Microsoft Dynamics CRM 2011 การปรับปรุงค่าสะสม 6

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics CRM 2011

บทนำ


Update Rollup 6 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จะพร้อมใช้งาน บทความนี้อธิบายการแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ ยกเลิกการปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Dynamics CRM 2011

ข้อมูลเพิ่มเติม


สร้างหมายเลขและชื่อไฟล์สำหรับการยกเลิกการปรับปรุงนี้

หมายเลขรุ่นของแพคเกจการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้คือ 5.0.9690.1992
 • เซิร์ฟเวอร์ 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับ Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 อีเมลเราเตอร์
 • ส่วนขยายของการเขียนแก้รายงานของ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 แพคภาษา
 • ส่วนขยายการรายงานของ Microsoft Dynamics CRM 2011
ชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 32 บิตจะเป็นดังนี้:
 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe
ชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 64 บิตมีดังนี้:
 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

ข้อมูลของชุดการปรับปรุง

Update Rollup 6 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 จะถูกนำออกใช้อีกครั้งสำหรับลูกค้าในวันที่ 20 มกราคม 2012

Update Rollup 6 ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในวันที่ 12 มกราคม 2012 ถ้ามีการติดตั้งรุ่นก่อนหน้านี้คุณจะสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนเวอร์ชันเก่ากว่า

ถ้าคุณติดตั้งแพคเกจ slipstream ซึ่งเป็นการติดตั้งแบบเต็มที่รวมถึงการปรับปรุงค่าสะสม 6 โปรด ดู KB เป็นคุณจะได้รับข้อผิดพลาดการติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 6 MSPInstallAction ล้มเหลว

สำหรับลูกค้าแบบออนไลน์ กำลังจะทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไปยัง CRM Online ด้วยเหตุนี้ ระบบจะไม่สามารถใช้กับเซิร์ฟเวอร์จนกว่าการปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์ ผ่านทางเพจการแจ้งเตือนของระบบสำหรับหน้าต่างการบำรุงรักษาระบบ คุณจะได้รับแจ้งของเมื่อองค์กรของคุณจะถูกปรับปรุงเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ การปรับปรุงล่าสุดจะถูกใช้ในขณะนั้น

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
Download ดาวน์โหลดแพคเกจ 2600640 ขณะนี้ ปล่อยวันที่: 20 มกราคม 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว