คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 26 เดือนมิถุนายน 2012

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2010

สรุป


บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SharePoint Server 2010 เป็นวันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2012

บทนำ


การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า ชนิดเนื้อหาเอกสารถูกตั้งค่าเพื่อใช้เท็มเพลต แม่แบบถูกเก็บไว้บนไซต์ SharePoint อื่นแทนในไลบรารีเอกสารที่เป็นชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างแฟ้มใหม่ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Office แม่แบบจะไม่แสดงในส่วนของแม่แบบ SharePoint ไว้
 • สมมติว่า คุณสร้างไซต์คอลเลกชันประกาศใน SharePoint 2010 คุณเปิดใช้งานการบริการรหัสเอกสารในไซต์คอลเลกชัน คุณคลิกจัดการเนื้อหาและโครงสร้างคำสั่งบนเมนูการกระทำในไซต์คอลเลกชันไซต์ นั้นแล้ว สร้างเพจใหม่ในเว็บไซต์เนื้อหาและโครงสร้างของเพจ เมื่อคุณย้ายหน้าไปยังไซต์หรือโฟลเดอร์บนเว็บเพจอหลายครั้ง การดำเนินการย้ายล้มเหลว
 • เมื่อคุณเพิ่มแท็กมีเมฆที่ Web Part ในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกัน แท็ก cloud Web Part ไม่แสดงแท็กทั้งหมดแม้ว่าจะมีเลือกตัวเลือกภายใต้ URL ปัจจุบันโดยผู้ใช้ทั้งหมด
 • สมมติว่า คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการแคผลลัพธ์ในไซต์คอลเลกชัน SharePoint 2010 และการแคร่วมสำหรับผู้ใช้ที่รับรองความถูกต้อง เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงโพรไฟล์ของฉันหน้าโพรไฟล์ของผู้ใช้อื่นจะแสดงอย่างไม่คาดคิดขึ้น
 • เมื่อคุณลบไซต์ย่อย ด้วยการใช้ตัวเลือกลบไซต์นี้ในการตั้งค่าไซต์ไซต์ย่อยถูกย้ายไปยังไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบไซต์ย่อยในไซต์คอลเลกชันผ่านทางเว็บไซต์เนื้อหาและโครงสร้างของเพจ ไซต์ย่อยจะถูกลบอย่างถาวร
 • สมมติว่า คุณสร้างข้อกำหนดของไซต์แบบกำหนดเองที่ประกอบด้วย Web Parts หลายใน SharePoint 2010 คุณสามารถระบุโดยคุณสมบัติItemXslLinkบนContentByQueryWebPart Web Part ค่าWebPartOrderของContentByQueryWebPart Web Part ไม่ใช่แรกในใบสั่ง ในสถานการณ์นี้ มีการปันส่วน Web Part เนื้อหาของแบบสอบถามด้านบนของโซน Web Part ดังนั้น Web Part เนื้อหาของแบบสอบถามกลายเป็นครั้งแรกในใบสั่ง และซึ่งมีผลต่อลำดับของทั้งหมดใน Web Part อื่น ๆ
 • สมมติว่า เอกสารมีการตั้งค่าลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งานในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถบันทึกไลบรารีเอกสารเป็นแม่แบบไลบรารีเอกสาร เมื่อคุณสร้างเอกสารบางอย่าง ด้วยการใช้แม่แบบในไลบรารี มีบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ชื่อบันทึก: แอปพลิเคชัน
  แหล่งที่มา: Microsoft SharePoint ผลิตภัณฑ์-SharePoint Foundation
  วัน:วัน
  รหัสเหตุการณ์: 6875
  ประเภทงาน: ทั่วไป
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ:
  ผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้
  คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย:
  ข้อผิดพลาดในการโหลด และรันรับเหตุการณ์ Microsoft.Office.DocumentManagement.DocumentSets.DocumentSetEventReceiver ใน Microsoft.Office.DocumentManagement รุ่น = 14.0.0.0 วัฒนธรรม =ปานกลาง PublicKeyToken = 71e9bce111e9429c ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่าง
  : การอ้างอิงวัตถุไม่ได้ตั้งค่าอินสแตนซ์ของวัตถุ
  -------------
  ข้อยกเว้นของการอ้างอิงเป็น null เกิดขึ้นใน syncMetadata()

 • เมื่อคุณระบุคุณสมบัติDefaultAssetImageLocationของตัวควบคุมRichImageFieldใน SharePoint Server 2010 กล่องโต้ตอบตัวเลือกของสินทรัพย์สำหรับจุดควบคุมของRichImageFieldไปยังตำแหน่งไม่ถูกต้องในเพจการประกาศ
 • เมื่อรีไซเคิลเป็นกระบวนการสำหรับกระบวนการ W3wp.exe ใช้เวลามากกว่าห้านาทีใน SharePoint Server 2010 แคชวัตถุขนาดใหญ่แบบไบนารี (BLOB) ไม่ทำงาน
 • สมมติว่า คุณมีชนิดเนื้อหาที่ประกอบด้วยคอลัมน์การค้นหาที่อ้างอิงไปยังรายการ รายการนี้ประกอบด้วยรายการมากกว่า 20 คุณระบุกฎตัวจัดระเบียบเนื้อหา การตั้งค่าคอลัมน์การค้นหาเป็นเงื่อนไข และบันทึกกฎ ในสถานการณ์นี้ ไม่มีบันทึกค่าเงื่อนไขของคอลัมน์การค้นหา
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้กับการติดตั้งออกแบบครั้งของ SharePoint Server 2010 คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับทุกข้อผิดพลาดของสคริปต์ภายใต้แท็บขั้นสูงในตัวเลือกอินเทอร์เน็ต'ใน Windows Internet Explorer แล้ว ให้คุณคลิกคำสั่งจัดการการจัดกำหนดการสินค้าในการตั้งค่าไลบรารีเอกสาร ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  รายละเอียดข้อผิดพลาดของเว็บเพจ
  ตัวแทนผู้ใช้: Mozilla/4.0 (เข้ากันได้ MSIE 7.0 Windows NT 6.1 WOW64 Trident/5.0 SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729 พีซี Media Center 6.0 NET4.0C; NET4.0E InfoPath.3 EA MS RTC 2 BRI/2 LM MS RTC 8 Zune ที่ 4.7)
  ประทับเวลา:เวลา
  ข้อความ: ค่าคงของสตริงที่ไม่สิ้น
  บรรทัด: 115
  Char: 135
  รหัส: 0
  URI: URL

 • สมมติว่า คุณมีมากกว่า 10 เงื่อนไขในคำที่ตั้ง คุณยกเลิกสนับสนุนเงื่อนไข 10 อันดับแรก คุณพยายามสร้าง หรือแก้ไขตัวเลือกในรายการ ในสถานการณ์นี้ เงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่แสดงในข้อมูลเมตาของคอลัมน์
 • สมมติว่า คุณสร้างหลายหน้าในไลบรารีเพจด้วยชื่ออีเมลสำหรับติดต่อในไซต์คอลเลกชันประกาศ คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการส่งจดหมายร้องขอการตรวจทานเนื้อหาไปยังผู้ติดต่อหน้าสำหรับเพจเหล่านี้ เมื่อคุณลบหน้าหนึ่ง ลที่ไม่ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหน้า
  สำหรับตัวอย่าง หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 และหน้า 4 ถูกสร้างในไซต์คอลเลกชัน เมื่อคุณลบหน้า 2 จดหมายจะได้รับเฉพาะหน้า 3 และหน้า 4 แต่ไม่ใช่ สำหรับหน้า 1
 • คุณไม่สามารถลบค่าในคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใน SharePoint 2010
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณปรับใช้การปรับใช้เนื้อหาจากคอลเลกชันของไซต์ต้นทางไปยังปลายทางไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Server 2010
  • คุณสร้างไซต์ย่อยที่ยึดตามแม่แบบไซต์แบบกำหนดเองที่ตั้งค่าหน้าต้อนรับเป็นหน้า default.aspx
  • คุณดำเนินการปรับใช้เนื้อหา
  ในสถานการณ์สมมตินี้ การปรับใช้เนื้อหาล้มเหลว และข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 • สมมติว่า คุณปิดใช้งานคำสั่งสร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint 2010 เมื่อคุณพยายามเรียกดูไปยังโฟลเดอร์แบบกำหนดเองภายใต้มุมมองแบบทรีในไซต์เนื้อหาและโครงสร้างของเว็บเพจ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังรากของไซต์คอลเลกชันแทนที่จะเป็นเนื้อหาของโฟลเดอร์ตามที่คาดไว้
 • สมมติว่า เป็นย่อนโยบายการเก็บข้อมูลไปยังไซต์ที่ไม่มีกำหนดนโยบาย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูลเดิม ไม่มีการปรับปรุงวันหมดอายุของนโยบายในไซต์
 • เมื่อสูตรการเก็บข้อมูลแสดงข้อยกเว้นของการอ้างอิงที่ว่าง นโยบายไม่สามารถปรับปรุงกับรายการ

การแก้ปัญหา


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้การแก้ไขด่วนนี้กับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Microsoft หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
officeserver2010-kb2598349-fullfile-x64-glb.exe14.0.6123.5000175,545,64812-Jun-1216:52

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Coreserver-x-none.mspไม่มีข้อมูล186,123,77611-Jun-1220:03

ข้อมูลแฟ้ม coreserver x none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Accountjoiner.dll4.0.2450.47198,49616-Dec-1123:03
Admapropertypages.dll4.0.2450.47223,08016-Dec-1123:03
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-Dec-1121:17
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-Dec-1121:18
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03229-Aug-1113:39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-Dec-1121:20
Configdb.dll4.0.2450.471,657,68016-Dec-1123:03
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50429-Aug-1113:39
Containerpicker.dll4.0.2450.4751,04016-Dec-1123:03
Csexport.exe4.0.2450.4742,83216-Dec-1123:03
Cssearch.dll4.0.2450.47128,84816-Dec-1123:03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.47243,56016-Dec-1123:03
Docxpageconverter.exe14.0.6123.50001,221,7446-Jun-124:29
Edirectoryma.dll4.0.2450.4771,51216-Dec-1123:03
Exch2007extension.dll4.0.2450.4714,69616-Dec-1123:03
Exchangema.dll4.0.2450.47108,37616-Dec-1123:03
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.47182,12016-Dec-1123:03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1122:47
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1123:03
Galsync.dll4.0.2450.4763,31216-Dec-1123:03
Globaloptions.dll4.0.2450.47280,41616-Dec-1123:03
Grouplistview.dll4.0.2450.47128,86416-Dec-1123:03
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4792,00816-Dec-1123:03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.47124,78416-Dec-1123:03
Logging.dll4.0.2450.4717,74416-Dec-1123:03
Maexecution.dll4.0.2450.47239,44816-Dec-1123:03
Maexport.exe4.0.2450.4722,86416-Dec-1123:03
Mahostm.dll4.0.2450.47325,96816-Dec-1123:03
Mahostn.dll4.0.2450.4797,10416-Dec-1123:03
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85616-Dec-1121:20
Mapackager.exe4.0.2450.4742,84016-Dec-1123:03
Mapropertypages.dll4.0.2450.47350,04816-Dec-1123:03
Mcrypt.dll4.0.2450.472,860,36816-Dec-1123:03
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,6321-Sep-1117:17
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4715,25616-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1123:03
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4738,78416-Dec-1122:47
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.4713,69616-Dec-1123:03
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.4783,84816-Dec-1123:03
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1122:47
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1123:03
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07229-Aug-119:43
Microsoft.office.businessapplications.tools.dll14.0.6009.1000427,90429-Aug-119:43
Microsoft.office.businessapplications.tools.intl.dll14.0.6009.1000169,85629-Aug-119:43
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6122.5000375,41615-May-1214:56
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6122.5000375,41615-May-1214:56
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6122.5000125,57615-May-1214:56
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78429-Aug-117:00
Microsoft.office.policy.dll14.0.6123.5000879,2006-Jun-125:22
Microsoft.office.policy.dll14.0.6123.5000879,2006-Jun-125:22
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6122.5000211,56815-May-1214:56
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80028-Nov-118:32
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12829-Aug-119:46
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63228-Nov-118:29
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63228-Nov-118:29
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40829-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,68029-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-Apr-121:44
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-Apr-121:44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6123.500013,284,9766-Jun-125:05
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6123.500013,284,9766-Jun-125:05
Microsoft.office.server.search.intl.dll14.0.6009.1000612,23229-Aug-1113:40
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81629-Aug-1114:06
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6123.50002,759,2886-Jun-123:29
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6123.50002,759,2886-Jun-123:29
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6111.500067,48813-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6117.5000260,9607-Feb-1219:35
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-Feb-1222:14
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,24025-Apr-121:47
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77629-Aug-117:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91228-Nov-118:31
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98429-Aug-117:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Aug-117:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Aug-117:00
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35229-Aug-117:00
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6727-Feb-1215:43
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,67216-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1123:03
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4715,31216-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.4751,12816-Dec-1122:47
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6123.50005,003,9046-Jun-126:09
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6123.50005,003,9046-Jun-126:09
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6009.10001,197,96829-Aug-1113:52
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76829-Aug-1113:52
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6122.50003,172,97615-May-1214:18
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6122.50003,172,97615-May-1214:18
Microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll14.0.6009.1000214,90429-Aug-116:57
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628-Nov-118:29
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628-Nov-118:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6123.50001,051,2486-Jun-123:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6123.50001,051,2486-Jun-123:29
Miisactivate.exe4.0.2450.4722,87216-Dec-1123:03
Miisclient.exe4.0.2450.47829,27216-Dec-1123:03
Miiserver.exe4.0.2450.472,903,38416-Dec-1123:03
Miiskmu.exe4.0.2450.47374,60816-Dec-1123:03
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1122:47
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1123:03
Mmscntrl.dll4.0.2450.47299,34416-Dec-1123:03
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01616-Dec-1123:03
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,84817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017-Dec-112:42
Mmsmaad.dll4.0.2450.47582,99216-Dec-1123:03
Mmsmads.dll4.0.2450.47522,57616-Dec-1123:03
Mmsmaed.dll4.0.2450.47494,92816-Dec-1123:03
Mmsmaext.dll4.0.2450.47472,91216-Dec-1123:03
Mmsmafim.dll4.0.2450.4783,79216-Dec-1123:03
Mmsmaip.dll4.0.2450.47529,23216-Dec-1123:03
Mmsmaxml.dll4.0.2450.47427,34416-Dec-1123:03
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86416-Dec-1123:03
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48816-Dec-1123:03
Mmsscpth.dll4.0.2450.473,053,90416-Dec-1123:03
Mmsscrpt.exe4.0.2450.47164,17616-Dec-1123:03
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4738,74416-Dec-1123:03
Mmsuihlp.dll4.0.2450.47952,65616-Dec-1123:03
Mmsuishell.dll4.0.2450.47198,48816-Dec-1123:03
Mmsutils.dll4.0.2450.47229,71216-Dec-1123:03
Mmswmi.dll4.0.2450.47149,84016-Dec-1123:03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6081-Sep-1116:41
Msdym7.lex14.0.6015.1000415,7441-Sep-1116:41
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625-Apr-121:45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425-Apr-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219:26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815-May-1214:25
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86429-Aug-119:42
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-Dec-1121:18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-Dec-1121:18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-Dec-1121:18
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,6721-Sep-1116:43
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mvdesigner.dll4.0.2450.47165,72016-Dec-1123:03
Mvviewer.dll4.0.2450.47100,17616-Dec-1123:03
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,4161-Sep-1116:43
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,4401-Sep-1116:43
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,2721-Sep-1116:43
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,0561-Sep-1116:43
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,7121-Sep-1116:43
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,5921-Sep-1116:43
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,2721-Sep-1116:43
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,5601-Sep-1116:43
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,6881-Sep-1116:43
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,3201-Sep-1116:43
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,2641-Sep-1116:43
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,9201-Sep-1116:43
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,5681-Sep-1116:43
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016-May-1222:22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416-May-1222:22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616-May-1222:22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816-May-1222:22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816-May-1222:22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016-May-1222:22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,2801-Sep-1116:43
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,1841-Sep-1116:43
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,1201-Sep-1116:43
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,5681-Sep-1116:43
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,7441-Sep-1116:43
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,3201-Sep-1116:43
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,4561-Sep-1116:43
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,6161-Sep-1116:43
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,9601-Sep-1116:43
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,1601-Sep-1116:43
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,0641-Sep-1116:43
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,4321-Sep-1116:43
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,3281-Sep-1116:43
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,5681-Sep-1116:43
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,1521-Sep-1116:43
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,9921-Sep-1116:43
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,7601-Sep-1116:43
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,3201-Sep-1116:43
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,9841-Sep-1116:43
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,6721-Sep-1116:43
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,3601-Sep-1116:43
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,4001-Sep-1116:43
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,6241-Sep-1116:43
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,9841-Sep-1116:43
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,6481-Sep-1116:43
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,1041-Sep-1116:43
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,2241-Sep-1116:43
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,0001-Sep-1116:43
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,0161-Sep-1116:43
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,8241-Sep-1116:43
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,2801-Sep-1116:43
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,3921-Sep-1116:43
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,0241-Sep-1116:43
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,6481-Sep-1116:43
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,2081-Sep-1116:43
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.47120,68016-Dec-1123:03
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10428-Nov-118:29
Ntma.dll4.0.2450.4755,11216-Dec-1123:03
Objectlauncher.dll4.0.2450.4712,12816-Dec-1123:03
Objectviewers.dll4.0.2450.47206,68816-Dec-1123:03
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117:11
Offxml.dll14.0.6019.1000515,44829-Aug-1114:20
Operations.dll4.0.2450.4775,60816-Dec-1123:03
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,26425-Apr-121:42
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219:26
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,17629-Aug-1113:39
Preview.dll4.0.2450.47317,26416-Dec-1123:03
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415-May-1214:55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015-May-1214:55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015-May-1214:55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815-May-1214:55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015-May-1214:55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615-May-1214:55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415-May-1214:55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215-May-1214:55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415-May-1214:55
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,4961-Sep-1116:43
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015-May-1214:55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815-May-1214:55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.47415,59216-Dec-1123:03
Query.dll14.0.6108.5000371,56829-Aug-1113:41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4746,93616-Dec-1123:03
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-Apr-121:56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69616-Dec-1121:21
Svrexport.exe4.0.2450.4734,64816-Dec-1123:03
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-Apr-121:56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.47232,28016-Dec-1123:03
Tquery.dll14.0.6118.50005,647,66425-Apr-121:45
Uiutils.dll4.0.2450.47378,70416-Dec-1123:03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.47382,82416-Dec-1123:03

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft