คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 13 ธันวาคม 2011

นำไปใช้กับ: Project Server 2010

สรุป


บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft โครงการ Server 2010 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 คือวันที่ 13 ธันวาคม 2011

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างไซต์โครงการ Web App (PWA) บนเซิร์ฟเวอร์โครงการ Server 2010 ที่มีการเปิดใช้งานโหมดรายการเดียว
  • คุณเรียกคืนแผ่นเวลาผ่านไซต์ PWA
  • คุณตรวจทานแผ่นเวลาบนไซต์ PWA

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าทำงานจริงในแผ่นเวลามีการปรับปรุงโดยไม่คาดคิด
 • สมมติว่า ผู้ดูแลไซต์ PWA ปิดใช้งานการตั้งค่าการรายงานเวลาในอนาคตที่อนุญาตบนเซิร์ฟเวอร์โครงการ Server 2010 ที่มีการเปิดใช้งานโหมดรายการเดียว ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณส่งแผ่นเวลา ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 • เมื่อคุณสร้างแม่แบบโครงการที่ประกอบด้วยปฏิทินแบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถใช้อินเทอร์เฟซสำหรับเซิร์ฟเวอร์โครงการ (PSI) เพื่อสร้างโครงการจากแม่แบบโครงการ
 • เมื่องานการอนุมัติแผ่นเวลาเหลว แผ่นเวลาปรากฏในรายการการอนุมัติ จากนั้น เมื่อคุณอนุมัติแผ่นเวลาเป็นครั้งที่สอง มีข้อผิดพลาด TimesheetIncorrectMode เกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดโดยละเอียดต่อไปนี้:

  มีข้อผิดพลาดที่แผ่นเวลาที่คุณกำลัง/ได้รับผิดชอบการประมวลผล ตรวจสอบรายการอนุมัติของคุณเพื่อค้นหาแผ่นเวลามีถ้ามีอยู่ เงื่อนไขข้อผิดพลาดอาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า แผ่นเวลามีคุณลักษณะสถานะ driven ดังนั้น ค่าที่อนุญาตสำหรับการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับค่าที่มีอยู่ซึ่งมี 3 สำหรับธุรกรรมนี้
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้ Service Pack 1 สำหรับชุดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษบนเซิร์ฟเวอร์โครงการ Server 2010
  • คุณสร้างไซต์ PWA ที่ใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดียวกัน
  • คุณใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2536600
  • คุณเข้าสู่ระบบไปยังไซต์ PWA

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ส่วนหัวของคอลัมน์บนหน้าศูนย์กลางโครงการ หน้างานของฉัน และหน้าศูนย์กลางทรัพยากรจะแสดงในภาษาอังกฤษแทนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่คุณใช้ในการสร้างไซต์
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเององค์กรที่มีสูตรให้กับโครงการ
  • สูตรอ้างอิงถึงเขตข้อมูลพื้นฐานที่ถูกตั้งค่าเป็นNA
  • คุณสามารถบันทึกโครงการได้จากเพจรายละเอียดโครงการ
  • คุณตรวจทานโครงการผ่าน PWA

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อมูลในเขตข้อมูลกำหนดเององค์กรจะสูญหาย
 • สมมติว่า คุณระบุระดับรุ่นต่ำสุดที่จำเป็นต้องใช้ไคลเอนต์ของโครงการเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โครงการในโครงการ Server 2010 เมื่อคุณใช้ไคลเอนต์โครงการที่ตรงกับระดับรุ่นต่ำสุดจำเป็นในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โครงการ ไคลเอนต์เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไคลเอนต์ควรจะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • เมื่อคุณพยายามบันทึกโครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์โครงการ Server 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  งานต่อไปนี้ล้มเหลวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์
  ชนิดงาน: บันทึก
  รหัสข้อผิดพลาด: 9000(0x2328)
  คำอธิบายข้อผิดพลาด:
  ไม่สามารถบันทึกโครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์ กรุณาลองบันทึกโครงการ ถ้าปัญหายังคงอยู่ บันทึกโครงการเป็นแฟ้ม MPP และติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • สมมติว่า คุณตั้งค่าฟิลด์ประกาศเป็นNo สำหรับงานที่มีการเผยแพร่อยู่แล้วในโครงการ หลังจากที่คุณเผยแพร่โครงการไปยังเซิร์ฟเวอร์โครงการ Server 2010 รายการอนุมัติสถานะที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธในหน้าศูนย์การอนุมัติ

  หมายเหตุ  แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของการปฏิเสธสำหรับการมอบหมาย งานที่กำหนดด้วยตนเอง หรือสร้างขึ้นใหม่ ในกรณีเหล่านี้ ถ้าคุณกำหนดฟิลด์เป็นประกาศที่ไม่ใช่รายการอนุมัติที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะยังคงถูกปฏิเสธบนหน้าศูนย์กลางการอนุมัติ
 • สมมติว่า เวิร์กโฟลว์สำหรับโครงการเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อคุณพยายามเปิดโครงการ โดยใช้ PWA หลัง 60 วัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถเปิดโครงการ ลำดับงานเกี่ยวข้องกับโครงการถูกยกเลิกโดยไม่คาดคิด

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft โครงการ Server 2010 หรือ Microsoft โครงการ Server 2010 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Projectserver2010-kb2596997-fullfile-x64-glb.exe14.0.6114.500011,109,76822-Nov-201115:14

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrvwfe-x-none.mspไม่มีข้อมูล11,210,24022-Nov-20112:45

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

Pjsrvwfe-x-none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76020-Dec-201017:18
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28720-Dec-201017:18
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67520-Dec-201017:18
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73720-Dec-201017:18
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97620-Dec-201017:18
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86620-Dec-201017:18
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46220-Dec-201017:18
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27220-Dec-201017:18
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82420-Dec-201017:18
Addtask.aspx14.0.601514,94020-Dec-201017:18
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03620-Dec-201017:18
Admin.aspx14.0.60152,22820-Dec-201017:06
Admtime.aspx14.0.60158,73120-Dec-201017:18
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77020-Dec-201017:18
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35220-Dec-201017:18
Analyses.aspx14.0.60158,80120-Dec-201017:18
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68320-Dec-201017:18
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-201122:05
Approvals.aspx14.0.60156,37820-Dec-201017:09
Approvaltask.aspx14.0.60155,99620-Dec-201017:18
Backup.aspx14.0.60156,38320-Dec-201017:18
Backupsched.aspx14.0.601514,26020-Dec-201017:06
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99120-Dec-201017:18
Buildteam.aspx14.0.60157,97220-Dec-201017:18
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80220-Dec-201017:18
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61420-Dec-201017:18
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29020-Dec-201017:18
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43120-Dec-201017:18
Commentdlg.aspx14.0.60151,09320-Dec-201017:18
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87320-Dec-201017:18
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52020-Dec-201017:18
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33720-Dec-201017:09
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77220-Dec-201017:18
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39720-Dec-201017:18
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52120-Dec-201017:18
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50920-Dec-201017:18
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72620-Dec-201017:18
Createfy.aspx14.0.601511,22920-Dec-201017:18
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53720-Dec-201017:18
Createpwa.aspx14.0.601518,93820-Dec-201017:18
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03220-Dec-201017:18
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83720-Dec-201017:18
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57620-Dec-201017:18
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19620-Dec-201017:18
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43320-Dec-201017:18
Customizefields.aspx14.0.601523,61120-Dec-201017:18
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581020-Dec-201017:08
Dataedit.dll14.0.6111.5000444,27213-Sep-20114:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03320-Dec-201017:18
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35620-Dec-201017:18
Default.aspx14.0.60157,36420-Dec-201017:09
Delegate.aspx14.0.601513,16320-Dec-201017:18
Details.aspx14.0.601530,68720-Dec-201017:07
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37220-Dec-201017:18
Drivers.aspx14.0.60156,46320-Dec-201017:18
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09620-Dec-201017:18
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318-May-201117:18
Editglobal.aspx14.0.60154,77220-Dec-201017:18
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66620-Dec-201017:18
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50920-Dec-201017:18
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12720-Dec-201017:18
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82620-Dec-201017:18
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12220-Dec-201017:18
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33820-Dec-201017:18
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76320-Dec-201017:18
Events.aspx14.0.60158,41120-Dec-201017:18
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70520-Dec-201017:18
Exportgridexcel.aspx14.0.601568620-Dec-201017:07
Exporthtmlword.aspx14.0.601568520-Dec-201017:07
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80418-Feb-20113:36
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39120-Dec-201017:18
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82620-Dec-201017:18
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65820-Dec-201017:18
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87820-Dec-201017:18
Groupsettings.aspx14.0.601519,04320-Dec-201017:18
Import.aspx14.0.60156,95320-Dec-201017:08
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27420-Dec-201017:18
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46220-Dec-201017:09
License.aspx14.0.60153,56720-Dec-201017:18
Lineclass.aspx14.0.60158,71020-Dec-201017:18
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77020-Dec-201017:18
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60420-Dec-201017:18
Loadnote.aspx14.0.601535220-Dec-201017:08
Locktask.aspx14.0.60158,53620-Dec-201017:18
Managecategories.aspx14.0.61027,26327-Apr-201114:07
Managedelegations.aspx14.0.601522,11420-Dec-201017:18
Managegroups.aspx14.0.61027,06327-Apr-201114:07
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03320-Dec-201017:06
Managepwa.aspx14.0.60157,80020-Dec-201017:06
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227-Apr-201114:07
Manageusers.aspx14.0.610211,56527-Apr-201114:07
Managewss.aspx14.0.601512,69720-Dec-201017:18
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19920-Dec-201017:18
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92020-Dec-201012:19
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86420-Dec-201012:19
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41620-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44020-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62402-Mar-20111:01
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34420-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6015.1000284,52820-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6015.1000497,52020-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6114.50007,252,78416-Nov-201117:32
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81620-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97620-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24820-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20820-Dec-201012:19
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67220-Dec-201012:19
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90420-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6107.50001,046,43201-Jul-201118:07
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6114.50002,067,29616-Nov-201117:32
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69620-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76820-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84020-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25620-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6114.50005,942,06416-Nov-201117:32
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6015.1000493,42420-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72820-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68020-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87220-Dec-201017:37
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97620-Dec-201012:19
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00020-Dec-201012:19
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6108.5000788,33620-Jul-201113:25
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29620-Dec-201017:18
Myjobs.aspx14.0.60156,29020-Dec-201017:09
Mytssummary.aspx14.0.601512,38120-Dec-201017:18
Mywork.aspx14.0.60154,82820-Dec-201017:09
Notification.aspx14.0.601518,61420-Dec-201017:18
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85620-Dec-201017:18
Password.aspx14.0.60156,75320-Dec-201017:06
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02320-Dec-201017:07
Personalsettings.aspx14.0.60153,79520-Dec-201017:06
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16920-Dec-201017:18
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81920-Dec-201017:18
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70420-Dec-201017:37
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70820-Dec-201017:09
Prioritizations.aspx14.0.601510,91720-Dec-201017:18
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90520-Dec-201017:18
Projectdetails.aspx14.0.60153,64520-Dec-201017:09
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58220-Dec-201017:09
Projectinformation.aspx14.0.60153,65220-Dec-201017:09
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03220-Dec-201017:18
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40920-Dec-201017:18
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69420-Dec-201017:09
Projects.aspx14.0.60156,36120-Dec-201017:09
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21820-Dec-201017:18
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69920-Dec-201017:09
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70020-Dec-201017:09
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70320-Dec-201017:09
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69920-Dec-201017:09
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62920-Dec-201017:18
Queue.aspx14.0.601516,31920-Dec-201017:18
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53120-Dec-201017:18
Queuesettings.aspx14.0.601527,24820-Dec-201017:07
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24720-Dec-201017:08
Resavailability.aspx14.0.601510,28320-Dec-201017:18
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99120-Dec-201017:09
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43720-Dec-201017:09
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19420-Dec-201017:09
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23120-Dec-201017:18
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36920-Dec-201017:09
Resources.aspx14.0.60156,33420-Dec-201017:09
Respicker.aspx14.0.60204,60218-Feb-20113:36
Resplans.aspx14.0.601527,95320-Dec-201017:18
Restore.aspx14.0.60157,98220-Dec-201017:18
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26720-Dec-201017:09
Rules.aspx14.0.60155,75120-Dec-201017:18
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89420-Dec-201017:18
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85420-Dec-201017:18
Schedule.aspx14.0.60153,79420-Dec-201017:09
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62620-Dec-201017:18
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76220-Dec-201017:18
Self_notification.aspx14.0.601511,55020-Dec-201017:18
Serverconfig.aspx14.0.601526,45920-Dec-201017:18
Sitemap.aspx14.0.601511,73820-Dec-201017:18
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74320-Dec-201017:18
Srarchive.aspx14.0.60154,98520-Dec-201017:18
Srhome.aspx14.0.601510,27620-Dec-201017:18
Srmisc.aspx14.0.60153,16020-Dec-201017:18
Srrequest.aspx14.0.601533,63920-Dec-201017:18
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02020-Dec-201017:18
Srresponseview.aspx14.0.60153,63120-Dec-201017:18
Srteam.aspx14.0.601517,38920-Dec-201017:18
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32320-Dec-201017:08
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19420-Dec-201017:09
Statusing.aspx14.0.60158,97620-Dec-201017:07
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65220-Dec-201017:09
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42820-Dec-201017:18
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06920-Dec-201017:08
Tasks.aspx14.0.60156,30620-Dec-201017:09
Teamassignments.aspx14.0.60156,33920-Dec-201017:09
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70220-Dec-201017:18
Timeperiod.aspx14.0.601521,10720-Dec-201017:18
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77920-Dec-201017:08
Timesheet.aspx14.0.60156,32420-Dec-201017:09
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42420-Dec-201017:18
Treepicker.aspx14.0.60152,65720-Dec-201017:18
Tssettings.aspx14.0.601520,25820-Dec-201017:18
Updatesites.aspx14.0.601512,46220-Dec-201017:18
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31520-Dec-201017:18
Viewsmain.aspx14.0.60156,68920-Dec-201017:18
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53620-Dec-201012:19
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55020-Dec-201017:18
Workflowphases.aspx14.0.60157,69620-Dec-201017:18
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76720-Dec-201017:18
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91020-Dec-201017:18
Workflowstages.aspx14.0.60157,22120-Dec-201017:18
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83220-Dec-201017:18
Wssnav.aspx14.0.60153,05320-Dec-201017:06

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft