เหตุใดข้อความ "เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งคำสั่งไปยังโปรแกรม" จึงปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์ Excel 2010 (บทความวิธีแก้ปัญหาอย่างง่าย)

คำอธิบายสถานการณ์สมมติ

มีบางสิ่งผิดปกติ เหตุใดหน้าต่าง "การควบคุมบัญชีผู้ใช้" จึงปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ฉันเปิดไฟล์ Excel 2010 และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งคำสั่งไปยังโปรแกรม" ปรากฏขึ้นหลังจากกด "ใช่" เนื้อหา Excel ปรากฏเป็นสีเทา ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

การแก้ไขปัญหาง่ายๆ 123

ขั้นแรก คลิกปุ่ม "เริ่ม" แล้วคลิก "คอมพิวเตอร์"

จากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ X:\Program Files\Microsoft Office\Office14 ในตัวอย่างนี้ใช้ไดรฟ์ C


เคล็ดลับ:
ถ้าโฟลเดอร์ไม่อยู่ในไดรฟ์ C เปลี่ยน X เป็นตัวอักษรไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ [Program Files] อยู่


คลิกขวาที่ EXCEL แล้วคลิก [คุณสมบัติ]

แล้วคลิก [ความเข้ากันได้] และไม่เลือก [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ]

เปิด Excel 2011 คลิก [แฟ้ม] แล้วคลิก [ตัวเลือก]

คลิก [ขั้นสูง] ไม่เลือก [ละเว้นโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ Dynamic Data Exchange (DDE)] คลิก [OK] แล้วปิด Excel 2010

ครั้งถัดไปที่คุณเปิดแฟ้ม Excel ไม่ควรมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น และควรเปิดไฟล์ได้ตามปกติ

ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิก [แฟ้ม] แล้วคลิก [ตัวเลือก]

คลิก [Add-in] เลือก [COM add-in] จากตัวเลือก [การจัดการ] แล้วคลิก [เรียกใช้]

ไม่เลือก Add-ins ทั้งหมดแล้วคลิก [ตกลง] เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ค้นหาว่า add-in ใดทำให้เกิดปัญหานี้โดยยกเลิกและลบ add-in นั้นออก

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดดูที่บทความใน "ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ" ด้านล่าง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

โปรดแจ้งให้เราทราบ

คุณพอใจกับเนื้อหาของเรา ไม่ว่าคุณคิดว่า:
"ยอดเยี่ยม ปัญหาแก้ไข"」
หรือ "ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ฉันมีความคิดที่ดีกว่า"」
เรายินดีรับฟังความคิดเห็นอันมีค่าของคุณ โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณโดยใช้แบบฟอร์มสำรวจด้านล่างของบทความนี้ เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของคุณและจะจัดทำบทความด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2616247 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 มิ.ย. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม