ค่าของรายการรีจิสทรีรุ่น 32 บิตสองรายการไม่ถูกต้องใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต โปรแกรมประยุกต์รุ่น 32 บิตอาจแสดงข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าของรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง:หมายเหตุ ค่าของรายการรีจิสทรีรุ่น 64 บิตเหล่านี้ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ค่าของรายการรีจิสทรีรุ่น 32 บิตสองรายการได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับค่าของรุ่น 64 บิตต่อไปนี้:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOrganization
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOwner
หมายเหตุสำหรับ Oem และผู้สร้างระบบ

อย่าสลิปสตรีมโปรแกรมปรับปรุงนี้ลงในรูปของระบบปฏิบัติการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการและเสร็จสิ้นโปรแกรมแสดงเมื่อใช้งานครั้งแรก (OOBE)

ข้อมูลโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ระบบปฏิบัติการโปรแกรมปรับปรุง
Windows 7 รุ่น x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงในแพคเกจนี้ ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรีจิสทรี

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2603229 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม