คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Visio 2007 (Visio-x-none.msp): 28 กุมภาพันธ์ 2012

นำไปใช้กับ: Microsoft Office Visio Standard 2007Microsoft Office Visio Professional 2007

สรุป


บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft Office Visio 2007 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  • สมมติว่า คุณมีเอกสาร Visio ที่ประกอบด้วยฉากตัวเชื่อมต่อที่ล็อคปลายทาง เมื่อคุณลากจุดกึ่งกลางของตัวเชื่อมต่อที่เหนือปลายทางของตัวเชื่อมต่อใน Visio 2007 และเอกสาร Visio ถูกขยายเป็นเปอร์เซ็นต์ระบุ Visio 2007 ล้มเหลว
  • สมมติว่า คุณใช้สูตรเพื่อตั้งค่าขนาดแบบอักษรของข้อความในตัวควบคุม และขนาดแบบอักษรขึ้นอยู่กับความกว้างและความสูงของการตั้งค่าของตัวควบคุมใน Visio 2007 เมื่อคุณปรับขนาดของตัวควบคุม ขนาดแบบอักษรของข้อความไม่มีคำนวณอย่างถูกต้อง

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 หรือชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 3 ที่ติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office-kb2597953-fullfile-x86-glb.exe12.0.6658.500017,733,30410-Feb-128:52
ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Visio-x-none.mspไม่มีข้อมูล17,323,0089-Feb-1219:55
ข้อมูล Visio x none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aec.dll12.0.6650.5000912,76026-Aug-1112:18x86
Brtview.dll12.0.6650.5000142,74426-Aug-1112:18x86
Bstorm.dll12.0.6652.5000590,20821-Sep-1113:38x86
Codeedit.dll12.0.6650.500058,76026-Aug-1112:18x86
Dbengr.dll12.0.6650.5000702,32826-Aug-1112:18x86
Dbshare.dll12.0.6650.500083,91226-Aug-1112:18x86
Drilldwn.dll12.0.6652.5000985,97621-Sep-1113:38x86
Dwgcnv.dll12.0.6650.5000143,71226-Aug-1112:18x86
Dwgdp.dll12.0.6650.50001,939,30426-Aug-1112:18x86
Editors.dll12.0.6650.5000151,43226-Aug-1112:18x86
Elements.dll12.0.6650.5000200,07226-Aug-1112:18x86
Elemutil.dll12.0.6650.5000110,49626-Aug-1112:18x86
Erximp.add12.0.6650.500064,41626-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Extract.dll12.0.6650.5000266,66426-Aug-1112:18x86
Facility.dll12.0.6650.50001,178,47226-Aug-1112:18x86
Gantt.dll12.0.6650.5000969,06426-Aug-1112:18x86
Hvac.dll12.0.6650.5000324,96826-Aug-1112:18x86
Imcommon.dll12.0.6650.5000554,38426-Aug-1112:18x86
Imdimp.add12.0.6650.500024,00826-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Imutil.dll12.0.6650.5000147,32826-Aug-1112:18x86
Imwdd.dll12.0.6650.5000174,98426-Aug-1112:18x86
Imwiz.dll12.0.6650.500020,36826-Aug-1112:18x86
Logelems.dll12.0.6650.5000756,64026-Aug-1112:18x86
Logmodel.mdl12.0.6650.500037,77626-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Logview.dll12.0.6650.5000359,33626-Aug-1112:18x86
Modeleng.dll12.0.6650.5000509,80026-Aug-1112:18x86
Orgchart.dll12.0.6650.50001,241,48026-Aug-1112:18x86
Orgchwiz.dll12.0.6652.5000463,75221-Sep-1113:38x86
Ormelems.dll12.0.6650.5000342,42426-Aug-1112:18x86
Ormmodel.mdl12.0.6650.5000211,34426-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Pdsbase.dll12.0.6650.5000347,04026-Aug-1112:18x86
Pe.dll12.0.6650.5000569,71226-Aug-1112:18x86
Propmgr.dll12.0.6650.500057,23226-Aug-1112:18x86
Report.dll12.0.6650.5000169,86426-Aug-1112:18x86
Sg.dll12.0.6650.50001,848,68026-Aug-1112:18x86
Sqlshare.dll12.0.6650.5000196,52026-Aug-1112:18x86
Stylemgr.dll12.0.6650.500099,20826-Aug-1112:18x86
Suminfo.dll12.0.6650.500062,36026-Aug-1112:18x86
Timesoln.dll12.0.6652.5000965,50421-Sep-1113:38x86
Uml.dll12.0.6650.50001,593,71226-Aug-1112:18x86
Vblz0007.tll12.0.6650.5000112,60026-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Vblz0009.tll12.0.6650.5000102,32026-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Vblz000c.tll12.0.6650.5000132,05626-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Vblz0011.tll12.0.6650.500097,76026-Aug-1112:18ไม่มีข้อมูล
Verbwind.dll12.0.6650.5000132,48026-Aug-1112:18x86
Visbrgr.dll12.0.6650.50006,230,91226-Aug-1112:18x86
Viscolor.dll12.0.6650.5000220,01626-Aug-1112:18x86
Visdlgu.dll12.0.6650.5000140,12830-Aug-1121:10x86
Visfilt.dll12.0.6650.50001,697,14426-Aug-1112:18x86
Visgrf.dll12.0.6600.1000385,88831-May-118:31x86
Visio.exe12.0.6657.5000183,59218-Jan-1210:57x86
Vislib.dll12.0.6657.500011,664,17618-Jan-1210:57x86
Visshe.dll12.0.6600.1000281,96831-May-118:31x86
Vissupp.dll12.0.6650.5000563,04026-Aug-1112:19x86
Visutils.dll12.0.6650.5000458,60026-Aug-1112:19x86
Visweb.dll12.0.6650.5000726,92026-Aug-1112:19x86
Xfunc.dll12.0.6650.5000420,72826-Aug-1112:19x86

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft