คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Visio 2010 (Visio-x-none.msp): 24 เมษายน 2012

นำไปใช้กับ: Visio Professional 2010Visio Standard 2010

สรุป


บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Visio 2010 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2012

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณใช้สูตรเพื่อตั้งค่าขนาดแบบอักษรของข้อความในตัวควบคุม และขนาดแบบอักษรขึ้นอยู่กับความกว้างและความสูงของการตั้งค่าของตัวควบคุมใน Visio 2010 เมื่อคุณปรับขนาดของตัวควบคุม ขนาดแบบอักษรของข้อความไม่มีคำนวณอย่างถูกต้อง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการมาร์กอัปการติดตามใน Visio 2010
  • คุณคลิกปุ่มยกเลิกและจากนั้น คุณคลิกที่ปุ่มทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการมาร์กอัปการติดตามอีกครั้ง
  • คุณเปิดหน้าต่าง ShapeSheet และดูหน้ามาร์กอัปการติดตาม
  ในสถานการณ์นี้ ชื่อย่อของคุณจะไม่แสดงในแถบชื่อเรื่องบนหน้ามาร์กอัปการติดตาม
 • สมมติว่า คุณมีเอกสาร Visio ที่ประกอบด้วยฉากตัวเชื่อมต่อที่ล็อคปลายทาง เมื่อคุณลากจุดกึ่งกลางของตัวเชื่อมต่อที่เหนือปลายทางของตัวเชื่อมต่อใน Visio 2010 และเอกสาร Visio ถูกขยายเป็นขนาดเล็กเปอร์เซ็นต์ Visio 2010 ล้มเหลว

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้การแก้ไขด่วนนี้กับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Visio 2010 หรือ 1 ของ Service Pack 2010 Visio

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

x86

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Visio2010-kb2598319-fullfile-x86-glb.exe14.0.6120.500019,173,1285-Apr-1217:41

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Visio-x-none.mspไม่มีข้อมูล17,960,9605-Apr-125:03

ข้อมูล Visio x none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Aec.dll14.0.6009.1000905,59220-Oct-108:56
Bstorm.dll14.0.6009.1000584,57620-Oct-108:56
Dbengr.dll14.0.6009.1000661,88020-Oct-108:56
Drilldwn.dll14.0.6009.1000927,09622-Oct-1010:56
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000145,24820-Dec-1017:20
Dwgdp.dll14.0.6015.10005,882,72820-Dec-1017:30
Facility.dll14.0.6009.10001,014,12020-Oct-108:56
Gantt.dll14.0.6009.1000953,19220-Oct-108:56
Hvac.dll14.0.6009.1000348,52020-Oct-108:56
Orgchart.dll14.0.6009.10001,192,32820-Oct-108:56
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000459,14420-Oct-108:56
Pe.dll14.0.6009.1000549,23220-Oct-108:56
Sg.dll14.0.6119.50001,580,83213-Mar-1222:50
Timesoln.dll14.0.6009.1000955,26420-Oct-108:56
Uml.dll14.0.6107.50001,655,1525-Jul-119:48
Visbrgr.dll14.0.6119.500010,040,12816-Mar-1214:20
Viscolor.dll14.0.6009.1000223,60022-Oct-1010:56
Visdlgu.dll14.0.6015.1000139,10427-Dec-1016:52
Visgrf.dll14.0.6015.1000560,99227-Dec-1016:52
Visicon.exe14.0.6120.50001,163,3523-Apr-1218:17
Visio.exe14.0.6120.50001,483,3524-Apr-1219:37
Vislib.dll14.0.6120.500013,614,6884-Apr-1219:37
Vissupp.dll14.0.6009.1000539,48820-Oct-108:56
Visutils.dll14.0.6009.1000449,38420-Oct-108:56
Visweb.dll14.0.6009.1000699,27220-Oct-108:56
Xfunc.dll14.0.6009.1000453,49620-Oct-108:56

x64

Download information

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Visio2010-kb2598319-fullfile-x64-glb.exe14.0.6120.500024,507,8965-Apr-1215:42

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Visio-x-none.mspไม่มีข้อมูล23,386,1125-Apr-125:02

ข้อมูล Visio x none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Aec.dll14.0.6009.10001,571,70420-Oct-108:14
Bstorm.dll14.0.6009.1000947,07220-Oct-108:14
Dbengr.dll14.0.6009.10001,197,43220-Oct-108:14
Drilldwn.dll14.0.6009.10001,757,04822-Oct-1010:56
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000221,53620-Dec-1020:42
Dwgdp.dll14.0.6015.10009,387,36820-Dec-1020:54
Facility.dll14.0.6009.10001,621,86420-Oct-108:14
Gantt.dll14.0.6009.10001,561,44820-Oct-108:14
Hvac.dll14.0.6009.1000596,84020-Oct-108:14
Orgchart.dll14.0.6009.10001,817,48020-Oct-108:14
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000715,65620-Oct-108:14
Pe.dll14.0.6009.1000970,09620-Oct-108:14
Sg.dll14.0.6119.50002,240,80013-Mar-1223:11
Timesoln.dll14.0.6009.10001,660,80020-Oct-108:14
Uml.dll14.0.6107.50002,570,6085-Jul-119:48
Visbrgr.dll14.0.6119.500015,705,92016-Mar-1214:20
Viscolor.dll14.0.6009.1000308,08022-Oct-1010:56
Visdlgu.dll14.0.6015.1000230,75227-Dec-1016:53
Visgrf.dll14.0.6015.1000874,33627-Dec-1016:57
Visicon.exe14.0.6120.50001,163,3523-Apr-1218:22
Visio.exe14.0.6120.50001,485,4004-Apr-1219:47
Vislib.dll14.0.6120.500019,731,5524-Apr-1219:47
Vissupp.dll14.0.6009.1000736,60820-Oct-108:15
Visutils.dll14.0.6009.1000772,96820-Oct-108:14
Visweb.dll14.0.6009.10001,237,89620-Oct-108:14
Xfunc.dll14.0.6009.1000826,23220-Oct-108:14


ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft