คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 25 ตุลาคม 2011

นำไปใช้กับ: Project Server 2010

สรุป


บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft โครงการ Server 2010 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 คือวันที่ 25 ตุลาคม 2011

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • เมื่อคุณใช้เหตุการณ์TimesheetCreatedเพื่อกำหนดแผ่นเวลาในโครงการ Server 2010 แผ่นเวลาที่ไม่แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณยอมรับการปรับปรุงสำหรับงานในโครงการ Web App (PWA), ช่วงเวลาและการทำงานจริงค่าบางงานจะสูญหายไป
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเพิ่มเขตข้อมูลที่กำหนดเองมีองค์กรซึ่งเป็นไปตามตารางการค้นหาไปแผ่นเวลาในโครงการ Server 2010
  • คุณปรับปรุงแผ่นเวลา
  • คุณส่งแผ่นเวลา
  • คุณดูศูนย์การอนุมัติ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ศูนย์กลางการอนุมัติแสดงสินค้าที่สองที่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ศูนย์การอนุมัติควรแสดงเฉพาะหนึ่งรายการ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าด้วยตนเองเป็นเจ้าของการกำหนดของทรัพยากรวัตถุดิบในฟิลด์เจ้าของที่กำหนดในโครงการ Server 2010
  • คุณสามารถกำหนดทรัพยากรวัสดุให้กับงานใหม่ในโครงการ
  • คุณได้บันทึก และเผยแพร่โครงการ
  • คุณสามารถดูงานใหม่บนหน้างานของฉันใน PWA

  ในสถานการณ์สมมตินี้ หน้างานของฉันแสดงงานใหม่ นอกจากนี้ จดหมายเตือนชำระเงินจะไม่แสดงหมายเลขที่ถูกต้องของงานใหม่
 • สมมติว่า คุณปิดใช้งานเมื่อต้องการป้องกันไม่ให้งานนั้นถูกปรับปรุงในแผ่นเวลาในโครงการ Server 2010 เมื่อคุณเรียกคืนแผ่นเวลาที่งานเพิ่งถูกเพิ่ม งานหายไปจากแผ่นเวลา
 • เมื่อคุณจัดกลุ่ม โดยโครงการในมุมมองแผ่นเวลาใน PWA, PWA แสดงชื่อโครงการที่ซ้ำกัน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองที่เชื่อมโยงกับงานใน PWA
  • คุณปรับปรุงงานร่วมกับข้อมูลเขตข้อมูลกำหนดเองบนหน้าแผ่นเวลาของฉัน
  • คุณสามารถนำเข้าผลลัพธ์ในหน้างานของฉัน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ มุมมองแผ่นเวลาแสดงค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง นอกจากนี้ มุมมองแผ่นเวลาแสดงค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อคุณสร้างแผ่นเวลาเพิ่มเติม
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลำดับชั้นของงานไปยังมุมมองแผ่นเวลาใน PWA จากนั้น คุณเพิ่มการมอบหมายใหม่ลงแผ่นเวลา ในสถานการณ์นี้ ฟิลด์ลำดับชั้นงานแสดงรายละเอียดตามลำดับชั้นของงาน อย่างไรก็ตาม ลำดับชั้นงานฟิลด์แสดงรายละเอียดลำดับชั้นงานหลังจากที่คุณบันทึกแผ่นเวลา
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณเข้าสู่ PWA เป็นผู้จัดการโครงการ คุณอนุมัติงาน และป้อนอักขระลงในกล่องข้อความข้อคิดเห็นในศูนย์การอนุมัติ ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังประมวลผลรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ ซึ่งเกิดขึ้นจากหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

  งานแผ่นเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว และการบล็อคในคิว
  อนุมัติสินค้าไม่มีอยู่ หรือได้รับอนุมัติแล้ว
  เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ไม่สามารถเข้าถึง
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กำหนดค่าศูนย์การอนุมัติเพื่อเน้นการปรับปรุงงานเมื่อมีการปรับปรุงงานในโครงการ Server 2010

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft โครงการ Server 2010 หรือ Microsoft โครงการ Server 2010 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Projectserver2010-kb2596498-fullfile-x64-glb.exe14.0.6112.500011,102,48818-Oct-1111:28

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrvwfe-x-none.mspไม่มีข้อมูล11,205,12017-Oct-1121:23

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

Pjsrvwfe-x-none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113:41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113:43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113:41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113:41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113:41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113:41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122:05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113:43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113:43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113:41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113:43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113:43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113:43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113:43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113:41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113:41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113:42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113:43
Dataedit.dll14.0.6111.5000444,27213-Sep-114:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113:42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113:41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113:43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113:43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113:43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113:43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113:41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113:41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113:41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113:41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113:41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113:41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113:41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113:42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113:41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113:43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113:41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113:44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113:43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113:43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113:42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113:43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113:41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113:41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113:42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113:42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113:42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6015.1000284,52829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6015.1000497,52029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6112.50007,251,8244-Oct-1115:32
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6107.50001,046,43229-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6108.50002,066,33629-Aug-1113:41
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6112.50005,941,1044-Oct-1115:32
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6015.1000493,42429-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6108.5000788,33629-Aug-1113:35
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113:43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113:43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113:43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113:43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113:42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113:42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113:42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113:43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113:43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113:43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113:44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113:43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113:43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113:43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113:44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113:42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113:42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113:42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113:43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113:43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113:43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113:44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113:42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113:43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113:44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113:43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113:43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113:43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113:42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113:42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113:43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113:43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113:43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113:43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113:43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113:43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113:44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113:42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113:44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113:43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113:44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113:43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113:43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429-Aug-1113:44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113:43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113:42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113:42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113:42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113:42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113:42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113:42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113:42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113:42


ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft