ข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ปรากฏขึ้นเมื่อเข้าใช้หรือทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows

สรุป

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ เมื่อพยายามเข้าถึงหรือทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์ คุณอาจประสบปัญหาต่อไปนี้เมื่อทำงานกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน Windows

ปัญหาที่ 1: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"

ปัญหาที่ 2: คุณอาจไม่สามารถเข้าถึง แก้ไข บันทึกหรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ปัญหาที่ 3: คุณอาจไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์หลังจากติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ของ Windows

ปัญหาที่ 4: คุณอาจทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

เกิดปัญหาขณะทำงานกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน Windows อาจเกิดจากปัญหาสิทธิ์ บัญชีผู้ใช้เสียหายหรือแฟ้มเสียหาย ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังจากปรับรุ่น Windows เป็นเวอร์ชั่นอื่น ขณะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ผ่านเครือข่าย หรือทันทีที่เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหานี้ ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด และทำตามขั้นตอนในส่วนนั้น

หมายเหตุ: คุณอาจไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ทุกครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดนี้ ถ้าขั้นตอนในสถานการณ์ที่ให้ไว้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ลองทำตามขั้นตอนในสถานการณ์อื่น

ปัญหาที่ 1: ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Access Denied" เมื่อมีการเข้าถึง หรือการทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

โปรดเลือกรุ่น Windows ของคุณเพื่อดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Windows 8


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การเข้าถึงถูกปฏิเสธ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในโฟลเดอร์อาจเปลี่ยนแปลง
 • คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม
 • แฟ้มอาจถูกเข้ารหัส

ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาสามข้อต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ":

1. คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์

หากคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 8 ข้อมูลบัญชีบางอย่างของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลง และคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ของคุณอีกต่อไป คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอ้างสิทธิ์แฟ้มหรือโฟลเดอร์ ในการอ้างสิทธิ์แฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์ค้างไว้ แล้วแตะ คุณสมบัติ
  (หากคุณใช้เมาส์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ)
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แตะหรือคลิก ขั้นสูง แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลง
 3. แตะหรือคลิก แก้ไข หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้มีสิทธิ์และคลิก ตรวจสอบชื่อ
 5. บุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์จะมีบัญชีแสดงขึ้นในช่อง คลิก ตกลง
 6. หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนสิทธิ์ที่เก็บย่อยและออบเจ็กต์
 7. คลิก ตกลง

2. คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ สิทธิ์คือกฎที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่กำหนดว่า คุณสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้หรือไม่ ในการตรวจสอบสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วเลือก คุณสมบัติ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ ให้แตะหรือคลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี

ในการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิ์ในการอ่าน ในการเปลี่ยนสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อสำคัญ: คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแฟ้มและโฟลเดอร์

 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ ให้แตะหรือคลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี
 4. แตะหรือคลิก แก้ไข แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

3. แฟ้มหรือโฟลเดอร์อาจถูกเข้ารหัส

การเข้ารหัสแฟ้มเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่เข้ารหัสหากไม่มีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัส ถ้าต้องการดูว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์เข้ารหัสไว้หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป แล้วแตะหรือคลิก ขั้นสูง

หากเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสเนื้อหาเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คุณต้องมีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัสแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม

คุณควรได้รับใบรับรองจากผู้สร้างหรือเข้ารหัสแฟ้มหรือโฟลเดอร์ หรือให้บุคคลนั้นถอดรหัส


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การเข้าถึงถูกปฏิเสธ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในโฟลเดอร์อาจเปลี่ยนแปลง
 • คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม
 • แฟ้มอาจถูกเข้ารหัส

ทำตามวิธีแก้ไขปัญหาสามข้อต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ":

1. คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์

หากคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 7 ข้อมูลบัญชีบางอย่างของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลง และคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ของคุณอีกต่อไป คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอ้างสิทธิ์แฟ้มหรือโฟลเดอร์ ในการอ้างสิทธิ์แฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ เจ้าของ
 3. คลิก แก้ไข หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. คลิกชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้มีสิทธิ์
 5. หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนสิทธิ์ที่เก็บย่อยและออบเจ็กต์
 6. คลิก ตกลง

2. คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ สิทธิ์คือกฎที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่กำหนดว่า คุณสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้หรือไม่ ในการตรวจสอบสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี

ในการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิ์ในการอ่าน ในการเปลี่ยนสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อสำคัญ: คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแฟ้มและโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี
 4. คลิก แก้ไข แล้วคลิกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณจำเป็นต้องมี คลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ดูที่ สิทธิ์คืออะไร

3. แฟ้มหรือโฟลเดอร์อาจถูกเข้ารหัส

การเข้ารหัสแฟ้มเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่เข้ารหัสหากไม่มีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัส ถ้าต้องการดูว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์เข้ารหัสไว้หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

หากเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสเนื้อหาเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คุณต้องมีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัสแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม

คุณควรได้รับใบรับรองจากผู้สร้างหรือเข้ารหัสแฟ้มหรือโฟลเดอร์ หรือให้บุคคลนั้นถอดรหัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู นำเข้าและส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว
ปัญหาที่ 2: ฉันไม่สามารถเข้าถึง แก้ไข บันทึก หรือลบแฟ้มและโฟลเดอร์

โปรดเลือกรุ่น Windows ของคุณเพื่อดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Windows 8


ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึง แก้ไข บันทึกหรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์อาจเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในโฟลเดอร์อาจเปลี่ยนแปลง
 • คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม
 • แฟ้มอาจถูกเข้ารหัส
 • แฟ้มอาจเสียหาย
 • โพรไฟล์ผู้ใช้อาจเสียหาย

ทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

1. อ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์

หากคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 8 ข้อมูลบัญชีบางอย่างของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลง และคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ของคุณอีกต่อไป คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์ เมื่อต้องการอ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์ค้างไว้ แล้วแตะ คุณสมบัติ
  (หากคุณใช้เมาส์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ)
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แตะหรือคลิก ขั้นสูง แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลง
 3. พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้มีสิทธิ์และคลิก ตรวจสอบชื่อ
 4. ชื่อผู้ใช้ที่คุณกำหนดให้มีสิทธิ์จะแสดงขึ้น คลิก ตกลง
 5. หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนสิทธิ์ที่เก็บย่อยและออบเจ็กต์
 6. คลิก ตกลง

2. คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงแฟ้มอาจเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ สิทธิ์คือกฎที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่กำหนดว่า คุณสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้หรือไม่ ในการตรวจสอบสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ ให้แตะหรือคลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี
ในการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิ์ในการอ่าน ในการเปลี่ยนสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อสำคัญ: คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแฟ้มและโฟลเดอร์

 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ ให้แตะหรือคลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี
 4. แตะหรือคลิก แก้ไข แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์ที่คุณจำเป็นต้องมี แตะหรือคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ดูที่ สิทธิ์คืออะไร

3. แฟ้มอาจถูกเข้ารหัส

การเข้ารหัสแฟ้มเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่เข้ารหัสหากไม่มีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัส ถ้าต้องการดูว่าแฟ้มเข้ารหัสไว้หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ทั่วไป แล้วแตะหรือคลิก ขั้นสูง

หากเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสเนื้อหาเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คุณต้องมีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัสแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม

คุณจะได้รับใบรับรองจากผู้สร้างแฟ้ม

4. แฟ้มอาจเสียหาย
แฟ้มอาจเสียหายเนื่องจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ คุณเปิดแฟ้มไว้และคอมพิวเตอร์ของคุณค้างหรือสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากสาเหตุบางอย่าง แฟ้มที่เสียหายส่วนใหญ่อาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ ในกรณีนี้คุณควรลบแฟ้ม หรือหากคุณสำรองฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนหน้านี้ ลองเรียกคืนเวอร์ชั่นแฟ้มเพื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่เสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหายและวิธีการแก้ไข ให้ดูที่แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่พบบ่อย

5. โพรไฟล์ผู้ใช้ภายในของคุณอาจเสียหาย
บางครั้ง Windows อาจไม่อ่านโพรไฟล์ผู้ใช้ภายในอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขณะเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ คุณอาจต้องสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ภายในใหม่ ในการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ภายในใหม่ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ภายในก่อน เมื่อสร้างบัญชีแล้ว โพรไฟล์จะถูกสร้างด้วย ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ภายในใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปัดนิ้วจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง คลิกการตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี)
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง แตะหรือคลิก ผู้ใช้
 3. แตะหรือคลิก เพิ่มผู้ใช้ แล้วแตะหรือคลิก ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยไม่มีบัญชี Microsoft ได้หรือไม่
 4. แตะหรือคลิก บัญชีภายใน
 5. ป้อนชื่อบัญชีใหม่ของคุณ
 6. ถ้าคุณต้องการใช้รหัสผ่าน ป้อนและตรวจสอบรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณเลือกไม่ใช้รหัสผ่าน คลิกหรือแตะ ถัดไปโดยไม่ป้อนรหัสผ่าน
 7. คลิกหรือแตะ เสร็จสิ้น

Windows 7


ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึง แก้ไข บันทึกหรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์อาจเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในโฟลเดอร์อาจเปลี่ยนแปลง
 • คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม
 • แฟ้มอาจถูกเข้ารหัส
 • แฟ้มอาจเสียหาย
 • โพรไฟล์ผู้ใช้อาจเสียหาย

ทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

1. อ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์

หากคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 7 ข้อมูลบัญชีบางอย่างของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลง และคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ของคุณอีกต่อไป คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์ เมื่อต้องการอ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการอ้างสิทธิ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ เจ้าของสิทธิ์
 3. คลิก แก้ไข หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. คลิกชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้มีสิทธิ์
 5. หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนสิทธิ์ที่เก็บย่อยและออบเจ็กต์
 6. คลิก ตกลง

2. คุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงแฟ้มอาจเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ สิทธิ์คือกฎที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่กำหนดว่า คุณสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้หรือไม่ ในการตรวจสอบสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี
ในการเปิดแฟ้ม คุณต้องมีสิทธิ์ในการอ่าน ในการเปลี่ยนสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อสำคัญ: คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแฟ้มและโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 3. ภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ คลิกชื่อของคุณเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณมี
 4. คลิก แก้ไข แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์ที่คุณจำเป็นต้องมี แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ดูที่ สิทธิ์คืออะไร

3. แฟ้มอาจถูกเข้ารหัส

การเข้ารหัสแฟ้มเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่เข้ารหัสหากไม่มีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัส ถ้าต้องการดูว่าแฟ้มเข้ารหัสไว้หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก ขั้นสูง

หากเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสเนื้อหาเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คุณต้องมีใบรับรองที่ถูกใช้ในการเข้ารหัสแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม

คุณจะได้รับใบรับรองจากผู้สร้างแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู นำเข้าและส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว

4. แฟ้มอาจเสียหาย
แฟ้มอาจเสียหายเนื่องจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ คุณเปิดแฟ้มไว้และคอมพิวเตอร์ของคุณค้างหรือสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากสาเหตุบางอย่าง แฟ้มที่เสียหายส่วนใหญ่อาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ ในกรณีนี้คุณควรลบแฟ้ม หรือหากคุณสำรองฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนหน้านี้ ลองเรียกคืนเวอร์ชั่นแฟ้มเพื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่เสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหายและวิธีการแก้ไข ให้ดูที่แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่พบบ่อย

5. โพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณอาจเสียหาย
บางครั้ง Windows อาจไม่อ่านโพรไฟล์ผู้ใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขณะเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ คุณอาจต้องสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ ในการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ภายในก่อน เมื่อสร้างบัญชีแล้ว โพรไฟล์จะถูกสร้างด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ ดูที่ แก้ไขโพรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย เมื่อโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ถูกสร้างขึ้น คุณสามารถคัดลอกแฟ้มผู้ใช้ของคุณและเข้าถึงแฟ้มได้
ปัญหาที่ 3: ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์หลังจากอัปเกรดเป็น Windows รุ่นใหม่

โปรดเลือกรุ่น Windows ของคุณเพื่อดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Windows 8


ปัญหาในการเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์หลังจากปรับรุ่นเป็น Windows เวอร์ชั่นใหม่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในโฟลเดอร์อาจเปลี่ยนแปลง
 • แฟ้มถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Windows.old จากระบบเดิมของคุณ

ทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาสองวิธีต่อไปนี้:

1. คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์

หากคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 8 ข้อมูลบัญชีบางอย่างของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลง และคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ของคุณอีกต่อไป คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์ อ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์

 1. กดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์ค้างไว้ แล้วแตะ คุณสมบัติ
  (หากคุณใช้เมาส์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ)
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แตะหรือคลิก ขั้นสูง แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลง
 3. แตะหรือคลิก แก้ไข หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้มีสิทธิ์และคลิก ตรวจสอบชื่อ
 5. บุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์จะมีบัญชีแสดงขึ้นในช่อง คลิก ตกลง
 6. หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนสิทธิ์ที่เก็บย่อยและออบเจ็กต์
 7. คลิก ตกลง


2. คุณต้องกู้คืนแฟ้มจากโฟลเดอร์ Windows.old

ถ้าคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 8 และไม่ได้ฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟของคุณใหม่ คุณอาจยังคงสามารถเข้าถึงแฟ้มเก่าของคุณจากโฟลเดอร์ Windows.old ได้

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


กู้คืนแฟ้มส่วนตัว
Microsoft Fix it 50582

กู้คืนแฟ้มของคุณด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. แตะไอคอนโฟลเดอร์จากคลาสสิกเดสก์ท็อป แล้วเลือก คอมพิวเตอร์ หรือกด Windows+E จากแป้นพิมพ์
 2. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไดร์ฟที่ติดตั้ง Windows (โดยปกติ ไดร์ฟ C: )
 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Windows.old
 4. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ ผู้ใช้
 5. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 6. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการกู้คืน
  ตัวอย่างเช่น ในการกู้คืนแฟ้มในโฟลเดอร์เอกสาร แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ เอกสาร
 7. คัดลอกและวางแฟ้มที่คุณต้องการจากแต่ละโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ใน Windows 8
  เช่น ถ้าคุณต้องการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดจากโฟลเดอร์เอกสาร ให้คัดลอกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด แล้ววางในไลบรารีเอกสารใน Windows 8
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-7 สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนแฟ้มจากเวอร์ชั่นเดิม ดูที่ กู้คืนแฟ้มที่เสียหายหรือถูกลบ

Windows 7


ปัญหาในการเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์หลังจากปรับรุ่นเป็น Windows เวอร์ชั่นใหม่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • สิทธิ์ในโฟลเดอร์อาจเปลี่ยนแปลง
 • แฟ้มถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Windows.old จากระบบเดิมของคุณ

ทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาสองวิธีต่อไปนี้:

1. คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์

หากคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 7 ข้อมูลบัญชีบางอย่างของคุณอาจถูกเปลี่ยนแปลง และคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ของคุณอีกต่อไป คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์ อ้างสิทธิ์ในโฟลเดอร์
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการอ้างสิทธิ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ เจ้าของสิทธิ์
 3. คลิก แก้ไข หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 4. คลิกชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้มีสิทธิ์
 5. หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนสิทธิ์ที่เก็บย่อยและออบเจ็กต์
 6. คลิก ตกลง

2. คุณต้องกู้คืนแฟ้มจากโฟลเดอร์ Windows.old

ถ้าคุณเพิ่งปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เวอร์ชั่นเดิมเป็น Windows 7 และไม่ได้ฟอร์แมตฮาร์ดไดร์ฟของคุณใหม่ คุณอาจยังคงสามารถเข้าถึงแฟ้มเก่าของคุณจากโฟลเดอร์ Windows.old ได้


แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


กู้คืนแฟ้มส่วนตัว
Microsoft Fix it 50582

กู้คืนแฟ้มของคุณด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกปุ่ม Start แล้วคลิก Computer
 2. คลิกสองครั้งที่ไดร์ฟที่ติดตั้ง Windows (โดยปกติ ไดร์ฟ C: )
 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Windows.old
 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ ผู้ใช้
 5. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
 6. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการกู้คืน
  ตัวอย่างเช่น ในการกู้คืนแฟ้มในโฟลเดอร์เอกสาร คลิกสองครั้งที่ เอกสาร
 7. คัดลอกและวางแฟ้มที่คุณต้องการจากแต่ละโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ใน Windows 7
  เช่น ถ้าคุณต้องการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดจากโฟลเดอร์เอกสาร ให้คัดลอกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด แล้ววางในไลบรารีเอกสารใน Windows 7
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-7 สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนแฟ้มจากเวอร์ชั่นเดิม ดูที่ กู้คืนแฟ้มที่เสียหายหรือถูกลบ
ปัญหาที่ 4: การทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหา จัดระบบและใช้แฟ้มและโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ การทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

สำหรับคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ให้ดูที่ ข้อควรทราบก่อนใช้สิทธิ์กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2623670 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

คำติชม