รายการทางลัดไม่แสดงขึ้นใน Windows 7 หรือใน Windows Server 2008 R2

อาการ

ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 รายการทางลัดของแอพพลิเคชันอาจไม่แสดงขึ้นตลอดเวลา เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชันเพื่อเปิดหรือบันทึกรายการใหม่ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมี 999 รายการในรายการทางลัดแล้ว

การติดตั้ง โปรแกรมปรับปรุงนี้ จะแก้ไขปัญหาได้ และทำให้รายการปรากฏขึ้นในรายการทางลัดได้


รายการทางลัดคืออะไร
รายการทางลัดคือคุณสมบัติใหม่ใน Windows 7 เป็นรายการที่เปิดใช้งานล่าสุด เช่น แฟ้ม โฟลเดอร์หรือเว็บไซต์ ที่จัดระบบโดยโปรแกรมที่คุณใช้เปิดคุณสามารถใช้รายการทางลัดเพื่อเปิดรายการ และยังสามารถกำหนดรายการโปรดในรายการทางลัดเพื่อเข้าใช้งานรายการที่คุณใช้ทุกวันได้อย่างรวดเร็วดูรายการทางลัดที่เลือกในภาพด้านล่าง:  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รายการทางลัด ดูที่บทความต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ใน Windows 7 หรือใน Windows Server 2008 R2 รายการทางลัดแสดงได้สูงสุด 999 รายการ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายการที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น รายการทางลัดแสดง 10 รายการในแต่ละแอพพลิเคชันเพื่อกำหนดค่าจำนวนรายการที่แสดงในรายการทางลัด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนคำแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

สามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ระบบปฏิบัติการโปรแกรมปรับปรุง
Windows 7 รุ่น x86 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows 7 รุ่น x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัสแล้วMicrosoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้นแฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงในแพคเกจนี้ ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรีจิสทรี

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2607576 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12 มี.ค. 2012 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม