รายการของแพคเกจ SP3 ของระบบ Office 2007, SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 ทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรายการแพคเกจ 2007 Microsoft Office System Service Pack 3 (SP3), 2007 Microsoft Office Servers SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดหาแพคเกจ SP3

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการขอรับแพคเกจ SP3 เหล่านี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: Microsoft Update (แนะนำ)

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack จาก Microsoft Update ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การสมัครเข้่าใช้ Microsoft Update เป็นวิธีการที่แนะนำในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็น SP3 Microsoft Update จะตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้ง แล้ว และใช้การปรับปรุงทั้งหมดกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดแพคเกจ SP3 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แพคเกจ SP3 ทั้งหมด พร้อมให้บริการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Service Pack ดังต่อไปนี้ได้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ติดตั้งแล้ว

ผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป Office

ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526086 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Office Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526086 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของชุดโปรแกรม Office 2007 และ Office Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526091 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Project 2007 SP3 และ Office Project Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526091 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Project 2007 SP3 และ Office Project Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526089 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office SharePoint Designer 2007 SP3 และ Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526089 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office SharePoint Designer 2007 SP3 และ Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526291 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio 2007 SP3 และ Office Visio Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526291 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio 2007 SP3 และ Office Visio Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526293 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Proofing Tools 2007 SP3
Microsoft Office Access Runtime และ Data Connectivity Components 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526310 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Access Runtime และ Data Connectivity Components 2007 SP3
Calendar Printing Assistant สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526294 คำอธิบายเกี่ยวกับ Calendar Printing Assistant สำหรับ Office Outlook 2007 SP3
Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลดแพคเกจภาษาญี่ปุ่นตอนนี้
2526296 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office InterConnect 2007 SP3
หมายเหตุ แพคเกจนี้มีให้บริการเฉพาะในภาษาญี่ปุ่น
Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526297 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Compatibility Pack SP3
Microsoft Office Excel Viewer 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526302 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Excel Viewer 2007 SP3
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526298 คำอธิบายเกี่ยวกับ PowerPoint Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526301 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Visio Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 Service Pack 3รายการเชื่อมโยงการดาวน์โหลดภาษาทั้งหมดในชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ
2526307 คำอธิบายเกี่ยวกับ Office Language Interface Pack 2007 SP3
หมายเหตุ แพคเกจนี้มีให้บริการเฉพาะในภาษาที่อยู่ในชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ โปรดดูฐานความรู้เกี่ยวกับรายการเชื่อมโยงการดาวน์โหลดภาษาทั้งหมดในชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ
เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
954914 เครื่องมือถอนการติดตั้ง Service Pack ของ Microsoft สำหรับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007
Microsoft Expression Web Service Pack 3 (SP3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2575737 คำอธิบายเกี่ยวกับ Expression Web SP3
Microsoft Expression Web Language Pack SP3ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2575737 คำอธิบายเกี่ยวกับ Expression Web SP3

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office
ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
2007 Microsoft Office Servers Service Pack 3, รุ่น 32 บิตดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
2007 Microsoft Office servers Service Pack 3, รุ่น 64 บิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 3, รุ่น 32 บิตดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
2007 Microsoft Office servers Language Pack Service Pack 3, รุ่น 64 บิตดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526299 คำอธิบายเกี่ยวกับ SP3 ของเซิร์ฟเวอร์ Office 2007 และ 2007 Office Servers Language Pack SP3
ผลิตภัณฑ์ Windows SharePoint Services 3.0
ชื่อแพคเกจ วิธีขอรับแพคเกจบทความฐานความรู้
Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3, รุ่น 32 บิตดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3, รุ่น 64 บิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 3, รุ่น 32 บิตดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 3, รุ่น 64 บิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้
2526305 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 SP3 และ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2591018 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม