร์ตติดตั้งโหนดบนเครือข่ายคลัสเตอร์สองเครือข่าย ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดนี้เนื่องจากพอร์ตจะไม่มีการทำงานเป็นอิสระจากกัน

เพื่อกำจัดปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น ให้นำปริมาณการใช้เครือข่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์เครือข่าย ที่กำหนดไปที่ การสื่อสารภายในคลัสเตอร์เท่านั้น (อะแดปเตอร์นี้เรียกว่าอะแดปเตอร์แบบฮาร์ทบีทหรือเครือข่ายส่วนตัว) คลัสเตอร์จะสื่อสารโดยใช้การเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC) ในซ็อกเก็ต IP ที่มีแพคเก็ต User Datagram Protocol (UDP) ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้:
 • ถอด NetBIOS จากการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
 • กำหนดลำดับความสำคัญของการสื่อสารคลัสเตอร์ที่เหมาะสม
 • กำหนดลำดับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ที่เหมาะสม
 • กำหนดความเร็วและโหมดอะแดปเตอร์เครือข่ายที่เหมาะสม
 • กำหนดค่า TCP/IP ที่ถูกต้อง
 • ปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจจับสื่อ (ใน Windows 2000 เท่านั้น)

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้ใช้ไม่ได้กับคลัสเตอร์ที่เกิดข้อผิดพลาดใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 การแนะนำการกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับคลัสเตอร์ที่เกิดข้อผิดพลาดในรุ่นที่ใหม่กว่าในระบบที่ไม่ใช่ CSV มีอธิบายไว้ใน http://technet.microsoft.com/th-th/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure สถานการณ์จำลองที่การตั้งค่าในบทความนี้มีแนวโน้มทำให้เกิดอาการความผิดพลาดใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 มักเกิดขึ้นกับระบบ CSV การแนะนำระบบ CSV มีอธิบายไว้ใน http://technet.microsoft.com/th-th/library/ff182358(WS.10).aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ส่วนตัวใน Windows 2000 และ Windows 2003

 1. คลิก Start ชี้ไปที่ Settings คลิก Control Panel แล้วดับเบิลคลิก Network and Dial-up Connections
 2. ในเมนู Advanced คลิก Advanced Settings
 3. ในช่อง Connections ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของคุณเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้ แล้วคลิก OK:
  • เครือข่ายสาธารณะภายนอก
  • เครือข่ายส่วนตัวภายใน (ฮาร์ทบีท)
  • [การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกล]
 4. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับอะแดปเตอร์แบบฮาร์ทบีทของคุณ แล้วคลิก Properties

  หมายเหตุ คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อนี้ให้ง่ายขึ้น (เช่น เปลี่ยนชื่อเป็น "Private")
 5. ใช้การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้ประเภท quorum อื่นที่ไม่ใช่ Majority Node Set (MNS) คลิกเลือก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิกล้างตัวเลือกอื่นทั้งหมด
  • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้ MNS quorum คลิกเลือก Internet Protocol (TCP/IP) และอย่างน้อยหนึ่งโปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้แฟ้มร่วมกัน แล้วคลิกล้างตัวเลือกอื่นทั้งหมด

   หมายเหตุ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้ MNS คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครือข่ายที่สามารถใช้แฟ้มร่วมกันเพื่อให้ MNS quorum ทำงาน ขอแนะนำว่าคุณมีหลายเครือข่ายบนคลัสเตอร์ที่ใช้แฟ้มร่วมกันซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากจุดเดียวสำหรับทรัพยากร quorum
 6. ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สามารถส่งข้อมูลที่ความเร็วหลายระดับ และอะแดปเตอร์สามารถระบุโหมดความเร็วและดูเพล็กซ์ได้ ให้ระบุโหมดความเร็วและดูเพล็กซ์ด้วยตนเอง

  ด้วยอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สามารถระบุโหมดความเร็วและดูเพล็กซ์ได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าเดียวกันสำหรับทุกโหนดและตามข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิต สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ไม่สนับสนุนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้ทำตามข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิตการ์ด

  ข้อมูลที่ถูกส่งข้ามเครือข่ายแบบฮาร์ทบีท มีขนาดเล็กแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ความล่าช้าในการสื่อสาร ถ้าคุณตั้งค่าความเร็วและดูเพล็กซ์ด้วยค่าเดียวกันจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีการสื่อสารที่มีเสถียรภาพ

  ถ้าคุณไม่แน่ใจต่อความเร็วที่สนับสนุนในการ์ดและอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือการตั้งค่าที่แนะนำโดยผู้ผลิต Microsoft แนะนำให้คุณตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดตามพาธ 10 MB/Sec และ Half Duplex การกำหนดค่านี้จะทำให้มีแบนด์วิธที่เพียงพอและมีการสื่อสารที่มีเสถียรภาพ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  174812 ผลจากการใช้การตั้งค่า Autodetect ในการ์ดอินเตอร์เฟซเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
  หมายเหตุ: Microsoft ไม่แนะนำให้ใช้ประเภทอะแดปเตอร์มีการป้องกันความผิดพลาดหรือ "Teaming" สำหรับฮาร์ทบีท ถ้าคุณต้องการสำรองการเชื่อมต่อแบบฮาร์ทบีทของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายหลายตัวตั้งค่าไปที่การสื่อสารภายในเท่านั้น และกำหนดลำดับความสำคัญเครือข่ายในการกำหนดค่าคลัสเตอร์ เนื่องจากพบปัญหาในอะแดปเตอร์เครือข่ายหลายพอร์ตก่อนหน้านี้ ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดถ้าคุณใช้เทคโนโลยีนี้

  ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเข้ากันได้ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  254101 การจัดตั้งทีมอะแดปเตอร์เครือข่ายและการกำหนดเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์

 7. คลิก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิก Properties
 8. บนแท็บ General ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก IP addresses ถาวร ซึ่งไม่ได้อยู่บนซับเน็ตหรือเครือข่ายเดียวกันโดยเป็นหนึ่งในอะแดปเตอร์เครือข่ายสาธารณะอื่น ตัวอย่าง IP addresses ที่ดีในการใช้อะแดปเตอร์ส่วนตัวคือ 10.10.10.10 บนโหนด 1 และ 10.10.10.11 บนโหนด 2 ที่มีซับเน็ตมาสก์ 255.0.0.0 ถ้าเครือข่ายสาธารณะของคุณใช้เครือข่าย 10.x.x.x และซับเน็ตมาสก์ 255.0.0.0 โปรดใช้ IP เครือข่ายสาธารณะและซับเน็ตอื่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนด IP addresses ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายส่วนตัว ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  142863 การกำหนด IP address ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายส่วนตัว

 9. ตรวจสอบว่าไมได้กำหนดค่าในช่อง Default Gateway
 10. ตรวจสอบว่าไมได้กำหนดค่าในช่อง Use the following DNS server addresses

  หมายเหตุ ถ้าโหนดคลัสเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วย "127.0.0.1" จะปรากฏในช่อง Use the following DNS server addresses (ช่องจะไม่ว่างเปล่า) การกำหนดค่านี้ยอมรับได้
 11. คลิก Advanced
 12. ในแท็บ DNS ตรวจสอบว่าไม่มีค่าที่กำหนด ตรวจสอบว่าได้ล้างช่องทำเครื่องหมาย Register this connection's addresses in DNS และ Use this connection's DNS suffix in DNS registration
 13. เมื่อคุณปิดกล่องโต้ตอบ คุณอาจได้รับพรอมท์ต่อไปนี้ ถ้าคุณได้รับพรอมท์นี้ ให้คลิก Yes:
  การเชื่อมต่อนี้ไม่มีข้อมูลที่อยู่ WINS หลัก คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
 14. ถ้าคุณใช้สายไขว้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบฮาร์ทบีทส่วนตัว ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ TCP/IP stack destruction ใน Media Sense

  หมายเหตุ อย่าทำตามขั้นตอนนี้ใน Windows Server 2003 Cluster

  หากต้องการให้เราปิดใช้งานคุณสมบัติ TCP/IP stack destruction ใน Media Sense ให้คุณ ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติ TCP/IP stack destruction ใน Media Sense ด้วยตนเอง ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ปัญหาด้วยตนเอง"

  แก้ไขปัญหาให้ฉัน


  หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติ TCP/IP stack destruction ใน Media Sense โดยอัตโนมัติ ให้คลิกลิงก์ แก้ไขปัญหานี้ คลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
  หมายเหตุ
  ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติใช้ได้กับรุ่นภาษา Windows อื่น

  หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

  ขณะนี้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

  ให้ฉันแก้ปัญหาด้วยตนเอง

  หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติ TCP/IP stack destruction ใน Media Sense ให้เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ในแต่ละโหนด:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  ชื่อค่า: DisableDHCPMediaSense
  ประเภทข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูล: 1
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  254651 บทบาทเครือข่ายคลัสเตอร์เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
 15. ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้กับโหนดอื่นทั้งหมดในคลัสเตอร์
 16. เปิดทำงานผู้ดูแลระบบคลัสเตอร์
 17. คลิกชื่อคลัสเตอร์ที่รากของผู้ดูแลระบบ ในเมนู File คลิก Properties
 18. บนแท็บ Network Priority ตรวจสอบว่าเครือข่ายส่วนตัวแสดงอยู่ที่ด้านบน ถ้าไม่มีแสดงอยู่ กดปุ่ม เลื่อนขึ้น เพื่อเรียงลำดับความสำคัญที่สูงขึ้น
 19. คลิกเครือข่ายส่วนตัว แล้วคลิก Properties
 20. คลิกเลือกช่องทำเครื่องหมาย Enable this network for cluster use
 21. คลิก Internal cluster communications only (private Network)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

281662 โหนดคลัสเตอร์ Windows 2000 และ Windows Server 2003 เป็นตัวควบคุมโดเมน

การกำหนดค่าที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ส่วนตัวใน Windows NT 4.0

 1. คลิก Start ชี้ไปที่ Settings คลิก Control Panel แล้วดับเบิลคลิก Network
 2. บนแท็บ Protocols คลิก TCP/IP Protocol แล้วคลิก Properties
 3. ในช่อง Adapter คลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายส่วนตัว
 4. บนแท็บ IP Address ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก IP address ถาวร ซึ่งไม่ได้อยู่บนซับเน็ตหรือเครือข่ายเดียวกันโดยเป็นหนึ่งในอะแดปเตอร์เครือข่ายสาธารณะอื่น ตัวอย่าง IP addresses ที่ดีในการใช้อะแดปเตอร์ส่วนตัวคือ 10.10.10.10 บนโหนด 1 และ 10.10.10.11 บนโหนด 2 ที่มีซับเน็ตมาสก์ 255.0.0.0
 5. ตรวจสอบว่าไมได้กำหนดค่าในช่อง Default Gateway
 6. บนแท็บ WINS Address คลิกอะแดปเตอร์ IP address ในช่อง Adapter
 7. ตรวจสอบว่าไมได้กำหนดค่าในข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ WINS
 8. เมื่อคุณปิดกล่องโต้ตอบ คุณอาจได้รับพรอมท์ต่อไปนี้ ถ้าคุณได้รับพรอมท์นี้ ให้คลิก Yes:
  อย่างน้อยการ์ดอะแดปเตอร์หนึ่งการ์ดไม่มี WINS address หลัก คุณต้องการทำต่อหรือไม่
 9. บนแท็บ Routing ตรวจสอบว่าได้ล้างช่องทำเครื่องหมาย Enable IP Forwarding
 10. คลิก OK
 11. ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สามารถส่งข้อมูลที่ความเร็วหลายระดับ และสามารถระบุโหมดความเร็วและดูเพล็กซ์ได้ ให้ระบุโหมดความเร็วและดูเพล็กซ์ด้วยตนเอง

  ด้วยอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สามารถระบุโหมดความเร็วและดูเพล็กซ์ได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าเดียวกันสำหรับทุกโหนดและตามข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิต สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ไม่สนับสนุนการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้ทำตามข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิตการ์ด


  ข้อมูลที่ถูกส่งข้ามเครือข่ายแบบฮาร์ทบีท มีขนาดเล็กแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ความล่าช้าในการสื่อสาร ถ้าคุณตั้งค่าความเร็วและดูเพล็กซ์ด้วยค่าเดียวกันจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีการสื่อสารที่มีเสถียรภาพ

  ถ้าคุณไม่ทราบความเร็วที่สนับสนุนในการ์ดและอุปกรณ์เชื่อมต่อ Microsoft แนะนำให้คุณตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดตามพาธ 10 MB/Sec and Half Duplex การกำหนดค่านี้จะทำให้มีแบนด์วิธที่เพียงพอและมีการสื่อสารที่มีเสถียรภาพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  174812 ผลจากการใช้การตั้งค่า Autodetect ในการ์ดอินเตอร์เฟซเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
  หมายเหตุ Microsoft ไม่แนะนำให้ใช้ประเภทอะแดปเตอร์มีการป้องกันความผิดพลาดหรือ "Teaming" สำหรับฮาร์ทบีท ถ้าคุณต้องการสำรองการเชื่อมต่อแบบฮาร์ทบีทของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายหลายตัวตั้งค่าไปที่การสื่อสารภายในเท่านั้น และกำหนดลำดับความสำคัญเครือข่ายในการกำหนดค่าคลัสเตอร์ เนื่องจากพบปัญหาในอะแดปเตอร์เครือข่ายหลายพอร์ตก่อนหน้านี้ ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดถ้าคุณใช้เทคโนโลยีนี้

  ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเข้ากันได้ในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  254101 การจัดตั้งทีมอะแดปเตอร์เครือข่ายและการกำหนดเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์

 12. บนแท็บ Bindings คลิก All Adapters ในช่อง Show Bindings For
 13. คลิก plus sign (+) ถัดจากอะแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายส่วนตัว
 14. คลิก WINS Client (TCP/IP) แล้วคลิก Disableหมายเหตุ ไม่มีโปรโตคอลอื่นนอกเหนือจาก TCP/IP ที่สามารถเปิดใช้ได้ในอะแดปเตอร์แบบฮาร์ทบีท ตรวจสอบว่าโปรโตคอลอื่นทั้งหมดถูกปิดใช้งาน (รวมถึงรายการเช่น Network Monitor)
 15. ในช่อง Show Bindings For คลิก All Protocols
 16. คลิก plus sign (+) ถัดจาก TCP/IP Protocol
 17. ตรวจสอบว่าเครือข่ายอะแดปเตอร์สาธารณะเป็นการเชื่อมต่อแรก (ที่ด้านบนของรายการเชื่อมต่อ) โดยคลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายส่วนตัวและใช้ปุ่ม เลื่อนลง ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายหลายตัว ให้ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์แบบฮาร์ทบีทแสดงเป็นรายการสุดท้าย
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  193890 แนะนำการกำหนดค่า WINS สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Microsoft

 18. คลิก OK เพื่อแก้ไขคุณสมบัติเครือข่ายและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 19. รีบูทโหนดเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล
 20. ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้กับโหนดอื่นทั้งหมดในคลัสเตอร์
 21. เปิดทำงานผู้ดูแลระบบคลัสเตอร์
 22. คลิกชื่อคลัสเตอร์ที่รากของผู้ดูแลระบบ ในเมนู File คลิก Properties
 23. บนแท็บ Network Priority ตรวจสอบว่าเครือข่ายส่วนตัวแสดงอยู่ที่ด้านบน ถ้าไม่มีแสดงอยู่ กดปุ่ม เลื่อนขึ้น เพื่อเรียงลำดับความสำคัญที่สูงขึ้น
 24. คลิกเครือข่ายส่วนตัว แล้วคลิก Properties
 25. คลิกเลือกช่องทำเครื่องหมาย Enable this network for cluster use
 26. คลิก Internal cluster communications only (private Network)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

281662 โหนดคลัสเตอร์ Windows 2000 เป็นตัวควบคุมโดเมน

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 258750 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม