คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Remote Desktop Protocol 8.0 สำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะใหม่ของบริการเดสก์ท็อประยะไกล คุณลักษณะเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไว้ใน Windows 8 และ Windows Server 2012 R2 ขณะนี้คุณลักษณะเหล่านี้พร้อมใช้งานแล้วสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลการดาวน์โหลด

วิธีขอรับการปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 รุ่น 32 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ x86 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 รุ่น 64 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ x64 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่น 64 บิต

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ x64 ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำแนะนำในการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง RDP 8.0 คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2574819

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2574819 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2574819 การปรับปรุงพร้อมใช้งานซึ่งจะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ DTLS ใน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

รุ่นที่สนับสนุน

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

วิธีเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เรียกใช้ Windows 7 SP1

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เรียกใช้ Windows 7 SP1 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ คำแนะนำต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เรียกใช้ Windows 7 SP1 เท่านั้น
 1. ติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงรุ่นที่เหมาะสมโดยการเรียกใช้แฟ้มการปรับปรุง Windows6.1-KB2592687
 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 3. เปิดตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน
 4. เปิดใช้งานนโยบายโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล การตั้งค่าสำหรับนโยบายนี้อยู่ภายใต้โหนดต่อไปนี้:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Remote Session Environment
 5. ถ้าฟังก์ชัน UDP เป็นสิ่งจำเป็น ให้เปิดใช้งานนโยบายการส่งผ่าน RDP จากนั้นตั้งค่าให้กับ ใช้ทั้ง TCP และ UDP การตั้งค่าสำหรับ
  นโยบายการส่งผ่าน RDP อยู่ภายใต้โหนดต่อไปนี้:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections
  หมายเหตุ การกำหนดค่านโยบายการส่งผ่าน RDP ยังช่วยให้กฎของไฟร์วอลล์อนุญาตพอร์ต UDP 3389 ด้วย
 6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน RDP 8.0 หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือไม่ ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 8 หรือที่เรียกใช้ Windows 7 SP1 โดยการใช้ Remote Desktop Connection (RDC) 8.0 หลังจากคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน RDP 8.0 หรือไม่:
 1. ถ้า RDP 8.0 ถูกเปิดใช้งาน ปุ่ม คุณภาพการเชื่อมต่อ จะแสดงในแถบการเชื่อมต่อ
 2. คลิกปุ่ม คุณภาพการเชื่อมต่อ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบข้อมูลที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

การปรากฏของปุ่ม คุณภาพการเชื่อมต่อ และกล่องโต้ตอบ คุณภาพการเชื่อมต่อ เป็นการยืนยันความพร้อมใช้งานของ RDP 8.0 สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

ในปัจจุบัน RDP 8.0 ไม่สามารถเข้ากันได้กับ Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 ถ้าคุณมีการติดตั้ง UAG 2010 เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรติดตั้ง RDP 8.0
คุณลักษณะใหม่ในการปรับปรุงของ RDP 8.0
ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง RDP 8.0
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2592687 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ก.พ. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม