ข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Automated Troubleshooting Services และ Support Diagnostic Platform

สรุป

บทความนี้จะตอบคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ Microsoft Automated Troubleshooting Services (MATS) และ Support Diagnostics Platform (SDP) ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใช้ MATS ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อหาสาเหตุหลักที่ทราบ และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสำหรับปัญหาที่พบ นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติ หรือแก้ไขปัญหาที่ทราบบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ของข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมสามารถอัปโหลดไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

สำหรับการแก้ปัญหา โปรดไปที่ส่วน การแก้ปัญหา ในเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม 1: ฉันจะเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ได้อย่างไร
คำถาม 2: ฉันจะเรียกใช้การวิเคราะห์ SDP บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร
คำถาม 3: การวิเคราะห์ MATS/SDP จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าในระบบของฉันหรือไม่
คำถาม 4: ระบบปฏิบัติการใดที่สามารถเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ได้
คำถาม 5: มีสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ไม่สนับสนุนและไม่สามารถเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์หรือไม่
คำถาม 6: มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์หรือไม่
คำถาม 7: ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถติดตั้ง PowerShell บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์
คำถาม 8: ส่วนประกอบและแฟ้มใดที่จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์หลังจาก MATS อัปโหลดแฟ้มไปยัง Microsoft
คำถาม 9: แพคเกจการวิเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของ PowerShell หรือไม่
คำถาม 10: คุณจะเริ่มแพคเกจการวิเคราะห์ในการติดตั้ง Server Core ของ Windows Server 2008 R2 ได้อย่างไร
คำถาม 11: เหตุใดหน้าต่าง "Refreshing System Information…" จึงปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์
คำถาม 12: ฉันจะเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server ที่เปิดใช้งาน Internet Explorer Enhanced Security Configuration (IESC) ได้อย่างไร
คำถาม 13: ต้องกำหนดค่า URL ใดบนไฟร์วอลล์/พร็อกซีเพื่อเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์
คำถาม 14: สภาพแวดล้อมของฉันมีความซับซ้อนมาก ฉันจะเลือกคอมพิวเตอร์ที่จะเรียกใช้การวิเคราะห์อย่างไร
คำถาม 15: ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใช้ข้อมูลที่อัปโหลดโดยแพคเกจการวิเคราะห์อย่างไร

T1: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ ตัวเลือก "This computer" จะจางและไม่สามารถเรียกใช้การวิเคราะห์ได้
T2: เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงความผิดพลาด "We were unable to download the necessary components from our server. Please try again later" และโปรแกรมประยุกต์ปิดทำงาน
T3: เมื่อโอนแฟ้มไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "The application was unable to contact the diagnostic server. Please make sure that you are connected to the Internet, then try again"
T4: เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์แบบพกพาได้ ("Portable_Diagnostic.exe") คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "This application is not supported on this Operating System" หรือ "This diagnostic tool does not support your computer's configuration" และโปรแกรมประยุกต์ปิดทำงาน
T5: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "This troubleshooter doesn't apply to this computer" (ข้อผิดพลาด 0x80005005) หรือ "This troubleshooter doesn't apply to your system" และโปรแกรมประยุกต์ปิดทำงาน
T6: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "We are sorry but your passkey for this diagnostic tool is outdated or has expired" และคุณไม่สามารถเรียกใช้การวิเคราะห์
T7: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "We're sorry, but the program encountered an error trying to contact the server. Please try again later. [Code 80072EE7]"
T8: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "The results files are too large to be sent to Microsoft…"
T9: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Unable to find a version of the run-time to run this application"
T10: หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม "Run" เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ Windows Server คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Your current security settings do not allow this file to be downloaded" และการวิเคราะห์ไม่ทำงาน
T11: เมื่อคุณคลิกปุ่ม "Run" เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server มีเฉพาะตัวเลือก "Save" และ "Cancel" เท่านั้นที่ใช้งานได้
T12: เมื่อคุณคลิกปุ่ม "Run" เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "We're sorry, but an error occurred: Cookies are either not enabled in your browser or have been deleted"

คำถาม 1: ฉันจะเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ได้อย่างไร

 • บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
  1. คลิก URL ที่ Microsoft ให้มาหรือคัดลอก URL และวางในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์
  2. เมื่อเพจโหลดขึ้น คลิกปุ่ม "Run" ปุ่มใหญ่ที่แสดงในเพจ และตรวจสอบว่าคุณเลือกกล่องโต้ตอบ "Run" (หรือ "Open") ที่พรอมท์ขึ้นเมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้ม
  3. คุณอาจได้รับพรอมท์ที่มีกล่องโต้ตอบ User Account Control (UAC) ที่ถามว่าคุณต้องการให้ MATS เปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ คลิกปุ่ม "Yes"
  4. ทำตามคำแนะนำเพื่อเรียกใช้แล้วอัปโหลดข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยการวิเคราะห์
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: โปรดดูที่ Q2ในบทความนี้

คำถาม 2: ฉันจะเรียกใช้การวิเคราะห์ SDP บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
  1. คลิก URL ที่ Microsoft ให้มาหรือวาง URL ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์
  2. เมื่อเพจโหลดขึ้น คลิกปุ่ม "Run" ปุ่มใหญ่ และตรวจสอบว่าคุณเลือกกล่องโต้ตอบ "Run" (หรือ "Open") ที่พรอมท์ขึ้นเมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้ม
  3. คุณอาจได้รับพรอมท์ที่มีกล่องโต้ตอบ User Account Control (UAC) ที่ถามว่าคุณต้องการให้ MATS เปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ คลิกปุ่ม "Yes"
  4. หลังจาก MATS เริ่มทำงาน คลิกปุ่ม "Accept"
  5. เลือก "A different computer" แล้วคลิกปุ่ม "Next"
   หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ปลายทางติดตั้ง PowerShell ไว้แล้วหรือเป็นคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7 หรือ Server 2008 R2 คุณสามารถเลือกตัวเลือก "The computer already has Windows PowerShell installed" ได้โดยคลิกกล่องกาเครื่องหมาย
  6. คลิกปุ่ม "Begin"
  7. บันทึกการวิเคราะห์บนไดรฟ์ USB หรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แฟ้มชื่อ "Portable_Diagnostic.exe" จะถูกสร้างขึ้น
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์:
  1. เรียกใช้แฟ้ม "Portable_Diagnostic.exe" (นี่คือแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) การวิเคราะห์จะเริ่มต้น
  2. คลิกปุ่ม "Accept" และทำตามคำแนะนำในการเรียกใช้การวิเคราะห์
  3. หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ คุณจะได้รับพรอมท์ให้ทบทวนและบันทึกผลลัพธ์ในการอัปโหลด บันทึกผลลัพธ์การวิเคราะห์บนไดรฟ์ USB หรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน โฟลเดอร์ย่อยที่เริ่มต้นด้วยคำว่า "Upload Results" จะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่คุณเลือกเพื่อบันทึกผลลัพธ์
 3. บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
  1. ค้นหาผลลัพธ์ที่บันทึกภายในโฟลเดอร์ Upload Results (จากขั้นตอนที่ "2c" ก่อนหน้านี้ในบทความนี้) และเรียกใช้แฟ้ม "Upload_results.exe"
  2. คลิกปุ่ม "Send" เพื่ออัปโหลดผลลัพธ์ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

คำถาม 3: การวิเคราะห์ MATS/SDP จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระบบของฉันหรือไม่

ใช่ การวิเคราะห์ MATS/SDP อาจเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์อาจเปิดใช้การบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแก้จุดบกพร่อง แล้วขอให้คุณสร้างปัญหาที่คุณประสบอยู่อีกครั้ง การบันทึกบางส่วนอาจถูกเปิดใช้หรือเก็บไว้จนกว่าแพคเกจการวิเคราะห์จะอัปโหลดข้อมูลการแก้ปัญหาไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

นอกจากนี้ MATS ยังสามารถติดตั้งแพคเกจรันไทม์ เช่น PowerShell เพื่อเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ การกำหนดค่าบางอย่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดย MATS สามารถเปลี่ยนกลับได้หลังจากแพคเกจการวิเคราะห์เสร็จสิ้น โดยเฉพาะหากได้ติดตั้ง PowerShell ไว้ PowerShell จะไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ การวิเคราะห์บางอย่างอาจตรวจพบปัญหาอื่นด้วย หากการวิเคราะห์พบปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกแก้ปัญหาจะปรากฎให้คุณเลือก หากคุณตัดสินใจเลือกใช้การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการแก้ปัญหาดังกล่าวจะยังคงอยู่หลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

คำถาม 4: ระบบปฏิบัติการใดที่สามารถเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ได้

 • Windows XP (x86 และ x64)
 • Windows Server 2003 (x86 และ x64)
 • Windows Vista (x86 และ x64)
 • Windows Server 2008 (x86 และ x64)
 • Windows 7 (x86 และ x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 และ x64)
 • Windows Server 2012

คำถาม 5: มีสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ไม่สนับสนุนและไม่สามารถเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์หรือไม่

แพคเกจการวิเคราะห์รุ่นใหม่ว่าไม่สามารถเรียกใช้บน:
 • Itanium (IA-64)
 • ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Server 2008 (non-R2) Server Core
หากคอมพิวเตอร์ปลายทางเรียกใช้สภาพแวดล้อมนี้ คุณอาจเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่ารุ่นเก่ากว่าถ้ามี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำถาม 7

หากไม่มีแพคเกจที่มีที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าบนเว็บเพจการวิเคราะห์ คุณอาจขอการสนับสนุนจากวิศวกรให้ส่งแพคเกจที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าที่สามารถใช้งานร่วมกับ Itanium (IA-64) หรือตัวเลือกการติดตั้ง Windows Server 2008 Server Core ได้

คำถาม 6: มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์หรือไม่

มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่แตกต่างกันในการเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทาง การวิเคราะห์จะตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และเริ่มดำเนินการหากมีติดตั้งไว้แล้วหรือพรอมท์ให้คุณติดต่อเพิ่มหากไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ แพคเกจการวิเคราะห์บางตัวอาจกำหนดให้ติดตั้ง PowerShell 2.0 ที่ไม่ได้ติดตั้งโดยอัตโนมัติโดย MATS คุณสามารถดาวน์โหลด PowerShell 2.0 ได้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ในบทความนี้ นอกจากนี้ แพคเกจการวิเคราะห์อาจมีข้อกำหนดเบื้องต้นเฉพาะอื่นๆ ด้วย เช่น แพคเกจการวิเคราะห์ที่ออกแบบมาสำหรับแก้ปัญหาส่วนประกอบ Exchange Server อาจกำหนดให้ติดตั้ง Exchange Server บนคอมพิวเตอร์

ความต้องการขั้นต่ำในการเรียกใช้การวิเคราะห์บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

Windows XP หรือ Windows Server 2003
 • Windows XP (32-bit) กำหนดให้ติดตั้ง Service Pack 3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows XP 64-bit และ Windows Server 2003 ทั้งสองกำหนดให้ติดตั้ง Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • NET Framework 2.0, 3.0 หรือ 3.5 (การติดตั้ง .NET Framework 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าไม่ได้เป็นการติดตั้งการกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับ Windows รุ่นนี้)
 • Windows PowerShell 1.0 or 2.0 (Windows PowerShell 2.0 เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Management Framework)

  หมายเหตุ: การวิเคราะห์จะติดตั้ง PowerShell 1.0 ให้คุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี หากจำเป็นต้องใช้ 2.0 คุณต้องติดตั้งด้วยตนเอง
Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 or 2.0 (Windows PowerShell 2.0 เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Management Framework)

  หมายเหตุ: การวิเคราะห์จะติดตั้ง PowerShell 1.0 ให้คุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี หากจำเป็นต้องใช้ 2.0 คุณต้องติดตั้งด้วยตนเอง
Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • ตรงตามความต้องการขั้นต่ำทั้งหมด
Windows 8 หรือ Windows Server 2012
 • ตรงตามความต้องการขั้นต่ำทั้งหมด

  หมายเหตุ: แพคเกจการวินิจฉัยบางอย่างบน Windows 8 อาจจำเป็นต้องมีการติดตั้ง .NET Framework 3.5.1 ซึ่งการติดตั้งจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่แพคเกจการวินิจฉัยทำงาน

ตำแหน่งการดาวน์โหลดเพื่อให้ตรงตามความต้องการขั้นต่ำ

 • .NET Framework (เลือกติดตั้งรุ่นใดรุ่นหนึ่งด้านล่างนี้หากยังไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์):
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows PowerShell 1.0 (หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จะติดตั้งให้คุณโดยอัตโนมัติ)
 • Windows PowerShell 2.0 (Windows PowerShell 2.0 เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Management Framework)

ความต้องการการรีสตาร์ท

โดยทั่วไปไม่มีความต้องการการรีสตาร์ทในการติดตั้งตามข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำ อย่างไรก็ดี อาจมีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องรีสตาร์ท เช่น คอมพิวเตอร์ของคุณได้ติดตั้ง PowerShell 1.0 ไว้และคุณปรับรุ่นเป็น PowerShell 2.0 หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดและยังไม่ได้รีสตาร์ท

คำถาม 7: ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถติดตั้ง PowerShell บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์

หากคอมพิวเตอร์ปลายทางเรียกใช้ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 และคุณไม่สามารถติดตั้ง PowerShell ได้ คุณอาจเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์รุ่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่า อย่างไรก็ดี อาจไม่มีแพคเกจ "ฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่า" ที่เทียบเท่าในทุกการวิเคราะห์ นอกจากนี้ แพคเกจที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าอาจไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนเช่นเดียวกับแพคเกจมาตรฐาน (แต่อาจเก็บรวบรวมได้เพียงข้อมูลย่อย)

เพื่อดูว่าคุณสามารถเรียกใช้แพคเกจที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งตามข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำที่แสดงไว้ในคำถาม 6 ได้หรือไม่ โปรดเปิด URL ที่ให้มาโดย Microsoft ในข้อความอีเมลและเปิดดูในส่วน "วิธีการรันแพคเกจการวิเคราะห์เพิ่มเติม" หากคุณเห็นข้อความว่า "On Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, or Windows Server 2008” หมายความว่าคุณสามารถรันแพคเกจรุ่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าบนคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดดูส่วนแล้วคลิกลิงก์ "เรียกใช้การวิเคราะห์" บทความต่อไปนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรันแพคเกจรุ่นที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานน้อยกว่า:

คำถาม 8: ส่วนประกอบและแฟ้มใดที่จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์หลังจาก MATS อัปโหลดแฟ้มไปยัง Microsoft ตามที่อธิบายในคำถาม

3 การตั้งค่าบางอย่างหรือส่วนประกอบรันไทม์บางอย่างอาจยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ เช่น หากได้ติดตั้ง PowerShell ในระหว่างการดำเนินการแพคเกจการวิเคราะห์ PowerShell จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์

ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลการวิเคราะห์ MATS จะถูกจัดเก็บชั่วคราวในโฟลเดอร์ %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (โดยที่ GUID เป็น GUID ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่แทนตัวอย่างการวิเคราะห์เฉพาะ) %TEMP%\msdtadmin และ/หรือ %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder} โฟลเดอร์นี้จะถูกลบหลังจากแพคเกจการวิเคราะห์เรียกใช้งานเสร็จสิ้น

คำถาม 9: แพคเกจการวิเคราะห์สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของ PowerShell ได้หรือไม่

แพคเกจการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายการดำเนินการ PowerShell อย่างไรก็ดี แพคเกจการวิเคราะห์บางตัวที่รวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการ PowerShell เป็น "RemoteSigned" ชั่วคราว

แพคเกจการวิเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่ากลับไปที่นโยบายเดิมก่อนการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น โปรดตระหนักว่านโยบายอาจยังคง "RemoteSigned" หากคุณยกเลิกการวิเคราะห์ก่อนแพคเกจเรียกใช้งานเสร็จสิ้น

คำถาม 10: คุณจะเริ่มแพคเกจการวิเคราะห์ในการติดตั้ง Server Core ของ Windows Server 2008 R2 ได้อย่างไร

Windows Server 2008 R2 Server Core ไม่สนับสนุนการเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์โดยตรง หากต้องการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Server Core คุณต้องติดต่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนและขอรหัสผ่านเพื่อเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์เฉพาะที่สามารถใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ Server Core R2 โดยใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกล

คำถาม 11: เหตุใดหน้าต่าง "Refreshing System Information…" จึงปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์

ข้อความนี้ถูกสร้างขึ้นโดยยูทิลิตี้ "System Information" (MSInfo32) ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไป แพคเกจการวิเคราะห์จะเรียกใช้ยูทิลิตี้ msinfo32 เบื้องหลัง ขณะทำการวิเคราะห์อื่นๆ เบื้องหน้า เพื่อเร่งกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เร็วขึ้น กระบวนการนี้จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบและไม่ปรับปรุงการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์

คำถาม 12: ฉันจะเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server ที่เปิดใช้งาน Internet Explorer Enhanced Security Configuration (IESC) ได้อย่างไร

คุณมีสองตัวเลือก:
 1. สร้างแฟ้ม Portable Executable บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปิดใช้งาน "Internet Explorer Enhanced Security Configuration" หรือมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการไคลเอนท์ เช่น Windows Vista หรือ Windows 7 จากนั้น เรียกใช้ portable executable บนคอมพิวเตอร์เป้าหมาย โปรดดูที่คำถาม 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง Portable Executable
 2. เพิ่มไซต์ต่อไปนี้ในรายชื่อไซต์ที่เชื่อถือได้:
  • https://support.microsoft.com
  • https://diagnostics.support.microsoft.com

คำถาม 13: ต้องกำหนดค่า URL ใดบนไฟร์วอลล์/พร็อกซีเพื่อเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์

คุณสามารถเข้าใช้งาน URL ต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

คำถาม 14: สภาพแวดล้อมของฉันมีความซับซ้อนมาก ฉันจะเลือกคอมพิวเตอร์ที่จะเรียกใช้การวิเคราะห์อย่างไร

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ใด โปรดขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

คำถาม 15: ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใช้ข้อมูลที่อัปโหลดโดยแพคเกจการวิเคราะห์อย่างไร

ข้อมูลที่ถูกอัปโหลดโดยแพคเกจการวิเคราะห์จะถูกใช้ในการแก้ปัญหา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่รวมอยู่ในผลลัพธ์ของข้อมูลต่อภายนอกบริษัท Microsoft บริษัทสาขาในการกำกับดูแล และบริษัทในเครือโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ

Microsoft จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มที่ เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนระบบความปลอดภัยต่างๆ มากมายเพื่อช่วยปกป้องไม่ให้มีการเข้าใช้งาน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบที่ถูกควบคุม เมื่อเราส่งข้อมูลที่เป็นความลับผ่านอินเทอร์เน็ต เราปกป้องข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของคุณของ Microsoft ได้ที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์:

การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา ในส่วนนี้จะอธิบายปัญหาที่พบบ่อยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์

T1: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ ตัวเลือก "This computer" จะจางและไม่สามารถเรียกใช้การวิเคราะห์ได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแพคเกจการวิเคราะห์ที่คุณพยายามเรียกใช้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทาง เช่น คุณอาจกำลังเรียกใช้ Windows XP แต่แพคเกจการวิเคราะห์ที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ส่งให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับ Windows 7 เท่านั้น ในกรณีนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอการวิเคราะห์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทางได้

T2: เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงความผิดพลาด "We were unable to download the necessary components from our server. โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" และแอปพลิเคชันปิด

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อไปยัง URL ที่ใช้ในบริการ SDP ให้คลิกปุ่ม แก้ไขปัญหา หรือลิงก์ จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดคอมโนเนนต์ของไคลเอ็นต์หรือแพคเกจการวินิจฉัย โปรดตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของคุณสามารถเข้าใช้งานไซต์ที่แสดงอยู่ในคำถาม 13 ที่อธิบายก่อนหน้านี้ได้ โปรดทราบว่าการเรียกดู https://diagnostics.support.microsoft.com จะแสดงเว็บเพจการเข้าถึงถูกปฏิเสธ การเรียกดู https://dcupload.microsoft.com และ https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com จะแสดงข้อความตัวอักษร "Hello from…"

เพื่อแก้ปัญหา คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องอื่นสร้างแพคเกจการวิเคราะห์แบบพกพาได้ตามที่อธิบายในคำถา 2, หรือขอให้วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สร้าง Portable Executable และส่งให้คุณเพื่อเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์เป้าหมาย

T3: เมื่อโอนแฟ้มไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "The application was unable to contact the diagnostic server. Please make sure that you are connected to the Internet, then try again"

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้โอนผลลัพธ์ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ไม่สามารถเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Microsoft หรือหากการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ถูกขัดจังหวะหรือหมดเวลา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นอีกหลังจากที่คุณคลิกปุ่ม "Retry" คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. โปรดเรียกใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน T2 เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 2. ตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของคุณสามารถเข้าใช้งานไซต์ที่แสดงอยู่ในคำถาม 13
 3. หากคุณยังไม่สามารถอัปโหลดผลลัพธ์ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หลังจากทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ และคุณได้บันทึกสำเนาผลลัพธ์ของแฟ้ม CAB โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อจัดการโอนแฟ้ม CAB
 4. หากคุณไม่ได้บันทึกสำเนาผลลัพธ์ที่คุณเริ่มโอนแฟ้ม คุณสามารถดูสำเนาได้หากการวิเคราะห์ยังคงทำงานอยู่ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ "%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_" หรือ "\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}" (โดยที่ GUID เป็น ID ที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มที่ใช้แทนตัวอย่างการดำเนินการวิเคราะห์)

T4: เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจการวิเคราะห์แบบพกพา ("Portable_Diagnostic.exe") คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "This application is not supported on this Operating System" or a "This diagnostic tool does not support your computer's configuration" และโปรแกรมประยุกต์ปิดทำงาน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแพคเกจการวิเคราะห์แบบพกพาที่คุณพยายามเรียกใช้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทาง เช่น คุณอาจกำลังเรียกใช้ Windows XP แต่แพคเกจการวิเคราะห์ที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ส่งให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับ Windows 7 เท่านั้น ในกรณีนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอการวิเคราะห์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทางได้

T5: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "This troubleshooter doesn't apply to this computer" (ข้อผิดพลาด 0x80005005) หรือ "This troubleshooter doesn't apply to your system" และโปรแกรมประยุกต์ปิดทำงาน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแพคเกจการวิเคราะห์ที่คุณพยายามเรียกใช้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทาง เช่น คุณอาจกำลังเรียกใช้ Windows XP แต่แพคเกจการวิเคราะห์ที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ส่งให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับ Windows 7 เท่านั้น ในกรณีนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอการวิเคราะห์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทางได้

T6: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "We are sorry but your passkey for this diagnostic tool is outdated or has expired" และคุณไม่สามารถเรียกใช้การวิเคราะห์

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก URL ที่ส่งให้โดย Microsoft หมดอายุหรือคุณทำการอัปโหลดครบตามจำนวนสูงสุดที่อนุญาตโดยการดำเนินการวิเคราะห์ ในกรณีนี้ คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอขยายวันหมดอายุหรือขอ URL ใหม่

T7: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "We're sorry, but the program encountered an error trying to contact the server. Please try again later. [Code 80072EE7]"

โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดส่วนประกอบไคลเอนท์หรือแพคเกจการวิเคราะห์ โปรดเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาของ Fix it ที่มีอยู่ใน T2 หรือตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกระบุไว้ใน Q13 โปรดทราบว่าการเรียกดู https://diagnostics.support.microsoft.com จะแสดงเว็บเพจการเข้าถึงถูกปฏิเสธ การเรียกดู https://dcupload.microsoft.com และ https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com จะแสดงข้อความตัวอักษร "Hello from…"

เพื่อแก้ปัญหา คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องอื่นสร้างแพคเกจการวิเคราะห์แบบพกพาได้ตามที่อธิบายในคำถาม 2 หรือขอให้วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สร้าง portable executable และส่งให้คุณเพื่อเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์เป้าหมาย

T8: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "The results files are too large to be sent to Microsoft…"

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่การวิเคราะห์เก็บรวบรวมเป็นแฟ้มบีบอัดที่มีขนาดใหญ่กว่า 2Gb แฟ้มผลลัพธ์การวิเคราะห์ CAB สามารถสร้างและอัปโหลดได้โดยอัตโนมัติหากมีขนาดต่ำกว่า 2Gb

เมื่อมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น คุณสามารถขอผลลัพธ์และส่งไปยังวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ด้วยตนเอง โดยก่อนคลิก "Close" บนหน้าจอการวิเคราะห์ ให้เปิดโฟลเดอร์ %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (โดยที่ GUID เป็น ID ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่แทนตัวอย่างการวิเคราะห์เฉพาะ) แล้วคัดลอกและบีบอัดแฟ้มผลลัพธ์ไปยังโฟลเดอร์อื่น หลังจากคัดลอกเนื้อหาโฟลเดอร์แล้ว กลับไปที่การวิเคราะห์แล้วคลิก "Close" เพื่อล้างโฟลเดอร์ชั่วคราว สุดท้าย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณเพื่อจัดการโอนแฟ้มไปยัง Microsoft

T9: เมื่อคุณเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Unable to find a version of the run-time to run this application"

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้ง .NET Framework 4.0 แต่ไม่ได้ติดตั้ง .NET Framework 2.0 หรือ .NET Framework 3.5 เพื่อแก้ปัญหานี้ โปรดติดตั้ง .NET Framework 2.0 หรือ .NET Framework 3.5 บนคอมพิวเตอร์ ดูลิงก์สำหรับติดตั้ง .NET Framework ในคำถาม 6

T10: หลังจากที่คุณคลิกปุ่ม "Run" เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ Windows Server คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Your current security settings do not allow this file to be downloaded" และการวิเคราะห์ไม่ทำงาน

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคอมพิวเตอร์เปิดใช้งาน Internet Explorer Enhanced Security Configuration โปรดทำตามคำแนะนำในคำถาม 12 เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Internet Explorer Enhanced Security Configuration

T11: เมื่อคุณคลิกปุ่ม "Run" เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server มีเฉพาะตัวเลือก "Save" และ "Cancel" เท่านั้นที่ใช้งานได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าตัวเลือก "Do not save encrypted pages to disk" ถูกตั้งค่าใน Internet Options เมื่อเปิดใช้งาน "Internet Explorer Enhanced Security Configuration" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server ตัวเลือกนี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเรียกใช้การวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้ตัวเลือกนี้ ให้บันทึกแฟ้มแล้วเรียกใช้การวิเคราะห์จากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด หากต้องการปิดใช้งานตัวเลือก ให้เปิด "Internet Settings" เลือกแท็บ "Advanced" แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย "Do not save encrypted pages to disk" ภายใต้ "Security"

T12: เมื่อคุณคลิกปุ่ม "Run" เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "We're sorry, but an error occurred: Cookies are either not enabled in your browser or have been deleted"

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าปิดใช้งานคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ หากต้องการแก้ปัญหานี้ โปรดเปิดใช้คุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณและรีเฟรชเพจ หากต้องการเปิดใช้งานคุ้กกี้ใน Internet Explorer ไปที่ "Internet Options" เลือกแท็บ "Privacy" แล้วเลือก "Default" ภายใต้ "Settings" เพื่อย้ายตัวเลื่อนไปยังการตั้งค่า "Medium"

อีกสาเหตุหนึ่งของข้อผิดพลาดนี้คือมีการเปิดใช้งาน "Enhanced Security Configuration" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server แต่ไม่ได้เพิ่มไซต์ทั้งหมดที่อยู่ในคำถาม Q12 ในรายชื่อไซต์ที่ปลอดภัย หากต้องการแก้ปัญหานี้ โปรดทำตามคำแนะนำในคำถาม Q12 หรือคุณยังสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาของ Fix it ที่มีอยู่ใน T2 เพื่อระบุปัญหา "การกำหนดค่าความปลอดภัย" อย่างรวดเร็ว


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2598970 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 พ.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม