วิธีแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของแถบเครื่องมือ Nuance PDF และ Internet Explorer 9

สรุป

แถบเครื่องมือ Nuance PDF ทำให้ Internet Explorer 9 หยุดตอบสนองหรือหยุดทำงาน

การแก้ไข

ยังไม่มีการปรับปรุงแถบเครื่องมือ Nuance PDF ที่แก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้นี้ ปิดใช้งานแถบเครื่องมือ Nuance PDF โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
  2. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับแจ้งปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของแถบเครื่องมือ Nuance PDF ให้คลิก คงการปิดใช้งานไว้ หรือไม่สนใจการแจ้ง

หมายเหตุ  แถบเครื่องมือ Nuance PDF อาจทำงานผิดพลาดเมื่อปิดใช้งานแถบเครื่องมือ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on บนเบราเซอร์ ดูที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยบริษัทที่ดำเนินงานโดยอิสระจาก Microsoft Microsoft ไม่รับประกันทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใดต่อประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์นี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2591169 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 21 พ.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม