คุณไม่สามารถเรียกใช้เว็บไซต์ Windows Update บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เมื่อคุณพยายามเรียกใช้หน้า Windows Update คุณถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า http://support.microsoft.com/kb/2497281/th

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หาก Windows รุ่นของคุณเข้ากันไม่ได้กับเว็บไซต์ Windows Update

วิธีที่ 1: ใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ


ขั้นตอนที่ 1: ปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ทั้งหมด

ปิดโปรแกรมใดๆ ที่คุณเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ รวมถึง Internet Explorer หรือหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ แล้วทำตามขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ

ในการเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ 2. พิมพ์ sysdm.cpl แล้วคลิก ตกลง 3. คลิกแท็บ การปรับปรุงอัตโนมัติ คลิก อัตโนมัติ (แนะนำ) แล้วคลิก ตกลง


ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงด้วยตัวเองเกิดขึ้นทันที

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ 2. พิมพ์ wuauclt /detectnow แล้วคลิก ตกลง
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติไว้ คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และตั้งค่าการปรับปรุงอัตโนมัติเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง แต่ให้เลือกเองว่าจะติดตั้งเมื่อใด
 • แจ้งให้ทราบแต่ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ
 • ปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ


หากวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ติดตั้ง Windows Update Agent 3.0


ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด Windows Update Agent 3.0


 1. คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง Windows Update Agent 3.0


  ในการระบุว่าคุณกำลังใช้ Service Pack รุ่นใด ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก เริ่ม
  2. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิกขวาที่ คุณสมบัติ
  3. ภายใต้ ระบบ คุณจะเห็นรุ่นของ Service Pack ที่คุณกำลังใช้งาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม - คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิก บันทึก 3. เลือก ไดรฟ์ C ในรายการแบบหล่นลง แล้วคลิก บันทึก


  อย่าเปลี่ยนชื่อแฟ้มเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง Windows Update Agent 3.0

ในการติดตั้ง Windows Update Agent 3.0 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ 2. พิมพ์ C:\WindowsUpdateAgent30-x86.exe /wuforce แล้วคลิก ตกลง 3. ในหน้าต่าง เปิดแฟ้ม - คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิก เรียกใช้ 4. ในหน้าต่าง ตัวติดตั้ง Windows Update Agent คลิก ถัดไป 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ยอมรับ แล้วคลิก ถัดไป 6. คลิก เสร็จสิ้น เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่ได้ใช้ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP ให้คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ เพื่อศึกษาวิธีการติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3):
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2606456 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม