Report Viewer Printing Error Loading Resource Library [Step by Step]

เกี่ยวกับผู้เขียน

   บทความนี้เขียนโดยคุณ Rames Gantanant ตำแหน่ง ASP/ASP.NET MVP และคุณราเมศ กันตะนันทน์ยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็น Microsoft Regional Director - Thailand มาตั้งแต่ปี 2547 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านโครงสร้างระบบในอุตสาหกรรมไอทีของไทยโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี .Net

อาการ

หากคุณพบปัญหาว่ารายงานที่คุณออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ RDLC หรือ RDL แล้วผู้ใช้งานไม่สามารถพิมพ์รายงานนั้นๆ ออกมาได้ผ่านทาง Internet Explorer คุณสามารถแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนง่ายๆ ตามบทความนี้

เวลาคุณกดปุ่มพิมพ์จากรายงานที่แสดงอยู่ใน Internet Explorer เกิดข้อความ error ดังนี้ Error loading resource library (0x8007007E) ซึ่งเกิดมาจากการติดตั้ง ActiveX Control dll นั้นไม่สมบูรณ์ และไม่ว่าคุณจะปิด  Internet Explorer แล้วเปิดใหม่ก็ยังเกิด error ดังกล่าว

สาเหตุ

สาเหตุเกิดจาก Report Viewer ActiveX Control ที่อยู่ในเครื่องของคุณอาจจะไม่ได้ register อย่างถูกต้องหรือไม่ตรงกับเวอร์ชั่นเดียวกันกับที่เครื่องแม่ข่ายได้มีการติดตั้งและอ้างถึงใน Web.Config

ความละเอียด

หากคุณพบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ทำการลบ Report Viewer ออกจากเครื่อง
- ลบ Report Viewer ที่มีการติดตั้งอยู่ในเครื่องของคุณออก ผ่านทาง Add/Remove Program Files หรือ ผ่านทาง Internet Explorer - Manage Add-ons


หรือคุณสามารถลบไฟล์แบบ Manual ด้วยการทำตามขั้นตอนดังนี้

- ไปที่ Command Prompt
- ไปที่ Windows\Downloaded Program files (หมายเหตุ: บางเครื่องอาจจะไม่ติดตั้งในโฟลเดอร์นี้คุณต้องตรวจสอบว่า Add-ons นี้ติดตั้งอยู่ที่ใดโดยไปคลิ้กขวาที่ RSClientPrint Add-on แล้วเลือกเมนู More Information แล้วคุณจะเห็นว่า Add-ons ดังกล่าวติดตั้งอยู่ที่โฟลเดอร์ใด)
- พิมพ์คำสั่ง regsvr32 reclientprint.dll /u เพื่อ unregister dll นี้ออกจากเครื่อง
- หลังจากนั้นให้ลบไฟล์เหล่านี้ออกจากเครื่องของคุณ

RSClientPrint-x86.inf
rsclientprint.dll
rsclientprint_1028.rll
rsclientprint_1031.rll
rsclientprint_1033.rll
rsclientprint_1036.rll
rsclientprint_1040.rll
rsclientprint_1041.rll
rsclientprint_1042.rll
rsclientprint_1046.rll
rsclientprint_1049.rll
rsclientprint_2052.rll
rsclientprint_3082.rll

หมายเหตุ: หากเครื่องของคุณใช้ Windows XP คุณสามารถ Right Click แล้วกด Delete ตัว Report Viewer นั้นๆ ได้เลยตามรูปภาพด้านบน

ขั้นตอนที่ 2: ทำการติดตั้ง Report Viewer ใหม่

หลังจากทำการลบตัว Report Viewer ที่มีอยู่เรียบร้อยแล้วให้ทำการติดติดตั้ง Report Viewer ที่เครื่องของคุณโดยการดาวน์โหลด Microsoft Report Viewer ตามเวอร์ชั่นที่แอพลิเคชั่นของคุณใช้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องใช้ Report Viewer เวอร์ชั่นไหนให้ลองไปดูที่ Web.Config ของเครื่องแม่ข่าย
<httpHandlers>
<add path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" verb="*" type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0000000000000000" validate="false" />
</httpHandlers>

Version=10.0.0.0 ให้ใช้ Microsoft Report Viewer 2010
Version=9.0.0.0 ให้ใช้ Microsoft Report Viewer 2008
Version=8.0.0.0 ให้ใช้ Microsoft Report Viewer 2005

สำหรับ Microsoft Report Viewer 2005 ดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21916
สำหรับ Microsoft Report Viewer 2008 SP1ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=3841
สำหรับ Microsoft Report Viewer 2010ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=6442

ล้อคอินเป็น Administrator ของเครื่องนั้นๆ เพื่อติดตั้งโปรแกรมให้แล้วเสร็จจนขึ้น Installation Is Complete ลองรีบูทเครื่องก่อนใช้งานจริงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Report Viewer ได้ที่ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms251671.aspx

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2612963 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1, Microsoft Report Viwer Redistributable 2008, Microsoft Report Viewer Redistributable 2010

คำติชม