เกิดปัญหาเมื่อคุณปรับปรุง Microsoft Security Essentials ผ่านพร็อกซี

สรุป

หากคุณต้องการปรับปรุง Microsoft Security Essentials และคุณใช้เครือข่ายที่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ Microsoft Security Essentials ไม่มีการกำหนดค่าพร็อกซีสำหรับการปรับปรุง ดังนั้น คุณต้องกำหนดค่าตัวเลือกอินเทอร์เน็ตใน Windows Internet Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ การเชื่อมต่อ คลิก การตั้งค่า LAN

 4. ในหน้าต่าง การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ LAN ของคุณ
  3. ในฟิลด์ ที่อยู่ พิมพ์ที่อยู่เว็บของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  4. ในฟิลด์ พอร์ต พิมพ์หมายเลขพอร์ตที่กำหนดให้กับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  หมายเหตุ หากคุณใช้ที่อยู่ Internet Protocol (IP) สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ป้อนศูนย์ไว้หน้าสุด ตัวอย่าง ใช้ 130.25.0.1 แทน 130.025.000.001

  ข้อสำคัญ หากคุณไม่ทราบที่อยู่เว็บหรือหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 5. ปรับปรุง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง
ข้อสำคัญ: หากคุณยังคงไม่สามารถปรับปรุง Microsoft Security Essentials ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแพคเกจปรับปรุงโดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากต้องการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 0x8024402C คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: 
  900936  รหัสข้อผิดพลาด 0x8024402C เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด Windows Update คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  883821  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อค้นหาการปรับปรุงในเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2599808 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม