ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ๒๐๐๐หรือ Windows Server ๒๐๐๓: "ระบบข้อผิดพลาด๕๓ได้เกิดขึ้น" หรือ "ข้อผิดพลาดของระบบ๕๑เกิดขึ้น"


อาการ


เมื่อคุณพยายามเข้าถึงทรัพยากรที่แชร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows ๒๐๐๐หรือ Microsoft Windows Server ๒๐๐๓คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ข้อความ1

เกิดข้อผิดพลาดของระบบ๕๓ ไม่พบเส้นทางเครือข่าย

ข้อความ2

เกิดข้อผิดพลาดของระบบ๕๑ คอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน
เมื่อคุณพยายามดูคุณสมบัติของไคลเอ็นต์ Windows ๒๐๐๐บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows NT ๔.๐คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์:
คอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน net use * \ \server\ ข้อผิดพลาดของระบบที่ใช้ร่วมกัน ๕๓ได้เกิดขึ้น ไม่พบเส้นทางเครือข่าย เริ่มให้เรียกใช้ \\เซิร์ฟเวอร์\ ที่ใช้ร่วมกัน
คุณไม่สามารถดูเครือข่ายใดก็ได้ใน Neighborhood เครือข่ายตัวอย่างเช่นปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้คำสั่งnet viewหรือคำสั่งnet use

สาเหตุ


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Microsoft ข่ายถูกปิดใช้งานหรือไม่ได้ติดตั้งอยู่

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์สำหรับ Microsoft Networks แล้ว โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
  2. ดับเบิลคลิกที่คอมพิวเตอร์ของฉันแล้วดับเบิลคลิกแผงควบคุมจากนั้นดับเบิลคลิกที่เครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์
  3. ดับเบิลคลิกที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนแล้วคลิกคุณสมบัติ
  4. บนแท็บ ทั่วไป ใน คอมโพเนนต์ที่มีการตรวจสอบจะถูกใช้โดยพื้นที่การเชื่อมต่อนี้ ค้นหาไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Microsoft Networks ถ้าไม่มีอยู่ในรายการให้ติดตั้งด้วยการคลิกปุ่มติดตั้งแล้วดับเบิลคลิกบริการ
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoft แล้ว การตั้งค่านี้ทำให้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันพร้อมใช้งานบนเครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม


ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoft จะเท่ากับบริการ Microsoft Windows NT ๔.๐ Server ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์แหล่งข้อมูลบนการเชื่อมต่อให้ปิดใช้งานตัวเลือกนี้ในคุณสมบัติของการเชื่อมต่อ ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Windows ๒๐๐๐จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย Microsoft บนตัวควบคุมโดเมนสำหรับงานพื้นฐานเช่นการเผยแพร่การแชร์ SYSVOL โดยใช้บริการการจำลองแบบไฟล์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
๒๕๔๕๒๗ เรียกดูรายการปัญหาเมื่อการแชร์ไฟล์และการพิมพ์ไม่ได้ติดตั้ง
๑๐๒๙๐๘ วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows NT